Chơn Như, ngày 02/4/2007

TRAU DỒI ĐỨC HẠNH -
VẤN ĐỀ SÁM HỐI

Thiện Tâm vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy!

Con Thiện Tâm kính lễ Thầy!

Thưa Thầy, vừa rồi con xem trong tập Giáo Án Rèn Nhân Cách - Tập 2, con có thấy sau câu chuyện “Sự hi sinh cao cả” Thầy có trích dẫn rằng câu chuyện này được rút ra từ tập sách của Phan Thanh Anh, biên soạn 149 câu chuyện thấm đẫm t́nh người. Đọc đến đây con suy nghĩ: Những câu chuyện này có thể giúp cho con thông cảm nhiều hơn về nỗi khổ của con người; những câu chuyện này ngợi ca những tấm ḷng tốt đẹp, cao cả của con người. Nếu được đọc chắc có lẽ sẽ giúp con trau dồi về đức hiếu sinh của ḿnh thêm sâu đậm hơn nữa.

Nghĩ như vậy nên con đă hỏi thăm cô Út có biết cuốn sách này không? Có thể mua giúp con không? Và cô Út đă hỏi Thầy…

Thưa Thầy! Liệu sự suy nghĩ của con như vậy có ǵ sai sót không hả Thầy?

Con nghĩ rằng những câu chuyện như vậy sẽ giúp cho con có thêm những bài học phong phú, phải không thưa Thầy? Nhất là những câu chuyện này đă được Thầy xem xét.

Nếu không có điều chi trở ngại, con kính xin Thầy cho phép con được xem tập sách này Thầy nhé! Con xin cám ơn Thầy!

Điều thứ hai con cũng xin được tŕnh bày lên Thầy kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được thông tỏ. Đó là việc sám hối, xin lỗi và nghi thức sám hối  xin lỗi của của các tu sinh trong lớp học khi phạm phải sai lầm.

Ví dụ như khi con bị ngủ dậy quá giờ quy định do đồng hồ bị trục trặc không đổ chuông và do con bị ngủ mê. Như vậy là con phạm giới và con phải sám hối như thế nào?

Hoặc khi con có điều chi sơ suất với lớp học. Sau đó con hối hận và muốn nói lời xin lỗi. Trong trường hợp này con nên có hành động xin lỗi như thế nào? và sám hối như thế nào cho đúng tư cách và nghi thức, thưa Thầy?

Vừa qua, lớp học chúng con đă xảy ra nhiều trường hợp tu sinh sám hối. Con nhận thấy tu sinh trước hết lạy Phật 3 lạy, xá 1 xá; sau đó lạy h́nh Trưởng lăo 3 lạy, xá 1 xá; kế tiếp lạy thầy đứng lớp 3 lạy, xá 1 xá và sau cùng lạy đại chúng 3 lạy, xá 1 xá. Tiếp theo tu sinh sám hối lầm lỗi của ḿnh đă lỡ phạm và nói lên thiện chí sửa đổi của chính ḿnh. Sau cùng tu sinh lạy và xá như trên một lần nữa và chờ thầy đứng lớp nói lên lời sách tấn, chứng nhận,…

Theo con, việc xin lỗi và sám hối là một hành động cao quư nói lên sự ăn năn hối hận của ḿnh, để uốn nắn ḿnh theo con đường đạo đức hiếu sinh. Đây là một điều đáng kích lệ. Tuy nhiên, nghi thức trên đây con cảm thấy có phần chưa ổn, và đây cũng chỉ là sự nh́n nhận chủ quan của con thôi. Con xin kính tŕnh lên đây và kính xin Thầy chỉ dạy!

Việc quỳ lạy thầy đứng lớp và toàn thể đại chúng con ngại rằng có thể làm tổn đức cho mọi người được lạy không? Bởi v́ chưa có ai Vô Lậu cả. Con nghĩ như vậy có sai không?

Trên đây là những sự suy nghĩ và thắc mắc của con về nghi thức sám hối. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được thông tỏ, để có được những nghi thức và hành vi phù hợp với đạo đức của con người trong cách đối xử với nhau.

Con xin cám ơn Thầy!

Kính thư,

Con, Thiện Tâm

Đáp: Ngày 8 - 5 - 2007

Kính gửi: Thiện Tâm!

Sách những gương đức hạnh các con nên đọc, v́ nó nói lên được những đức hi sinh cao cả v́ ḷng yêu thương một hướng.

Về sám hối, một tháng có hai ngày, ngày 14 và ngày 30. Ai có làm lỗi th́ vào ngày đó xin phát lồ thỉnh nguyện sám hối.

Trừ hai ngày đó khi các con có lỗi đều đến riêng một vị Thầy giới đức nghiêm chỉnh tự phát lồ xin sám hối.

Ngày 14 và ngày 30 là ngày sám hối trước chúng đông người như các con đă sám hối trong lớp.

Mục đích sám hối trước chúng là để diệt ngă, c̣n sám hối riêng là để không c̣n vi phạm lỗi lầm đó nữa.

Một người làm lỗi quỳ lạy trước chúng là để đại chúng lấy đó làm gương mà không vi phạm lỗi, chứ không phải chúng tổn đức.

Người làm lỗi là người đă mất đức hạnh, cho nên lạy chúng là để cầu xin những đức hạnh ḿnh đă đánh mất.

Sau này có duyên Thầy về tổ chức ngày thỉnh nguyện ngày sám hối th́ các con mới được học đức hiếu sinh khiêm hạ khi có lỗi cũng như khi không có lỗi.

Thăm và chúc các con tu tập xả tâm cho thật tốt!

Thầy của con

   

 

Phụ bản: Bút tích bài vấn đạo trang sau:


­­­­­