Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy tiếp đại chúng vào ngày 10/2/2012 (Dịp Tết năm 2012) tại Tu viện Chơn Như (phía trước nhà cô Liễu Châu 2)