Chơn Như ngày 15/4/2000

L̉NG YÊU THƯƠNG

A close up of a logo

Description automatically generated

Loài động vật nào cũng có ḷng thương yêu, con người cũng vậy và ḷng thương yêu của con người c̣n gấp trăm, ngàn lần loài động vật khác. Tại sao vậy?

Tại v́ con người có trí tuệ. Nói đến ḷng thương yêu chắc ai cũng biết:

Một con chim tha mồi về đút cho con ăn, đó là ḷng thương yêu.

Một con vượn mẹ khi bị tên độc trao con cho chồng rồi nhào xuống chết, đó là ḷng thương yêu.

Một con gà mái dẫn một bầy con đi ăn gặp một con chồn, xông vào liều chết chiến đấu để đàn con trốn chạy, đó là ḷng thương yêu.

Một người mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày không hề than oán, đó là ḷng thương yêu.

Chịu cực khổ nuôi con vất vả, ẵm bồng chịu dơ, chịu thúi, mẹ nằm chỗ ướt để con nằm chỗ khô, đó là ḷng thương yêu.

Con đau ốm mẹ thức suốt đêm chẳng ngủ lo lắng, sợ hăi, luôn miệng van vái cầu khẩn Trời, Phật, ttiên, ông bà pḥ hộ cho con mau mạnh, đó là ḷng thương yêu.

Con đi học hoặc đi làm về trễ là mẹ ra cửa ngóng trông, đó là ḷng thương yêu.

Con gặp tai nạn hoặc có điều ǵ xảy ra tù tội th́ nước mắt mẹ chảy không dừng, đó là ḷng thương yêu.

Hằng ngày cha mẹ phải vất vả lao động nuôi con cho ăn học nên người, đó là ḷng thương yêu.

Khi cha mẹ mất hoặc người thân mất th́ không có người nào mà không nghẹn ngào buồn khổ nức nở, đó là ḷng thương yêu.

Một chiếc bánh, một mâm cơm để dành cho con khi con đi học hoặc đi làm về ăn, đó ḷng thương yêu.

Khi cha mẹ rầy mắng con một điều ǵ, đó là ḷng thương yêu.

Khi sống ở nước ngoài nhớ đến quê hương tổ quốc, đó là ḷng thương yêu.

Khi xa nhà đi học hoặc đi làm nhớ đến cha mẹ, anh chị em, đó là ḷng thương yêu.

Đi xa lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một người ăn xin tàn tật giúp bát cơm, manh áo hay tiền bạc, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một con vật sắp sửa bị đạp đầu cắt cổ, nhổ lông ta không nỡ cầm dao giết chúng, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một miếng thịt, một con cá nằm trong đĩa thực phẩm ta không nỡ ăn thịt chúng, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một người đánh đập một con chó ta không nỡ đứng nh́n và nghe tiếng kêu la của con vật, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một người bắt ếch, bẻ chân làm con ếch không c̣n ḅ nhảy được ta xót thương đau khổ, đó là ḷng thương yêu.

Thấy một chiếc xe vận tải chở đầy trâu ḅ đứng sắp lớp giữa trời nắng chang chang chúng ta xót xa, đó là ḷng thương yêu.

Một chiếc vỏ nhỏ hẹp bao nhiêu con chó được dồn vào chồng chất lên nhau, nh́n thấy cảnh này ta xót xa vô cùng, đó là ḷng thương yêu.

Ḷng thương yêu của chúng ta kể sao cho hết. V́ chúng ta là con người, là loài động vật, không phải là cây đá vô tri, cho nên ḷng thương yêu bao giờ cũng ngự trị trong ḷng của chúng ta.

Ḷng thương yêu là thiện pháp, không phải là ác pháp. Có người đọc trong kinh sách thấy trong kinh dạy: “Ghét cũng khổ, thương cũng khổ”, từ đó họ suy ra không thương cũng không ghét, v́ thương ghét là pháp đối đăi, pháp đối đăi là pháp khổ. Do đó, người ta cố gắng để diệt ḷng thương yêu. Hiểu như vậy là hiểu sai, hiểu sai th́ ta tu hành chẳng có kết quả.

Ḷng yêu thương là một đạo đức cao quư trong Đạo Phật. Người không có ḷng thương yêu th́ chúng ta sẽ trở thành cây đá. Nếu một người tu mà diệt ḷng thương th́ họ là người không có đạo đức, đạo đức đối với con người và đạo đức đối với mọi loài chúng sanh. Nếu con người không có ḷng thương yêu th́ hành tinh này sẽ bị hủy diệt, nhờ thương yêu mà con người không hủy diệt hành tinh này.

