Chơn Như, ngày  tháng  năm 1997

HC ĐO ĐC

A picture containing drawing, airplane, table

Description automatically generated

Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức, đạo đức không làm khổ ḿnh, không làm khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quư vị sống trong gia đ́nh đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đ́nh đến an vui, hạnh phúc chân thật.

Ví dụ 1: Bây giờ ḿnh muốn đi tu mà vợ con không cho đi, nhất định chúng ta không được đi. Tại sao vậy? Ḿnh đi tu vợ con ḿnh đau khổ, nhớ thương, cho nên ḿnh không đi. Ḿnh không đi không có nghĩa là ḿnh không tu, v́ Đạo Phật dạy ta tu tập nhẫn nhục, tùy thuận. Nhẫn nhục trước sự không bằng ḷng của vợ con, nhưng chúng ta tùy thuận không bị lôi cuốn vào con đường ái kiết sử, đó là cách khéo léo đưa dần cả gia đ́nh đến với Phật pháp.

Cả gia đ́nh chúng ta là một cụm nhân quả, chúng ta không thể bỏ đi tu để vợ con buồn khổ như thế này được. Cho nên, chúng ta phải sống trong gia đ́nh, chúng ta phải làm những gương hạnh ǵ để dẫn dắt vợ con ḿnh theo đường lối đạo đức của Phật giáo. Ḿnh phải làm gương hạnh đạo đức hẳn hoi để giúp cho gia đ́nh ḿnh an vui, vợ con đồng hướng theo một hướng tốt. Chờ đến khi đủ duyên chúng ta ra đi vợ con rất sung sướng là v́ mong cầu cho chồng ḿnh đi tu, c̣n con cái ước ao người cha của ḿnh thực hiện được đạo giải thoát để về d́u dắt mẹ và anh chị em ḿnh cùng đi trên con đường đó. Nếu cả gia đ́nh đều đồng ư th́ hạnh phúc biết bao! Vậy ḿnh phải sống như thế nào để sống đúng đạo đức làm gương trong gia đ́nh, không những làm gương cho gia đ́nh ḿnh mà c̣n làm gương cả xóm giềng chung quanh ḿnh nữa. Vậy sống như thế nào để ḿnh dẫn dắt những người chung quanh xóm giềng của ḿnh?

Ví dụ 2: Một nhà hàng xóm bên cạnh ngay trước nhà ḿnh thường hay ném rác bẩn sang nhà ḿnh, ḿnh cứ xách chổi ra quét dọn sạch sẽ không la lối chửi mắng ai cả và như vậy chúng ta đă dạy cho họ một bài học đạo đức, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trở thành người tốt. Người ta đă vô minh không hiểu đạo đức vệ sinh, người ta chỉ nghĩ đến cá nhân chứ không nghĩ đến ai hết. Đạo đức dạy chúng ta nhẫn nhục, tùy thuận, bằng ḷng, v́ thế tốt hơn hết ḿnh cứ vui vẻ, quét dọn sạch sẽ và nghĩ rằng: đây là nhân quả đời trước của ḿnh, ḿnh có nợ với người này, người này mới xả rác như vậy th́ ḿnh cứ vui vẻ làm đi, làm cho sạch, làm cho người đó họ ngạc nhiên và tự hỏi: Tại sao ông ta không tức giận ḿnh? Nếu người khác lùa rác, lùa chất bẩn vô nhà ḿnh th́ ḿnh có giận không?

Ḿnh tin chắc sớm muộn ǵ người ta cũng ư thức được điều đó, chứ không phải không. Nhưng ḿnh phải bền chí để giáo dục đạo đức cho người. Khi nhân quả thiện của ḿnh tạo ra đến lúc chín muồi, nó sẽ chuyển đổi th́ người ta sẽ hối hận tức khắc và sẽ đến xin lỗi ḿnh, bởi v́ nhân quả nó chuyển đổi chứ không phải cố định. Ví dụ bây giờ thấy người ta đổ rác làm bẩn nhà ḿnh, ḿnh tức giận tức là ḿnh bị nhân quả chuyển, chuyển từ nhân đến quả. C̣n ḿnh chuyển nhân quả th́ ḿnh không tức giận, do đó ḿnh trả hết các nợ nhân quả đời trước. Khi nhân quả trả hết th́ không bao giờ người ta làm bẩn trong nhà ḿnh nữa.

Ḿnh phải thấy rằng nhân quả nó chuyển biến, chuyển biến để làm cho cuộc sống từ bất yên ổn trở thành yên ổn, thanh tịnh, hoà hợp với nhau, nó không làm động nhau nữa.

Chỗ tu tập của Đạo Phật Nguyên Thủy không có dạy người ta vào chùa tụng kinh, gơ mơ, lạy sám hối để cầu chư Phật phù hộ cho chúng ta b́nh an, tai qua nạn khỏi. Chúng ta có lầm lỗi, nhưng biết sự lầm lỗi đó là ác pháp, do đó chúng ta nhất quyết không làm lỗi nữa. Khi không làm lỗi nữa là phải tự ḿnh, chứ không ai giúp ḿnh hết làm lỗi, cho nên Đức Phật bảo: “Các con hăy tự thắp đuốc lên mà đi!”. Bây giờ ḿnh không thắp đuốc lên đi mà cứ vô chùa tụng kinh cầu chư Phật phù hộ cho ḿnh được sao? Tại sao ḿnh đi ngược lại lời dạy của Đức Phật như vậy, làm sai như vậy mà bảo ḿnh tu theo Phật giáo, cái đó là cái sai.

Tu theo Phật giáo là chúng ta phải tự lực. Mỗi một ác pháp đến làm cho tâm chúng ta chướng ngại th́ ngay đó chúng ta xả, xả tức là chúng ta chuyển đổi được nhân quả. Để nhắc lại ví dụ trên: Có người đưa rác làm bẩn nhà ḿnh, ḿnh cứ vui vẻ quét hốt, dọn dẹp sạch sẽ, không tức giận, tức là đầu tiên ḿnh chuyển được tâm nhân quả của ḿnh, kế đó nữa ḿnh thấy được cái nhân quả của ḿnh và tự nguyện sẽ hốt sạch rác này cho đến khi trả hết nghiệp. Khi hết nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ cảm hoá được người làm bẩn nhà ḿnh, nếu tôi cảm hoá được người này th́ họ không c̣n là người xấu. Họ không c̣n là người xấu th́ tôi rất mừng, v́ tôi đă dẫn dắt họ vào con đường đạo đức. Do đó, tôi phải bền chí tôi làm việc này, một tháng chưa xong, hai tháng chưa xong, một năm, hai năm, cho đến ba năm, chắc chắn tôi sẽ cảm hoá được người này bằng những hành động vui vẻ không giận hờn người này. Như vậy, rơ ràng chúng ta đang theo pháp Phật dạy: ngăn ác diệt ác pháp, đó là cách thức tu tập của chúng ta, có giải thoát ngay liền.

Đây là một ác pháp nữa, ví dụ: Người ta chửi ḿnh, ḿnh giận dữ tức là ḿnh đem ác pháp vào trong tâm của ḿnh, ḿnh tự làm khổ ḿnh, chứ có lợi ích ǵ đâu. Nếu người ta chửi ḿnh, ḿnh không giận tức là ḿnh không đem ác pháp vào tâm ḿnh, ḿnh không làm khổ ḿnh và như vậy ḿnh có lợi ích lớn cho ḿnh.

Tóm lại, một người tâm bất động trước các ác pháp là người sống có đạo đức với ḿnh với mọi người.

A picture containing table, mirror

Description automatically generated