Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy tiếp đoàn phật tử Ninh Bình do Thầy Thanh Quang dẫn đầu, ngày 23/07/2009, tại Tu viện Chơn Như, cổng số 2.