Tìm kiếm

Kinh sách

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015 07:00

Thanh Qui Tu Viện Chơn Như

Được viết bởi

Quý Phật tử về Tu Viện Chơn Như tu tập là phải triệt để tuân theo Thanh Qui của tu viện. Thanh qui của tu viện có mục đích giúp cho quý Phật tử sống trong khuôn khổ phù hợp với đạo giải thoát. Bởi vậy, Thanh Qui là vị Hộ Pháp có đầy đủ oai lực để bảo vệ trọn vẹn cho những người tu hành đạt được sở nguyện của mình. Vì thế, không một Phật tử nào phát nguyện vào Tu Viện mà có thể xem thường Thanh Qui. Khi Phật tử vào Tu Viện sẽ được hướng dẫn qua bảng Thanh Qui và viết tờ cam kết có mẫu đính kèm. Điều cần thiết nhất là quí Phật tử khi vào tu viện phải tập sống trong tinh thần lục hòa, lấy mười giới đức căn bản của Phật giáo để giúp mình tiến tu trên đường giải thoát.

Xem toàn bộ cuốn sách: (dạng sách pdf và html)

1. Tài liệu dạng pdf

Xem bằng trình đọc PDF JS

2. Tài liệu dạng html (unicode)

Bìa:

Thông tin bổ sung

 • Nhà xuất bản: Tôn giáo
 • Số xuất bản: 1051-2010/CXB/08-199/TG
 • Năm xuất bản: 2010
 • Khổ sách: 13 x 20,5 cm
 • Số trang: 128
 • Nhà in: Phương Nam
 • Số lượng: 8000
 • Đặc tả kỷ thuật: dạng pdf;, có đánh dấu chỉ mục (bookmarks);, dạng web (html);
 • Mô tả: Nội dung có biên tập lại theo sự phê duyệt của NXB Tôn Giáo. Bản này được in thành sách phát hành
 • Ghi chú: Bản in này có nội dung không thay đổi so với bản thảo gốc.
 • Mã lưu trữ: SXB-23000
 • Tên tệp lưu trữ: (SXB-23000)-ThanhQuiTuVienChonNhu.pdf
 • Năm hiệu đính / biên tập lại: 2015
Sửa đổi lần cuối Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 07:35
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào