GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH

LỚP NGŨ GIỚI - ĐỨC LY THAM

TẬP I

 

 

 

Sách này chỉ kính biếu, không bán!

Qúy bạn đọc có thể thỉnh sách tại TU VIỆN CHƠN NHƯ.

Ấn bản điện tử được đăng tải tại trang web:

http://www.thuvienthaythonglac.net

 

 

 

 

MỤC LỤC

Mục lục  1

Lời nói đầu. 1

Từ bỏ lấy của không cho. 2

Con trai đuổi mẹ để giành nhà. 3

Những câu hỏi 4

Trả lời những câu hỏi 4

Thiên thần của tôi 10

Những câu hỏi 10

Trả lời những câu hỏi 11

Hai anh em.. 15

Những câu hỏi 16

Trả lời những câu hỏi 16

Một dược sĩ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn. 19

Những câu hỏi 19

Trả lời những câu hỏi 19

Huynh đệ tương tàn vì mảnh đất hương hỏa. 22

Những câu hỏi 23

Trả lời những câu hỏi 23

Đứa con vô lương tâm.. 29

Những câu hỏi 29

Trả lời những câu hỏi 30

Ba mươi ngàn đồng và bản án tử hình. 34

Những câu hỏi 35

Trả lời những câu hỏi 36

Bài học đầu đời 41

Những câu hỏi 42

Trả lời những câu hỏi 43

Chân dung kẻ giết chết bé gái ba tuổi 50

Những câu hỏi 50

Trả lời những câu hỏi 51

Thêm vốn vào đời 53

Những câu hỏi 53

Trả lời những câu hỏi 53

Dũng cảm đối đầu với tên cướp nguy hiểm.. 56

Những câu hỏi 56

Trả lời những câu hỏi 56

Những đề thi mẫu. 58

Đề thi 1: Nơi trở về. 58

Đề thi 2: Đến cửa ải mới chợt hiểu ra. 59

Đề thi 3: Một cốc sữa bò. 59

Đề thi 4: Núi thái dương. 60

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trên thế gian này lòng tham của con người là một cái túi không đáy, chứa đựng không biết bao nhiêu cho đầy. Vì thế, sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận, và nhiều trùng trùng điệp điệp, thật là ghê gớm! 

Lòng tham lam của con người là một tội cực ác, do lòng tham ăn, tham tiền mà con người giết tất cả các loài động vật khác không những để ăn thịt, mà còn bán để lấy tiền hoặc giết chết bỏ làm phân bón, làm thực phẩm gia súc, thật là lòng tham của con người quá ác và quá tàn nhẫn. 

Do lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của những người khác mà con người giết con người không gớm tay; do lòng tham lợi, tham danh của con người từ nước này đi cướp nước khác, biết bao nhiêu sinh mạng con người chết vì chiến tranh; do lòng tham sắc dục của con người mà tự họ phá gia đình hạnh phúc của mình và của người khác tan nát; do lòng tham sắc dục mà con người hiếp dâm trẻ em và làm ô nhục biết bao nhiêu phụ nữ; do lòng tham sắc dục mà con người giết con mình bằng cách nạo phá, móc bỏ biết bao nhiêu thai nhi chết một cách đáng thương v.v..

Lòng tham thật là ghê gớm, thường mang đến cho loài người biết bao nhiêu tội ác và biết bao nhiêu sự khổ đau, không sao kể hết được. Tội ác của lòng tham nó không từ bất cứ một người nào. Con bất hiếu cũng từ lòng tham, anh em ruột thịt chia lìa ly tán cũng từ lòng tham, vợ chồng ly dị con cái mất cha mất mẹ cũng từ lòng tham, chiến tranh thế giới từ nước này đến nước khác, người giết hại lẫn nhau trùng trùng lớp lớp cũng từ lòng tham, v.v.. 

Đứng đầu trong ngũ triền cái là lòng tham. Lòng tham đó gọi là tham triền cái, nó là pháp ác thứ nhất. Người đệ tử của Phật cần phải đề cao cảnh giác tâm mình khi nó móng khởi một niệm nào thì hãy mau mau quán xét cho thật kỹ xem nó thuộc về loại tham lam nào để dùng đức ly tham diệt ngay tức khắc.

Chúng ta thường nghe đức Phật dạy: “Trong mỗi con người có ba nọc độc: Tham độc, Sân độc, Si độc”. Và trong mỗi người có ba tùy miên: “Tham tùy miên, Sân tùy miên, Si tùy miên”. Đó là những pháp khiến con người sống đầy tội ác. Chúng ta cần phải học cho thông suốt. 

Ba ác pháp tham, sân, si này luôn luôn ngự trị trong tâm chúng ta, hễ có đối tượng thì nó ló mặt ra tức khắc, nếu chúng ta không đủ sức bình tĩnh thì nó triền miên duy trì măi măi trong tâm, chúng ngầm ngầm như lửa than không thấy ánh sáng, nhưng nó vẫn cháy liên tục, không gián đoạn. 

