Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Ảnh chụp các tu sinh và phật tử lưu niệm với Thầy và tu viện năm 2005. Cư sĩ Hương Quang, Sư cô Hương Quang, Cư sĩ Ngọc Bình.