DÀN BÀI CƠ BẢN
NHÂN QUẢ CON NGƯỜI

Dưới đây là phần trả bài của đức Trưởng lăo Thích Thông Lạc về bài làm của tu sinh Mỹ Linh. Qua đó chúng ta thấy được dàn bài cơ bản về nhân quả con người như sau:

--o0o--

1/       NHÂN QUẢ THÂN HÀNH

LỜI PHÊ CỦA THẦY

       Nhân quả thân hành nên dựa vào một mẫu chuyện có thật trong cuộc sống đă xảy ra để xác định hành động nhân ác và để gặt lấy quả khổ đau.

      Bài của con đầy đủ nhân quả thân hành, nhưng thiếu linh động v́ không câu chuyện thật của đời người để chứng minh cho nhân quả.

2/       ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CON NGƯỜI

Làm bài ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CỦA CON NGƯỜI. Trước tiên con nên giới thiệu cho mọi người biết ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CỦA CON NGƯỜI. Muốn giới thiệu ĐƯỜNG ĐI NHÂN QUẢ CỦA CON NGƯỜI th́ con nên dựa vào kinh HÀNH THẬP THIỆN làm bài, con sẽ không lạc đề. Đó là bài thứ nhất.

Bài thứ hai, NHÂN QUẢ THÂN HÀNH, con nên dựa vào những tiêu chuẩn sau đây:

1-       Vào đề giới thiệu và giải nghĩa những từ nhân quả thân hành.

2-       Đặc tướng nhân quả thân hành.

3-       Đặc tính nhân quả thân hành.

4-       Duyên hợp, duyên tan nhân quả thân hành.

5-       Chuyển đổi nhân quả thân hành.

6-       Kết luận (xác định nhân quả thân hành là một sự thật (chân lí).

Bài trên đây con làm không sai, nhưng không theo thứ tự các tiêu chuẩn trên, nên không thể quán sâu nhân quả. Nếu sau này con quán về nhân quả thân hành con người th́ con biết cách thức quán và nhờ đó con dễ dàng xả những tâm niệm ái kiết sử  nhân quả gia đ́nh.

Bài thứ ba, NHÂN QUẢ KHẨU HÀNH con cũng dựa vào dàn bài trên th́ sẽ làm bài không sai.

Bài thứ tư, NHÂN QUẢ Ư HÀNH con cũng dựa vào dàn bài trên th́ sẽ làm bài không sai.

Nhớ mỗi thân hành, ư hành, khẩu hành đều có mẫu chuyện xảy ra trong hội mà được nghe, được chứng kiến.

Thăm và chúc con mạnh, tu tập quán sâu về nhân quả để triển khai tri kiến giải thoát vô lậu.

Kính thư

Thầy của con