Chơn Như ngày 15/1/2002

VƯỢT QUA NỖI OAN

Kính gửi: Thích Nữ Thanh Ngọc!

Hoàn cảnh của con, trước tiên con nên hiểu nhân quả của quá khứ mà con phải trả. Con không cần minh oan, mà chỉ an vui nơi ḷng. V́ chính con, con tự biết ḿnh chưa có lỗi đó mà mọi người nghĩ ḿnh có lỗi th́ mặc họ, con cứ sống đúng đạo đức làm người, không làm khổ ḿnh, v́ họ đă nghi quấy cho con, nên họ phải thọ khổ tự họ làm, chứ con không có làm. V́ thế, tâm con sẽ thanh thản, an vui; c̣n con có lỗi tức là con đă làm khổ người th́ con quyết dứt bỏ không làm khổ người nữa. Sự suy nghĩ như vậy sẽ giúp con thoát khổ.

Nếu con không làm mà chịu oan ức, con giữ tâm thanh thản, an lạc là con đă chuyển nhân quả đời trước, tức là tâm con không phiền năo, buồn khổ. Nhân quả không tác động con được là con đă giải thoát, mục đích của đạo Phật là chỗ này.

C̣n nếu con đă làm sai th́ con hăy mạnh dạn đến trước tượng Phật xin sám hối và quyết tâm dứt đoạn các ác pháp đó th́ tâm con cũng trở về sự an lành mà không cần biện minh phải trái đúng sai.

Chúc con mạnh và tu tập xả tâm tốt!

Kính thư,

Thầy của con

Phụ bản: Bút tích bản viết tay: