Tìm kiếm

Nhận tin bài qua email

Thứ bảy, 11 Tháng 4 2015 07:00

Bảng thành lập các Ban

Các con còn thấy những điều gì còn khó khăn và phức tạp trong tổ chức này thì nên viết thư trình Thầy để Thầy góp ý cho mọi công việc sẽ được tốt đẹp hơn, tạo nên một sức mạnh đoàn kết của tập thể để bảo vệ Tu Viện tránh khỏi những phong ba bão tố. Trong lúc Tu Viện mới tổ chức các Ban chắc chắn phải còn những sự sơ sót. Mong các con góp ý với Thầy để các Ban đi vào hoạt động hữu hiệu và kết quả tốt đẹp mỹ mãn. Theo đề nghị của Thầy, người Trưởng Ban có quyền tự quyết mọi hoạt động của Ban mình, nhưng phải được thông qua ý kiến của Thầy.

Ban này chỉ có liên hệ với ban khác những việc cần thiết thì báo cho Ban kia trợ giúp, chứ không được điều khiển Ban khác. Mỗi Ban có quyền độc lập làm việc riêng lẻ nhau, nhưng chung nhau là đồng xây dựng Phật pháp.

Đăng trong Tư liệu