Chơn Như, ngày  tháng  năm   

NHÂN QU CON CÁI
CÓ HI
U VÀ BT HIU

Phật tử vấn đạo

Hỏi: Kính thưa Thầy! Sinh trong một gia đ́nh, con cái một đứa th́ có hiếu, một đứa th́ bất hiếu thường chống đối với cha mẹ là do nơi nguyên nhân nào?

Đáp: Một đứa con có hiếu là một đứa con nợ ḿnh ở trong nhân quả, cho nên nó sanh lên rất có hiếu, ḿnh dạy sao nó nghe vậy. C̣n một đứa con không có hiếu là ḿnh nợ nó, cho nên bây giờ nó sanh lên nó đ̣i nợ để ḿnh trả.

Khi ḿnh thấy nhân quả như vậy rồi th́ đứa con đ̣i nợ, ḿnh vui vẻ trả hết cái nợ cho nó, khi hết nợ th́ nó sẽ ra đi, tức là nó phải chết thôi, c̣n nó không chết th́ bắt đầu nó trở thành đứa con tốt.

Nếu nó xài của cải ḿnh nhiều, nó làm cho ḿnh khổ th́ một thời gian khi cái nợ ḿnh trả hết, ḿnh vui vẻ, ḿnh không có chửi mắng nó nữa, lúc bấy giờ ḿnh trả hết th́ nó hối hận, bắt đầu nó trở thành đứa con tốt, đó là ḿnh chuyển hóa. C̣n ḿnh giận dữ, ḿnh chửi mắng nó này kia th́ nhân quả đó ḿnh trả không hết đâu, cho đến suốt cuộc đời ḿnh chịu đựng đứa con khổ đó, không bao giờ hết, nhân quả cứ chồng chất thêm.

C̣n trái lại, ḿnh biết ḿnh nợ đứa con này cho nên nó đến nó phá, do đó ḿnh rất tùy thuận, ḿnh rất vui vẻ, rất ngọt ngào với nó để cho ḿnh trả hết quả đời trước ḿnh nợ nó. V́ vậy mà nó lỡ lấy tiền xài phí th́ ḿnh cũng không rầy mắng, ḿnh nói nhỏ nhẹ, mẹ làm cực khổ lắm, con lấy chút ít thôi, đừng có lấy nhiều, chứ đừng có cấm nó, đừng lấy ch́a khóa giấu nó này kia th́ ḿnh trả không hết nợ đâu. Ḿnh nói, con lấy chút ít thôi, mẹ không cấm con, chứ ḿnh cấm nó khi thấy nó xài phí, thấy nó ăn chơi th́ đừng nên, mà ḿnh khuyên, con hăy dè dặt đừng chơi bời như vậy, con hăy chọn bạn tốt, không khéo con sa ngă, con bệnh tật, x́ ke ma túy mẹ khổ. Ḿnh nói ngọt ngào th́ như vậy ḿnh chuyển nhân quả, ḿnh vui vẻ chấp nhận th́ một ngày nào đó nó hối hận, sẽ trở thành đứa con tốt.

C̣n một đứa con tốt trong gia đ́nh của ḿnh, nó luôn luôn hiếu hạnh, ḿnh nói ǵ nó nghe đó, khi c̣n nhỏ ḿnh bảo đi học th́ chỉ biết học, không làm cho ḿnh buồn, coi chừng mấy đứa con này trả hết nợ th́ nó chết, nó không sống với ḿnh lâu đâu, cho nên nó để lại cho ḿnh một sự đau khổ, v́ đó là đứa con có hiếu.

Coi chừng mấy đứa có hiếu, nó không sống dai với ḿnh, cho nên v́ vậy, nó đem tiền, đem bạc về th́ ḿnh khéo léo từ chối, tức là nó trả nợ ḿnh, nó đem nó nuôi ḿnh nhiều chừng nào là nó hết nợ sớm chừng ấy, là nó đi à. Nó đi sớm là ḿnh khổ đó, cho nên ḿnh nhận chút ít thôi, con làm cực khổ, con để nuôi vợ nuôi con chứ đừng có lo cho mẹ, mẹ có đủ rồi, con cứ khéo từ chối th́ nó c̣n duy tŕ mạng sống của nó, chứ khi mà nó trả hết rồi th́ nó đi.

Các con đừng có tưởng, nhân quả, cái luật của nó là như vậy, cho nên chúng ta thấu suốt chỗ đó.

A picture containing table

Description automatically generated