Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 10:29

Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo

Được viết bởi
Vì thế bài kinh này có tên là Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo có nghĩa là ba mươi bảy pháp môn giúp cho người tu chứng đạo. Người có hiểu biết Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ  Đạo là người tu tập không bao giờ sai đường lạc lối của Phật giáo. Vì thế trước tiên muốn tu tập theo Phật giáo chúng tôi xin khuyên quý vị hãy nghiên cứu kỹ ba mươi bảy phẩm trợ đạo rồi mới tu tập. Khi đã thông suốt Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo thì không có pháp môn nào của ngoại đạo mạo nhận là của Phật giáo để lừa gạt quý vị được. Ngoài Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo này trong đạo Phật không còn có một pháp môn nào khác nữa. Nếu có pháp môn nào khác ngoài ba mươi bảy pháp môn này là pháp môn của ngoại đạo. Đó là điều chắc chắn mà đức Phật đã xác định như vậy. 

 Xem toàn bộ cuốn sách: (dạng bản in chuẩn pdf và dạng web html)

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc PDF JS

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Bìa sách:

 

Thông tin bổ sung

 • Nhà xuất bản: Tôn giáo
 • Số xuất bản: 310-2010/CXB/48-34/TG
 • Năm xuất bản: 2010
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 216
 • Tái bản lần thứ: 1
 • Nhà in: Phương Nam
 • Số lượng: 3000
 • Đặc tả kỷ thuật: dạng pdf;, có đánh dấu chỉ mục (bookmarks);, dạng web (html);
 • Mô tả: Nội dung có biên tập lại theo sự phê duyệt của NXB Tôn Giáo. Bản này được in thành sách phát hành
 • Ghi chú: Nội dung không sai khác bản thảo gốc.
 • Mã lưu trữ: SXB-30000
 • Tên tệp lưu trữ: (SXB-30000)-BaBayPhamTroDao.pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2016
Sửa đổi lần cuối Thứ bảy, 15 Tháng 7 2017 08:48
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào