Ngy 16 thng 11 năm 2000

NHẪN NHỤC, TY THUẬN, BẰNG LNG

Diệu Hiền vấn đạo

Hỏi: Knh bạch Thầy, c một cng việc biết l sai, nhưng phải ty thuận lm, cuối cng th ph cng, ph của, chẳng lợi ch g cho mnh, cho người. Vậy phải ty thuận như thế no? v ty thuận khng bị li cuốn nghĩa l sao? Xin Thầy cho v dụ!

Đp: Biết việc lm khng lợi ch cho mnh, cho người, lm sẽ hoi cng v ch m cứ lm, đ l người khng tr tuệ, chứ khng phải sống ty thuận.

Biết việc lm khng lợi ch cho mnh, cho người, lm sẽ hoi cng v ch, v thế khng lm, nhưng khng chống tri lại việc lm của người khc, mặc d mnh c gp nhưng c nghe hay khng nghe đ l quyền của người khc, đ l sống ty thuận.

Thấy việc c khng lm theo, nhưng khng chống tri việc lm c của họ, mặc d chng ta đ c lời khuyn, đ l sống ty thuận.

Người ta chửi mắng mnh; mnh khng chửi mắng lại người, nhưng trong lng c phiền no tức giận l sống nhẫn nhục trong ty thuận.

Người ta chửi mắng mnh m mnh khng chửi mắng lại, khng giận hờn phiền no, đ l sống ty thuận.

Người ta mời mnh đi đnh bạc m mnh kho lo từ chối khng đi đnh bạc l người sống ty thuận.

Người ta mời mnh uống rượu m mnh lấy cớ bị bệnh khng uống rượu được, đ l sống ty thuận.

Ty thuận m khng bị li cuốn phải sống như thế no?

V dụ, mnh l người ăn chay m đi dự tiệc cưới, hay đm giỗ hoặc đm ma chay, khi ngồi vo bn tiệc mnh tm bnh, tri cy để ăn, khng ăn thịt, c, đ l ty thuận m khng bị li cuốn.