Hiện giờ con người có khả năng hủy diệt hành tinh này nhưng v́ t́nh thương mà giữ chiến tranh thế giới sắp bùng nổ, th́ người ta chận đứng lại nguy hiểm.

Những cuộc biểu t́nh trên thế giới chống bom nguyên tử, không phải đó là những thể hiện t́nh thương của con người sao?

Bởi có người nghiên cứu Đạo Phật, đến chỗ dạy về “ái kiết sử” hay “sống không nhà cửa, không gia đ́nh” th́ người ta hiểu ngay là Đạo Phật diệt ḷng thương yêu. Thiền Tông dạy: chẳng niệm thiện, niệm ác, tức là diệt ḷng thương yêu, diệt ḷng thương yêu th́ con người là cây, là đá.

Tu hành để thành cây đá th́ tu hành để làm ǵ?

Tu hành có nghĩa là sửa những điều sai quấy, những điều sai quấy ở đâu mà có?

Ở nơi t́nh thương đặt sai hướng. Tại sao chúng ta lại biết những điều sai quấy là do t́nh thương đặt không đúng chỗ? V́ những điều sai quấy thường làm khổ ḿnh khổ người, do làm khổ ḿnh khổ người mà biết nó là những điều sai quấy. Những điều sai quấy kinh Phật thường dạy là ác pháp, v́ có ác pháp nên mới làm khổ ḿnh khổ người.

Bởi người ta hiểu sai Đạo Phật nên đă biến Đạo Phật trở thành Đạo cây đá, cho nên người tu theo Đạo Phật là phải diệt hết ḷng thương yêu đối đăi th́ mới thể hiện tâm đại từ bi, sự thật không phải vậy. Tâm từ bi tức là ḷng thương yêu của mọi người, mọi loài chúng sanh đặt đúng chỗ. Tâm từ bi đặt không đúng chỗ tức là t́nh thương đối đăi.

Kẻ giết người là đặt t́nh thương không đúng chỗ.

Người cha la mắng rầy con là đặt t́nh thương không đúng chỗ, nên đă làm ḿnh khổ, làm đứa con cũng khổ.

Một ông thầy giáo đánh học tṛ là đặt t́nh thương không đúng chỗ, nên ông khổ và đứa học tṛ cũng khổ.

Một đứa con đi học về trễ, là mẹ lo lắng trông ngóng là đặt t́nh thương không đúng chỗ nên bà mẹ phải khổ tâm.

Bởi người ta thường sống trong tưởng tri nên biến tâm đại từ bi thành một Bồ Tát Quán Thế Âm cao siêu tuyệt vời, thường thương xót và cứu khổ chúng sanh nên đă đặt tâm đại từ bi đó sai luật nhân quả, do vậy đă trở thành một Bồ Tát Quán Thế Âm phi đạo đức.

Ḷng thương yêu của con người là một đạo đức cao thượng tuyệt vời, đưa con người dám hy sinh thân mạng để cứu những người thân thương, như cháu Duy Duyệt dám lấy thân ḿnh đón nhận lưỡi dao của kẻ cướp để cứu bà nội.

Ḷng thương yêu đă đưa con người dám hy sinh ḿnh, chịu biết bao gian khổ để vượt qua bốn sự khổ của kiếp làm người như Đức Thích Ca Mâu Ni, sáu năm khổ hạnh, thân tàn ma dại, chết đi sống lại.

Ḷng thương yêu quê hương tổ quốc, để cứu dân cứu nước thoát cảnh nô lệ của giặc ngoại xâm, có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ, từ khi vua Hùng dựng nước đến nay đă dám hy sinh thân mạng trước lằn tên, mũi gươm, súng đạn.

Nếu không có ḷng thương yêu ấy con người tu theo Đạo Phật không thể nào giải thoát. Nếu không có ḷng thương yêu ấy th́ Đạo Phật không có mặt trên đời này.

Ḷng thương yêu được triển khai theo chiều hướng của Đạo Phật: “Các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện”. V́ thế, người ta mới gọi Đạo Phật là đạo từ bi.

Tóm lại ḷng thương yêu của mọi người cần phải được phát triển như Đức Phật đă dạy: “Sanh thiện, tăng trưởng thiện”. Sanh thiện, tăng trưởng thiện tức là đặt ḷng thương yêu đúng chỗ, đúng chỗ tức là đặt đúng vào lộ tŕnh của nhân quả th́ ḷng thương yêu mới phát triển.

Ḷng thương yêu đặt đúng chỗ th́ con người trên thế gian này không c̣n làm khổ cho nhau nữa, tức là Thiên Đàng, Cực Lạc.

A picture containing music

Description automatically generated