Vừa rồi chúng ta học đức hiếu sinh để đối trị tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu người nào biết áp dụng vào cuộc sống của mình thì đã chuyển sạch. Con đường giải thoát ở trước mắt của mình.

Hôm nay chúng ta học đức thứ hai. Đức thứ hai này chúng ta cần phải tu học và rèn luyện nhân cách của mình để thoát ra tam độc. Đó là đức Ly Tham, người nào biết ly tham là người đó tự mang đến cho mình một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự.

Bởi vì, con người do tâm tham mà chịu nhiều khổ đau, muốn chấm dứt khổ đau không gì hơn là phải diệt trừ tâm tham; muốn diệt trừ tâm tham thì chỉ có sự hiểu biết các pháp vô thường, khổ, vô ngă, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngă của ta. Do sự hiểu biết thật như vậy thì tâm chúng ta không còn chỗ bám, dù có bám nó, nó cũng chẳng có cái gì là của ta thì bám làm gì cho uổng công. Nhờ thấu suốt hiểu như vậy nên không ly tham mà nó đă tự ly tham. 

Trong cuộc sống hằng ngày nếu tâm chúng ta chỉ còn ưa thích một chút xíu điều gì như món ăn, chiếc áo, cái khăn, cây bút, v.v.. là chúng ta biết tâm mình còn tham lam, mà còn tâm tham lam là tâm còn đau khổ. 

Ở đây, đức Phật dạy chúng ta nên sống với đức hạnh ly tham để thoát ra mọi sự khổ đau, đó là, mục đích của tập sách này.

Lìa được tâm tham không phải là dễ, cho nên ngay từ những phút đầu tiên chúng ta học giới luật này cần phải hiểu cho rõ ràng và áp dụng vào đời sống hằng ngày với đức ly tham không nên biếng trễ.

Đức ly tham từ bỏ lấy của không cho mà đức Phật đă dạy chúng ta giới thứ hai trong Ngũ Giới: “Cấm gian tham trộm cắp, không nên lấy của không cho”. Câu đầu là một pháp luật như luật thế gian người tu sĩ phạm vào giới này được xem là phạm vào tội tử hình, nhưng câu sau chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng, nếu ai nghe theo lời khuyên này sống không lấy của không cho thì ngay đó là chúng ta sống với đức ly tham, sống với đức ly tham sẽ được giải thoát ngay liền và hoàn toàn giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi và chấm dứt mọi sự khổ đau trong cuộc đời này.

Tóm lại lòng tham lam của con người đă đưa con người vào biển khổ, “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Đó là lời xác định của đức Phật, sự đau khổ của chúng sinh vô cùng vô tận không sao kể hết được. Vậy muốn thoát ra bể khổ chúng ta phải hết sức tu học đức Ly Tham để đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho vạn vật trên hành tinh này.

Kính ghi,

Trưởng lão Thích Thông Lạc

BÀI HỌC THỨ NHẤT:

Description: trong-sang

RÈN NHÂN CÁCH

GIỚI THỨ HAI:

TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO

Đây là bài học giới luật thứ hai trong ngũ giới: “CẤM GIAN THAM TRỘM CẮP”. Nhưng đạo Phật là đạo tự nguyện, tự giác, không bắt buộc và không dùng quyền lực cưỡng chế ai cả, nên đức Phật dùng lời khuyên: “KHÔNG NÊN LẤY CỦA KHÔNG CHO”, hay: “TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO”.

Chúng tôi cảm thấy đức Phật là một nhà tâm lý học tuyệt vời. Khi bước vào học giới thứ nhất thì đức Phật khuyên: “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNH SINH”, rồi dạy chúng ta RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH ĐỨC HIẾU SINH. Thấm nhuần được lòng yêu thương, tâm hồn chúng ta vô cùng sung sướng, buông xả rất nhiều những ác pháp thô. Tất cả những pháp ác thô chúng ta đã ly sạch, chỉ còn những pháp ác vi tế. Nhưng đến giới thứ hai thì đức Phật dạy chúng ta xa lìa những tâm tham lam bằng giới luật TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO.

Từ bỏ lấy của không cho là một lời khuyên nhẹ nhàng của đức Phật, khiến cho chúng ta nghe đến từ LY THAM rất thấm thía, nhưng nó là một hành động ĐẠO ĐỨC LY THAM rất tuyệt vời.

