Lớp Chánh Kiến, ngày  tháng 11 năm 2005

CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ

Mỹ Linh vấn đạo

Hỏi: Kính bạch Thầy, con hỏi về cái chuyển nhân quả thưa Thầy. Trong cuộc sống, có nhiều t́nh huống như những việc xảy ra va chạm, nếu hai đối tượng đều xả th́ nhanh. C̣n mà nếu đối tượng mà, ví dụ như ở gia đ́nh chẳng hạn, những va chạm trong cuộc sống, ḿnh xả, ḿnh cố chuyển nhưng mà nó sân, nó cố chấp hoài th́ ḿnh làm sao thưa Thầy?

Đáp: À, đối với những người ngoài đời họ không biết tu đó th́ có cái ḿnh nhẫn người ta thôi, ḿnh thấy họ là ác th́ ḿnh nhẫn người ta, ḿnh không có đương đầu với họ nữa.

Bởi v́ ḿnh đương đầu th́ ḿnh bị trôi dạt ở trong nhân quả rồi. Cho nên tiến tới th́ trôi dạt, c̣n ḿnh chịu thua ḿnh đứng lại th́ ḿnh ch́m xuống, tức là ḿnh để âm thầm sự đau khổ trong ḷng của ḿnh. Cho nên, tốt hơn là ḿnh xả ngay. Thôi bây giờ những người ác là ḿnh tránh, ḿnh không chơi với họ nữa, ḿnh biết họ không thể nào mà nhiếp phục được, không thể nào nói họ nghe được, th́ tốt hơn những người ác đó ḿnh không đến chơi nữa, ḿnh không có thân nữa, ḿnh không có liên hệ với họ nữa, ḿnh tránh xa họ ra, cứ mỗi lần ḿnh t́m cách tránh.

Bởi v́ đối với người tu mà ḿnh gần những người ác th́ ḿnh sẽ bị thiệt tḥi rất lớn, họ nói nặng, nói nhẹ ḿnh cũng không dám nói họ ǵ hết. Cho nên ḿnh biết rồi, những người đó ḿnh tránh xa, ḿnh không thể nào giúp cho họ trở thành người thiện được hết, thậm chí như giáo pháp của Phật họ c̣n không nghe huống hồ là ḿnh. Cho nên những người ác là ḿnh nên tránh, đừng có gần họ nữa, thấy họ ác là ḿnh tránh.

Cho nên, đức Phật nói có những điều mà cần phải tránh để đem lại sự vô lậu cho ḿnh; có những điều ḿnh cần phải thọ dụng để nó không có lậu hoặc. Cho nên, những điều cần nên tránh th́ ḿnh xét thấy ḿnh nên tránh người đó. Trong xă hội người ác nhiều lắm mấy con, ḿnh nên tránh, ḿnh không cảm hóa họ được th́ ḿnh nên tránh.

Và cái thứ nhất, đối với người đó ḿnh nên im lặng như Thánh, nhưng mà giải quyết được tâm ḿnh, đừng  để v́ sự việc đó mà khổ đau, ray rứt ḿnh. Th́ mấy con nhớ vấn đề đó là chuyển đổi nhân quả đó. Nghĩa là ḿnh chuyển về mặt h́nh thức của nó, đương đầu với người đó th́ ḿnh tránh, ḿnh không gặp, gặp th́ nó có nhiều cái nó xảy ra.

Cái thứ hai là ḿnh chuyển đổi tâm ḿnh, đừng v́ cái người đó mà ḿnh buồn giận, phiền năo, chịu đựng trong ḷng của ḿnh, ḿnh cố gắng xả tâm ḿnh cho hết.

Không chơi là nó không có xảy ra nữa, và đồng thời giải quyết tâm ḿnh, tất cả những ǵ họ tranh chấp với ḿnh, tất cả những ǵ mà họ đă mạt sát ḿnh, ḿnh xả ngay liền, và từ đây về sau th́ không để xảy ra những điều đó nữa. Th́ cái đó đúng là chúng ta đă chuyển đổi nhân quả của tâm và chuyển đổi nhân quả của hoàn cảnh.

