Chơn Như, ngày  tháng  năm 1999   

GIÁO TR̀NH TU TP
TRÊN N
N TNG ĐO ĐC NHÂN QU

Phật tử vấn đạo

Hỏi: Bạch Thầy! Con có xem một số cuốn sách Đường Về Xứ Phật, trong đó Thầy nói rải rác về phương pháp thiền, Thầy có giáo tŕnh đặc biệt về thiền, bởi v́ trong đó có một trường hợp ví dụ như Thầy nói, cách để mà diệt tầm giữ tứ, nhưng Thầy không nói rơ, thành ra cũng không hiểu như thế nào? Có khi có thể nào Thầy chọn được giáo tŕnh đó lưu lại cho đời sau được không? Tương lai sau này sẽ rất khó gặp Thầy, theo như lời Thầy nói.

Đáp: À, bây giờ Thầy nói như thế này: Bộ sách Đường Về Xứ Phật là những câu hỏi của những người khác, cho nên nó không phải là giáo tŕnh tu tập con đường của Đạo Phật, nhưng hầu như tất cả những phương tiện, cách thức tu tập đều cô đọng ở trong đó rất nhiều, nhưng các con không đủ sức để lập thành giáo tŕnh của nó. Thầy biết mà, các con bây giờ đọc th́ đọc chứ lập tŕnh từ cái dễ, cái khó th́ các con chưa biết đâu, phải không? Cho nên, hiểu tu vậy, tu vậy nhưng mà vào đầu th́ không biết cái nào trước, cái nào sau.

Cho nên v́ vậy, hồi năy cư sĩ hỏi Thầy về cái ăn, muốn ngăn chặn mà đừng ức chế cái bụng đói của ḿnh th́ phải lập tŕnh giáo tŕnh tu tập cái ǵ trước, cái ǵ sau, từ cái hạnh sống của ḿnh phải tập luyện như thế nào, th́ giáo tŕnh đó không phải như vậy đâu, v́ đây là người ta muốn hỏi cái đó, nên trả lời cho người ta biết thôi, c̣n tu là cần có thiện hữu tri thức. Bây giờ, muốn tu giải thoát phải không?

Vậy th́ vô đây phải sống như vậy, tập như vậy th́ nó sẽ có giải thoát, không thể nào mà nói khơi khơi được, mà Thầy th́ không có th́ giờ để mà hướng dẫn từng chút, nhưng chắc chắn một ngày nào đó các con sẽ đọc một giáo tŕnh tu tập từ dễ đến khó, từ bắt đầu để mà luyện tập.

V́ đạo đức nhân quả chưa ra đời, cho nên nó là bước đầu của các con, nếu đạo đức nhân quả mà các con chưa biết th́ các con tu chỉ ức chế tâm thôi. Phải không?

Các con phải sống làm sao cho đúng đạo đức th́ người ta mới dạy pháp tu đi sâu chứ c̣n ḿnh chưa biết ǵ hết, tức là ḿnh chưa biết căn bản đối xử với người ta như thế nào mà nhào vô chùa tu th́ ức chế không thôi. Các con hiểu điều đó không?

Ḿnh sống đạo đức mọi người đều vui hết, ḿnh không làm cho gia đ́nh ḿnh buồn ǵ hết th́ rơ ràng là ḿnh có đạo đức không làm khổ ḿnh khổ người th́ vô chùa người ta dạy ḿnh tu ly dục ly ác pháp để đi vào Sơ thiền. Đạo đức nhân quả chưa có mà vào Sơ thiền th́ “ông nội” người ta thiền cũng không được.

Bây giờ các con chỉ là những người muốn thiền định, hỏi Thầy, Thầy mới nói cái đúng của Phật, cái không đúng của Phật thôi. Phải không? Chứ Thầy dạy thật sự ra là cả một giáo tŕnh đạo đức các con phải học, rồi chừng đó các con phải sống đạo đức như thế nào, gần gũi Thầy để thấy gương hạnh đạo đức của Thầy là cái gương sống để các con bắt chước, cái thứ hai Thầy mới dạy. Bởi v́, Thầy sống đúng đạo đức, Thầy mới dạy các con gương hạnh đạo đức, từ đó các con mới thấy cuộc sống của ḿnh đối xử không làm khổ ḿnh khổ người. Bây giờ tiến tới giai đoạn nữa mới thực sự đóng thất, vô đó Thầy dạy các con tu để ly dục ly ác pháp nhập Sơ thiền.

C̣n bây giờ các con muốn Sơ thiền ngay th́ không được đâu. Cho nên, các con biết cái đường đi nó không đơn giản, đạo đức làm người chưa có mà các con muốn làm Thánh nữa th́ thôi, Thánh đó chắc lâu à… Phải không? Các con hiểu chưa?

Rồi cuộn băng này đừng cho ai nghe, họ động tâm lắm, họ tu tầm bậy tầm bạ không, họ chới với không biết đường nào mà tu, ông Thầy ông nói kiểu này chắc ḿnh chết à. Đạo đức nhân quả ḿnh không biết kiểu sao nữa đây mà ông nói kiểu này nghe về chắc ḿnh tiêu à. Các con hiểu chưa?

Bây giờ nói hoàn toàn về đạo đức nhân quả, các con có biết nhân quả là ǵ? Các con chưa biết cái này là sao hết. Thầy mới dạy cái đó sẽ đưa đến quả ǵ, v́ vậy mà phải giữ như thế nào để mà sống đối xử với người ta bằng nhân quả tốt, không làm khổ ḿnh khổ người. Khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu!

