Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy tiếp đoàn Phật tử Ninh Bình do Thầy Thanh Quang dẫn đầu, nhóm phật tử Úc châu (cô Liên Hạnh) và các tu sinh, phật tử khác.