Chứ c̣n ḿnh cứ sống chung đụng là ḿnh không chuyển đổi hoàn cảnh. Thí dụ như ở đây có người đó họ đối với ḿnh họ có cái ác cảm, thấy không được cứ dời nhà đi chỗ khác, mặc dù rất khó khăn khi rời nhà đi chỗ khác là ḿnh phải tốn hao, nhưng ḿnh muốn tâm ḿnh được an ổn th́ ḿnh nên dời nhà đi chỗ khác. Như bà Mạnh Mẫu, muốn con ḿnh trở thành một người con tốt, cho nên ba lần dời nhà. Cho nên, ḿnh muốn được yên ổn th́ ḿnh không những ba lần mà bảy lần hoặc mười lần dời nhà cũng được. Thấy ở gần cái ông ác này thôi tui đi kiếm đất chỗ khác mua dời nhà chỗ khác ở, nhất định là phải tránh những người ác. Chứ c̣n mấy con ở xóm mà mấy ông rượu chè, mấy ông ác th́ thôi chắc chắn là ḿnh chịu không nổi rồi.

Cho nên, trong cái vấn đề học đạo đức của đạo Phật, chúng ta biết cách thức cần phải tránh né những điều ác, những người ác, hoàn cảnh ác. Ở những nơi nào đó mà ḿnh sẽ bị nhiễm những ác pháp, cũng như bây giờ các con ở cái chỗ mà người ta đâm giết với nhau, riết rồi mấy con cũng phải đâm giết thôi, cho nên ḿnh tránh nơi đó, nơi ác ḿnh tránh th́ nó sẽ đem lại hạnh phúc của mấy con, đem lại sự b́nh an cho chính ḿnh.

Cho nên, ḿnh đừng nghĩ rằng ở đây nó hợp với tôi, ở đây là ḍng họ, cha mẹ tôi hồi nào tới giờ ở đây. Mà bây giờ có bao nhiêu người ác ở đây th́ thôi tôi tránh đi, tôi bỏ xứ sở tôi đi, tôi t́m chỗ nào mà có người tốt, người b́nh an tôi ở. Hoặc là cái người đó dù có xấu đi chăng nữa họ cũng c̣n đỡ hơn là những người quá cực ác. Cho nên, ḿnh càng tránh càng tốt. Ở trên quê hương nơi nào cũng là nơi ở được hết, chứ không phải chỉ có quê cha đất tổ.

Cũng như Thầy thành lập Trung Tâm An Dưỡng, đâu có nghĩa là nơi đây mà Thầy thành lập Trung Tâm An Dưỡng, nghĩa là trên đất nước, chỗ nào cũng có thể thành lập Trung Tâm An Dưỡng được hết. Đối với Thầy, chỗ nào thuận duyên là chỗ ấy Thầy đến, chớ không phải riêng chỉ có Tu viện Chơn Như này không. Ờ nói bây giờ, chỗ này sanh trưởng Thầy, rồi chỗ này Thầy tu tập từ đó Thầy chứng đạo, hăy duy tŕ. Thầy nghĩ rằng, trên mảnh đất quê hương của chúng ta, đất nước Việt Nam th́ bất cứ chỗ nào cũng là mảnh Thánh địa mà nơi đó có người tu tập được, chớ không phải riêng ǵ chỗ đó để mà chúng ta chiêm ngưỡng.

V́ nơi đó, nơi đất nước đó đă sanh trưởng Thầy, nơi đó Thầy ra đời, Thầy viết lại sách đạo đức, Thầy gợi người ta tu tập th́ nơi đó, bất cứ trên đất nước của chúng ta nơi nào cũng là được cả hết, chứ không riêng ǵ chỉ có Trảng Bàng - Tây Ninh này mới là Trung Tâm An Dưỡng. Đó, th́ cái duyên nó ở đâu th́ Thầy làm đó.

(Trích Lớp Chánh Kiến, bài 041-(LCK-021B)-(Nu)-vdNhanQua-TTAD-LoDapChungSanh-CanTuNghiep-LatMa-Anan-(11-2005).mp3,
phút thứ 9’:06 - 15’: 05)