Tứ Như Ý Túc - Tam Minh


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 1998
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Được thêm vào Thứ bảy, 29 Tháng 11 2014
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành 1998
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags)

Sơ lược

Bài giảng của đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về Tứ Như Ý Túc và Tam Minh.

Muốn nhập định và hướng tâm tới Tam Minh thì tâm phải thanh tịnh hoàn toàn. Còn tâm chưa thanh tịnh thì không thể nhập Thiền định và hướng tới Tam Minh của đạo Phật.

Nếu tâm chưa thanh tịnh, ức chế tâm để nhập định thì là tà định.Khi ức chế tâm để ý thức ngưng hoạt động thì tưởng thức sẽ hoạt động. Người này sẽ rơi vào trạng thái tưởng. Các trạng thái hỷ lạc, khinh an đều do trạng thái tưởng sinh ra.

Nếu chưa ly dục ly ác pháp thì không có lực dẫn tâm.

Cho nên, để nhập định và hướng tới Tam minh thì tâm phải ly dục ly ác pháp, tức là Giới luật phải nghiêm chỉnh. Giới sinh Định, Định sinh Tuệ.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3143
Giới Hành « Giới Hành TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Chấn chỉnh Phật giáo - Phật tử Vạn Hạnh tham vấn » Chấn chỉnh Phật giáo - Phật tử Vạn Hạnh tham vấn

Danh mục Pháp âm