Tham vấn Sơ Thiền


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành Tháng 1 2000
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Được thêm vào Thứ ba, 04 Tháng 11 2014
Thể loại Tu sinh vấn đạo
Năm phát hành Tháng 1 2000
Đất nước Việt Nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Xả tâm Ly dục ly ác pháp Tứ Niệm Xứ Thân Hành Niệm Sơ Thiền Phước Nhẫn Bảy bồ đề phần Thất Giác Chi Tứ Như Ý Túc

Sơ lược

Album tập hợp các vấn đạo của sư Phước Nhẫn với đức Trưởng lão Thích Thông Lạc về Sơ Thiền, Thiền Định,...

 

Lời BBT: - BBT xác định các album này khoảng năm 2000 - 2001, ở đây BBT ghi năm là 2000.

              - Tu sinh tham vấn trong các pháp âm này là sư Phước Nhẫn.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3198
Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo « Sư Tuệ Tĩnh vấn đạo TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Quy Y Tam Bảo cho Phật tử Úc châu » Quy Y Tam Bảo cho Phật tử Úc châu

Danh mục Pháp âm