Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Giây phút Thầy ngồi nói chuyện thân tình với các học trò của mình. Thầy vừa là Thầy, vừa là cha và vừa là bạn với những người học trò thân thương của mình. Ảnh chụp ngày 17/01/2006 tại Tu viện (giai đoạn Lớp Chánh Kiến).