Đánh dấu

Sơ lược

Trưởng lão Thích Thông Lạc đã truyền thọ Bát Quan Trai Giới và dạy cách tu tập cho các phật tử. Đây là ngày các phật tử cư sĩ tu tập giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự trong một ngày. Ngày này rất quan trọng, vì nó nhân xuất gia sau này cho người cư sĩ. Trong video này, Thầy đã dạy các cư sĩ tu tập Tứ Chánh Cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, tu 4 loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Sáng Suốt.
Ngoài ra Thầy còn giới thiệu pháp Thân Hành Niệm, nhưng Thầy lưu ý pháp này không dành cho cư sĩ tại gia,mà chỉ những bậc xuất gia giới luật thanh tịnh, không hề vi phạm lỗi nhỏ nhặt nào thì mới tập pháp này.
 
Phần A: Phần hướng dẫn của Trưởng lão Thích Thông Lạc
Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 2287
Thọ Bát Quan Trai Pháp âm Thọ Bát Quan Trai - 1B (10/4/2004) »

Danh mục Pháp âm