Lớp Chánh Kiến 2/2


Đánh dấu

Sơ lược

Trong cuộc đời tu theo đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất, và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát.

Phần 2,  file 133 -> 264 (/264 file)

Giới thiệu về bộ album Lớp Chánh Kiến:

1. Dạng bản in chuẩn pdf

2. Dạng web html (Unicode)

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 1230
Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) « Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội) TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Sơ lược chương trình học Phật » Sơ lược chương trình học Phật

Danh mục Pháp âm