Bởi v́ con đường của Đạo Phật coi vậy chứ phải thông suốt dữ lắm, vừa học, vừa tập, vừa sống, xem xét từng phút, từng giây để mà sửa ḿnh lần lần nó mới chứng đạo, làm như vậy mới được con. C̣n hiện giờ cái mà mấy con đọc kinh sách Thầy viết để biết được cái sai, cái đúng của Đạo Phật, cái đó để xây dựng nên niềm tin của ḿnh con đường của Phật như thế nào. Các con đang ở trong một đám mây mờ nó che tất cả những ǵ chân chính rồi, các con không có thấy được cái chân chính của Đạo Phật, bây giờ đọc sách Thầy các con mới thấy những điều chân chính của Đạo Phật. Khi nào đọc xong giáo tŕnh đạo đức nhân quả th́ các con mới thấy rằng Đạo Phật xây dựng đạo đức rất cụ thể, tuyệt vời lắm chứ không phải thường đâu, mà chỉ có bài kinh ngắn gọn trong kinh Trung Bộ đă nói ra.

Đức Phật nói có 4 hạng người, Thầy nói Đức Phật dạy đạo đức không nói đạo đức, cũng như dạy chúng ta ăn chay mà không nói ăn chay mà nói những ư nghĩa của việc ăn chay. Các con hiểu, ông Phật hay lắm, dạy đạo đức cho con người th́ Đức Phật nói như thế này:

Trong thế gian chúng ta có bốn hạng người:

-      Hạng người thứ nhất là làm khổ người, phải không? Chúng ta hay làm khổ người lắm.

-      Hạng người thứ hai là làm khổ ḿnh, nhiều khi ḿnh không làm khổ người ta mà cứ làm khổ ḿnh, như các con bây giờ muốn đi tu là làm khổ ḿnh.

-      Hạng người thứ ba là vừa làm khổ ḿnh vừa làm khổ người. Ví dụ, có người muốn đi tu bỏ đùng đùng muốn đi tu, vợ con bỏ kệ nó, cái đó là làm khổ ḿnh khổ người. Đi tu có chắc được không nhưng mà ở nhà bỏ vợ bỏ con, con c̣n nhỏ cũng bỏ đi, mấy người muốn làm Phật sớm cho nên làm cái chuyện phi đạo đức này.

-      Chỉ có hạng người thứ tư, không làm khổ ḿnh khổ người là đức Phật chấp nhận.

Đức Phật dạy đạo đức hay thiệt, chỉ đem so sánh trong thực tế cuộc sống chúng ta có bốn hạng người đó thôi, nhưng mà hạng người không làm khổ ḿnh khổ người th́ không có. Đức Phật chấp nhận hạng người không làm khổ ḿnh khổ người, nhưng chúng ta không thấy, các con có thấy không? Hạng người làm khổ ḿnh có, hạng người làm khổ người có, hạng người vừa làm khổ ḿnh vừa làm khổ người có, mà hạng người không làm khổ ḿnh không làm khổ người th́ không có. Vậy th́ học đạo đức nào để mà thành cái đó? Các con thấy rơ chưa, Đức Phật dạy đạo đức mà, đâu phải đạo đức Tam cang - Ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đó là đạo đức quân tử, đạo đức anh hùng, c̣n cái này không có anh hùng mà giải thoát, phải không? Cho nên, Thầy mới nói đạo đức giải thoát, đạo đức không làm khổ ḿnh khổ người.

Bây giờ hiểu rồi phải không? Các con sẽ lần lượt có đủ duyên học được những đạo đức mà Thầy sẽ viết. Các con có duyên đă đọc được bộ Giới Đức Làm Người th́ các con đă thấy Đức Phật dạy từ đức hạnh vệ sinh, từ đức hạnh đi đường, tất cả mọi đức hạnh trong bộ Giới Đức Làm Người. Cách đây 2543 năm, Đức Phật dạy đạo đức vệ sinh cho chúng ta gọi là đức hạnh. Đức Phật dạy chúng ta không được leo, tại sao? V́ leo mà ôm cây leo th́ Đức Phật nói là súc sanh, con thú nó làm vậy mà, nhưng dạy chúng ta cầm cây thang, chúng ta leo lên phải có thang, chứ không lẽ lên lầu mà ôm cột leo lên? Cho nên, chúng ta làm thang chúng ta đi th́ nó không nguy hiểm, mà cái hành động đi lên cây thang là có hạnh của chúng ta phải không hay là chúng ta ôm cái cây leo mà có hạnh, tức là cái hạnh của con thú chứ không phải hạnh của con người. Các con thấy chưa?

Từ cái leo cây mà Đức Phật đă dạy đạo đức chúng ta rồi, c̣n các con ăn mặc mà lôi thôi th́ Đức Phật đă cho là vô đạo đức rồi, ăn mặc phải đàng hoàng chứ không có lôi thôi. Th́ các con thấy đó là những đạo đức làm trong bộ giới đức của Đức Phật, 100 giới chúng học, nhưng mà nó chưa nói hết tất cả những hành động của nhân quả. Đây mới chỉ dạy đạo đức thôi, các con đi đường mà đi song song hai người là Đức Phật cấm rồi, đó là làm cản trở giao thông. Bây giờ có luật giao thông, không ngờ ngày xưa Đức Phật dạy đạo đức giao thông, các con thấy hay không!

Có ai mà biết được như vậy không? Mà bây giờ chỉ có Thầy triển khai cho các con, Đạo Phật đă dạy rồi, chứ đâu phải Thầy mới chế ra đâu, Thầy đâu có chế cái ǵ của Phật đâu, Thầy chỉ lôi lại của Đạo Phật, Thầy không có cái ǵ của Thầy, bởi v́ Thầy cũng đi vào giáo pháp đó mà được giải thoát, cho nên Thầy lôi cái giáo pháp đó để các con cũng được giải thoát như Thầy.

A picture containing table

Description automatically generated