Lớp Chánh Kiến 2/2


Đánh dấu

Sơ lược

Trong cuộc đời tu theo đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất, và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát.

Phần 2,  file 133 -> 264 (/264 file)

Giới thiệu về bộ album Lớp Chánh Kiến:

1. Dạng bản in chuẩn pdf

2. Dạng web html (Unicode)

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 1395
Khai thị đạo pháp (Mồng 1 Tết 2006) « Khai thị đạo pháp (Mồng 1 Tết 2006) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Mục đích của đạo Phật - (Pt Tp.HCM) - (3-2-2006) » Mục đích của đạo Phật - (Pt Tp.HCM) - (3-2-2006)

Danh mục Pháp âm