Cách sống và tu tập của người cư sĩ


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2001
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ ba, 30 Tháng 9 2014
Thể loại Chánh pháp
Năm phát hành Tháng 2 2001
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Giới luật Tứ Niệm Xứ Định Niệm Hơi Thở Định Chánh Niệm Tĩnh Giác Định Vô Lậu Định Sáng Suốt đức hạnh Tuệ Tĩnh Phạm hạnh Hạnh ăn Hạnh Ngủ Hạnh độc cư Pháp tu Hữu lậu Vô lậu Ăn - Ngủ - Độc cư Thân - Thọ - Tâm - Pháp Đời sống

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc khai thị các cư sĩ về yết quyết tu tập.

Thầy dạy, điều quan trọng nhất là phải sống đúng hạnh, tức là hạnh ăn, ngủ, độc cư. Sau đó mới đến pháp tu. Pháp tu cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng hạnh sống. Có sống đúng phạm hạnh, các pháp tu mới có kết quả.

Thầy cũng khai thị cho các cư sĩ biết về phước hữu lậu và vô lậu. Người tu hành nhắm vào phước vô lậu chứ không tìm phước hữu lậu. Vì phước hữu lậu vẫn còn khổ đau.

Phải tập sống đúng hạnh, sau đó tu bốn loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở và Định Sáng Suốt. Đặt các loại định này trên bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp mà tu.

 

P/s: Các tu sinh trong bài pháp này là: Sư Tuệ Tĩnh và các phật tử khác (chưa xác định được tên).

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 7379
Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001)« Nhóm nguyên thủy Hoa kỳ tham vấn (2001) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Tu tập giới luật » Tu tập giới luật

Danh mục Pháp âm

Các pháp âm gần đây

Pháp âm Album
110A (PhanRang) Trung Tâm An Dưỡng - Tứ Diệu Đế - Chương trình Bát Chánh Đạo - Cách xả tâm - Đuổi bệnh-(11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
110B (PhanRang) Vấn đạo đuổi bệnh - Giữ giới chuyển nghiệp - Chân lý và triết lý - Quá trình tu của Thầy - Tôn giáo - Tha lực - (11/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1210 (CamRanh) Truyền 8 giới - 8 lớp đạo đức BCD - Sách đạo đức - Vấn đạo định tâm - Định vô lậu (chùa Thạnh Nhuận) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1220 (TuyHoa) Xả tâm - Đuổi bệnh - Sách đạo đức - Tứ Niệm Xứ - Kinh nghiệm đuổi bệnh thầy Chơn Thành (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123A (QuyNhon) Giới luật - Khai thị Phật pháp - Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch - Vấn đạo giới luật - Nghiệp - Nhân quả (TxNgocBuu) -(12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
123B (QuyNhon) Vấn đạo tưởng - Chuyển nghiệp - 10 giới Sadi - 5 giới - Thọ Bát Quan Trai - Phát nguyện lớn - Báo hiếu (TxNgocBuu) - (12/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1300 (NgheAn) Trung Tâm An Dưỡng - Tác bạch (13/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1410 (NinhBinh) Xả tâm - Tứ Niệm Xứ - Pháp tu người già - Tịnh chỉ hơi thở - Tu tập cư sĩ - Vấn đạo tưởng - Trị bệnh - Trung Tâm An Dưỡng (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1420 (NinhBinh) Nhân quả - Trung Tâm An Dưỡng - Đạo đức nhân bản - nhân quả - Bùa chú - Tưởng - Ý thức (TamDiep) - (14/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006
1510 (NamDinh) Vấn đạo xây mồ mả - Mộ Thầy - Thờ cúng - Nhờ Thầy giúp đỡ - Hành hương - Sách vở - Tu sau khi chết (15/4/2006) Chuyến thăm Phật tử cả nước 2006