Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy trở về tu viện ngày 28/08/2005 sau khi Lớp Chánh Kiến bị tan rã, Thầy phải đi ẩn bóng tại nhà cư sĩ Minh Tâm