Lớp Chứng Đạo 7 Tháng


Đánh dấu

Thông tin album

Phát hành 2008
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng / Vấn đạo
Được thêm vào Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014
Thể loại Giáo án tu tập
Năm phát hành Tháng 9 2008
Đất nước Việt nam
Pháp loại Chánh Pháp
Từ khóa (Tags) Xả tâm Giới luật Tứ Chánh Cần Tứ Niệm Xứ Lớp Chứng Đạo Những gì thông suốt cần thông suốt Nhiếp tâm An trú tâm đức hạnh Tứ Thần Túc Tứ Thánh Định Tam Minh

Sơ lược

Tập hợp các bài pháp âm là giáo án tu tập để chứng đạo trong vòng 7 tháng mà đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã đào luyện.

Thầy đã dạy: những người nào nhiếp tâm giỏi, xả tâm giỏi thì nên đi vào Tứ Niệm Xứ bằng con đường nhiếp tâm - an trú tâm; người nào nhiếp tâm dở, xả tâm giỏi thì nên đi vào Tứ Niệm Xứ bằng con đường Tứ Chánh Cần; người nào nhiếp tâm dở, xả tâm dở thì cần phải trau dồi giới luật đức hạnh trở lại.

Tập nhiếp tâm phải đi từ cơ bản từng giây, từng phút một. Tập cho thuần thục, chất lượng rồi mới nâng lên từ từ, nhưng không nên quá 30 phút.

Thầy dạy rằng:

- Bí quyết của xả tâm là nhiệt tâm.

- Bí quyết của nhiếp tâm, an trú tâm là xả tâm.

- Bí quyết của thiền định là độc cư.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 13964
Yếu chỉ tu tập « Yếu chỉ tu tập TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Nghề nghiệp sống chân chánh » Nghề nghiệp sống chân chánh