Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 08:51

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh (gốc)

Được viết bởi

Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này dựng lại Chánh pháp của đức Phật, để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách Phát triển dìm mất. Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước. Chứng đạt chân lí của Phật giáo là chứng đạt tâm Bất Động, chớ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng: nào là Phật tánh; nào là thần thông, phép thuật, tàng hình, biến hóa; nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục, v.v.. Mà chính tâm Bất Động là tâm vô lậu. Tâm vô lậu tức là chừng quả A La Hán.

Xem toàn bộ bản thảo gốc: (dạng chuẩn pdf)

- Xem trực tiếp trên trang web:

Xem bằng trình đọc google

Tham khảo sách gốc biên tập:

Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh

Khi tu tập làm chủ bốn sự đau khổ: sinh, già, bệnh, chết xong, chúng tôi có những ước nguyện muốn đem những kinh nghiệm tu hành này dựng lại Chánh pháp của đức Phật, để giúp cho mọi người tu tập không còn lọt vào tà pháp ngoại đạo. Đó cũng là làm sống lại con đường tu tập giải thoát mà từ lâu đã bị kinh sách Phát triển dìm mất. Chính đó là mục đích của chúng tôi và mọi người đang tu hành theo Phật giáo đều mong ước. Chứng đạt chân lí của Phật giáo là chứng đạt tâm Bất Động, chớ không phải chứng đạt một cái gì khác lạ như mọi người đã từng nghĩ tưởng: nào là Phật tánh; nào là thần thông, phép thuật, tàng hình, biến hóa; nào là phóng hào quang, bay lên trời hay xuống địa ngục,v.v.. Mà chính tâm Bất Động là tâm vô lậu.

Thông tin bổ sung

  • Năm soạn thảo: 2009
  • Khổ sách: 13 x 20.5 cm
  • Số trang: 220
  • Tình trạng: Hoàn thành
  • Đặc tả kỷ thuật: Định dạng file pdf, Đóng dấu chìm (watermark)
  • Mô tả: Bút tích bản thảo gốc của sách Thầy, vì tính lịch sử chúng con xin được giữ nguyên hiện trạng. Nhiều phần trong bản thảo này do tu sinh gõ và ghép lại, nên còn lỗi chính tả, và quy cách không đồng nhất. Còn theo chúng con được biết thì Thầy là bậc đức hạnh vẹn toàn, làm việc rất cẩn thận, nên những văn bản của Thầy luôn có tính chuẩn mực và mô phạm. Do đó, đây là bút tích gốc về mặt nội dung do Thầy soạn thảo, còn về qui cách trình bày cuốn sách thì không phải hoàn toàn do thầy biên tập.
  • Mã lưu trữ: BUT-01000
  • Tên tệp lưu trữ: (BUT-01000)-TaoDuyenGiaoHoaChungSanh.pdf
  • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2018
Sửa đổi lần cuối Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 21:10
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào