24 tháng 08 / 2010

ĐẨY LUI CẢM THỌ

Tâm Huệ vấn đạo

Hỏi: Hà Nội, ngày 24-8-2010!

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đầu thư con kính chúc sức khoẻ Thầy và mọi người trong Tu viện được an khang!

Kính thưa Thầy, trong cơ thể con thường không được an lạc, nó hay đau nhức chỗ này, chỗ kia làm cho con bất an khó chịu. Con tác ý theo đề mục An tịnh thân hành nhưng không có kết quả lắm, ngoài dùng đề mục An tịnh thân hành để đối trị với cảm thọ đau nhức trên thân con còn có thể dùng những phương pháp nào khác đẩy lui đau nhức, mệt nhọc đi ạ? Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Qua hơn một năm làm đệ tử của Thầy, con nghiên cứu kinh sách, pháp thoại của Thầy, kinh Nikaya do Hoà thượng Minh Châu dịch Việt, con nhận thức được cuộc đời đầy những phiền lụy, ô nhiễm, vướng mắc, khổ đau và con mong muốn được xuất gia tu hành, sống đời thiểu dục tri túc, tăng trưởng  thượng tâm, mong muốn được trở thành một vị Alahan vô lậu giúp ích cho mình, cho đời. Nhưng gia đình con không phải là Phật tử, muốn con lập gia đình sinh con đẻ cái. Con mong Thầy cho con lời khuyên phải nói năng, đối xử với mọi người xung quanh con thế nào để có thể sớm thực hiện được chí nguyện.

Con, Tâm Huệ kính thư!

Trả lời: Kính gửi: Tâm Huệ!

1-       Muốn tác ý cho thân bệnh có hiệu quả thì hằng ngày con nên tu tập pháp Như lý tác ý: Mỗi khi tâm con có niệm thì con nên tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự” thì niệm ấy đi liền. Khi nào tâm con bất động, không còn một niệm ác nào thì con đã thành công, lúc bấy giờ con tác ý đuổi bệnh thì bệnh đi ngay liền.

2-       Khi gia đình khuyên con lập gia đình để sinh con đẻ cái thì con bảo: “Một mình con khổ không đủ sao mà sinh con đẻ cái để bao nhiêu người chịu khổ, có ai chịu khổ bệnh tật thay cho mình đâu, dù là cha mẹ thương con, có chịu bệnh tật thay con được không mà khuyên con lập gia đình”.

Kính thư,

Thầy của con

  

Phụ bản: Bút tích thư Thầy trả lời