Chép thành lời

 Ông Phật ông dạy mình thấy nhân quả, đừng biết đúng biết sai, mà hãy thấy nhân quả, tâm mình sẽ được giải thoát.


Bạn muốn tải về? Nhấn vào đây


Đánh dấu

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 4124
« 013- Đạo đức làm người (13.05.2008)-C Đạo Đức Làm Người Pháp âm 022- Đạo đức nhân bản - nhân quả - B »

Danh mục Pháp âm