Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Các bức hình cũ chụp Thầy và phật tử năm 1998 tại Tu viện Chơn Như.