Chơn Như, ngày  tháng  năm 2006

NGƯỜI MUỐN TU THEO
ĐẠO PHẬT LÀ PHẢI SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC

A picture containing clipart

Description automatically generated

Đă tạo ra nhân quả có vợ, có con là có nhiệm vụ đạo đức, trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm mẹ, ḿnh không thể nào bỏ chúng được, ḿnh không thể dứt áo ra đi tu hành ngay liền được (cắt ái ly gia được).

Ngày xưa chưa có Đạo Phật cho nên Đức Phật mới dứt áo ra đi, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha bỏ những người thân để đi tu, tạo một điều đau khổ rất lớn, chứ không phải nhỏ. Sáu năm Ngài phải chịu rất nhiều sự đau khổ và cay đắng do pháp tu ức chế thân tâm của ngoại đạo Bà La Môn. V́ ăn quá ít, cuối cùng Ngài đứng dậy không nổi, đó là tiết thực quá độ, ăn uống ít quá, cho nên cơ thể của Ngài quá kiệt quệ. Sự khổ đau này chính là pháp môn của ngoại đạo, nhưng cũng để nói lên nhân quả mà Ngài đă tạo ra khổ đau đối với gia đ́nh ḿnh.

Sau đó, Ngài t́m được con đường tu tập để đi đến chứng ngộ giải thoát, Ngài trở về độ cả ḍng họ của ḿnh. Trên đây là những việc làm của Đức Phật ngày xưa, c̣n bây giờ chúng ta tu hành thấy được đường đi của Đạo Phật nhờ Ngài vạch ra, chính nó là lối đi đạo đức của loài người. Chúng ta là những người hữu duyên mới gặp được chánh pháp như vậy, v́ vậy mỗi chúng ta phải có trách nhiệm và bảo vệ nó, không được làm mất nó, v́ nó bị mất đi hơn 25 thế kỷ.

Hôm nay nhân duyên đă đủ, chánh pháp của Phật mới được sống lại, chúng ta không có quyền để cho chánh pháp mất một lần nữa hay bị diệt mất, nhất là đạo đức nhân bản - nhân quả phải được bảo vệ và giữ ǵn măi măi với cuộc sống của loài người muôn thuở.

A picture containing table, console table

Description automatically generated