Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Trưởng lão Thích Thông Lạc tiếp và dạy cho đoàn phật tử Tp.HCM, ngày 29/11/2008 tại Tổ đường Tu viện Chơn Như