Chơn Như ngày 12/4/2002

CHUYỂN CUỘC ĐỜI THÀNH ĐẠO[1]

Kính gửi: Trí Đức!

Với tâm tha thiết t́m cầu tu tập giải thoát, ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời th́ thời đại này thật là hi hữu, trong khi đời ḿnh rất đầy đủ vật chất danh và lợi.

Trí Đức con nên nương theo nhân quả mà chuyển cuộc đời thành đạo, có nghĩa xả tâm ly dục ly ác pháp, tức là tu có đối tượng, để trong khi vừa tu vừa làm tṛn bổn phận làm con trong gia đ́nh có đạo đức không làm khổ ḿnh khổ người. Không làm khổ ḿnh khổ người là tu tập. Đừng quá vội vàng, thẳng thắn mà làm khổ ḿnh khổ người, nhất là những người thân. Thầy tin ở con đủ sức chuyển hóa nhân quả ái kiết sử này.

Đối với cha mẹ con:

Con nên làm tốt mọi việc, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp.

Không làm phiền ḷng cha mẹ dù bất cứ việc ǵ, nhưng tránh xa tranh luận, chỉ biết lắng nghe và im lặng như Thánh.

Hiện giờ trước mặt cha mẹ con không nên nhắc đến việc tu hành. V́ cha mẹ đâu biết việc tu hành có lợi ích rất lớn cho đời người như thế nào?

Nhớ cố gắng xả tâm trước các ác pháp trong mọi nghịch cảnh. Định Niệm Hơi Thở, con nên tập lại cho đúng phương pháp theo 18 đề mục thiền Thầy có gửi theo.

Chờ chừng nào cha mẹ vui ḷng th́ con hăy vào Tu viện. Thầy đang chờ con! C̣n cha mẹ chưa bằng ḷng là duyên nhân quả chưa chấm dứt th́ con hăy chờ đợi và làm vui ḷng cha mẹ, đó là con đă làm cho tṛn nghiệp nhân quả.

Đạo Phật không chấp nhận làm khổ người, con nên khéo léo tu tại gia mà không làm buồn phiền ḷng cha mẹ. Vả lại lúc này quê hương Tổ Quốc đang cần những bàn tay như con.

Lúc nào tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự là lúc hạnh phúc nhất con ạ!

Thăm và chúc con vui mạnh, làm lợi ích cho ḿnh cho người, tức là cho quê hương Tổ Quốc. Nhất là tu tập xả tốt trong giai đoạn này.

Kính thư,

Thầy của con

<-trở về

 [1] Tiêu đề do BBT đặt