Vốn con người sinh ra là do duyên ái dục của cha mẹ, cho nên từ khi còn trứng nước, nằm trong bụng mẹ đã có tâm tham, sân, si, mạn, nghi rồi. Chứ không như đức Khổng Phu Tử nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Lời nói này chứng tỏ đức Khổng Tử không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo. Không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo thì không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo được. Không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo thì không thể hiểu 12 nhân duyên tạo nên vũ trụ này. Theo Phật giáo xác định rất rõ: Vạn vật được sinh ra trong vũ trụ này có nhiều hình tướng và tâm tính khác nhau là do nhân quả thiện ác, nghiệp báo khác nhau. Chứ không phải do một đấng vạn năng, hay một đấng tạo hóa, hoặc một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nào tạo ra vạn vật, tạo ra sự sống trên hành tinh này được, mà chính theo qui luật nhân quả vận hành tạo ra các duyên, khi các duyên hội đủ điều kiện tác dụng vào nhau hợp thành sinh ra vạn vật. Cho nên vạn vật có mặt trên hành tinh này đều do 12 nhân duyên hợp lại mà thành.

Mười hai nhân duyên gồm có:

1-       Duyên vô minh.

2-       Duyên hành.

3-       Duyên thức.

4-       Duyên danh sắc.

5-       Duyên lục nhập.

6-       Duyên xúc.

7-       Duyên thọ.

8-       Duyên ái.

9-       Duyên thủ.

10-  Duyên hữu.

11-  Duyên sinh.

12-  Duyên ưu bi, sầu khổ, bệnh chết.

Một lần nữa, chúng ta khẳng định tất cả vạn vật đều sinh ra là do 12 nhân duyên này. Do 12 nhân duyên này mới tạo tác hợp lại thành vạn vật trong vũ trụ. Đất đá núi sông cũng đều do 12 nhân duyên này tạo ra. Thế giới quan của Phật giáo đơn giản thiết thực cụ thể như vậy, chứ không phải trong thế giới quan có thế giới siêu hình như các nhà tôn giáo và các nhà ảo tưởng nghĩ ra cho rằng: Trong thế giới quan có một thế giới siêu hình, trong thế giới siêu hình có một đấng tạo hóa đang sáng tạo và sinh ra loài người và muôn loài vật. Và đấng tạo hóa đó đang cầm quyền sinh sát xử phạt muôn loài vạn vật trên hành tinh này.

Chúng tôi là những người ưa chuộng sự thật, bằng những chứng minh khoa học cụ thể. Cho nên, những điều ảo tưởng viễn vông chúng tôi bỏ ngoài tai. Vì chúng tôi biết rõ qui luật nhân quả thiện ác thường làm thay đổi chuyển biến, không có một pháp nào đứng yên một chỗ bất di bất dịch, thường hằng không thay đổi trong vũ trụ này. Do sự vô thường này đã làm cho muôn loài sống trên hành tinh đau khổ, nhất là loài người lại còn đau khổ hơn các loài vật khác. Muốn cho loài người thoát ra mọi sự đau khổ này, nên đức Phật xây dựng cho loài người nền đạo đức nhân bản - nhân quả để chuyển đổi qui luật nhân quả, hay nói cách khác là làm chủ nhân quả, có nghĩa là nhân quả không còn chi phối điều khiển được con người. Nhờ đó con người mới làm chủ nhân quả hoàn toàn, tức là làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi.

Vì thế, giáo lý thiện pháp của nhà Phật ra đời với toàn bộ giới luật đức hạnh nhân bản. Hôm nay chúng ta đang học Ngũ Giới, tức là đang học năm đức hạnh của người đệ tử cư sĩ Phật đầu tiên mới bước chân vào con đường rèn luyện nhân cách.

Đức ly tham là giới luật thứ hai trong ngũ giới, nếu một người giữ trọn giới luật này là đã thấy tâm mình giải thoát không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa.

Đời người khổ đau là vì tâm tham, nếu chúng ta lìa tâm tham thì làm sao còn đau khổ được nữa. Phải không quý vị?

Chúng ta thấy trộm cắp, cướp của giết người là do gốc tâm tham mà xảy ra, từ gốc tham lam mang đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho con người. Bởi vậy tâm tham là một pháp cực ác, từ khi con người có mặt trên hành tinh này thì họ đã mang theo lòng tham lam, vì thế mọi sự đau khổ đều do nó.

Do đó chúng ta thấy rất rõ đường đi của Phật giáo là con đường mang đến sự an vui, giải thoát cho loài người. Con đường đó là con đường thiện. Con đường thiện là con đường đạo đức nhân bản nhân quả; con đường đạo đức nhân bản - nhân quả là con đường ĐẠO ĐỨC LY THAM.

Trong xã hội loài người, nếu người nào cũng được học đức ly tham thì làm sao có những tệ nạn xã hội như: Cướp của giết người, trộm cắp móc túi, hối lộ ăn lo, gian tham lừa đảo lường gạt người bằng đủ mọi ngành nghề: Cờ gian, bạc lận, cá cược, mãi dâm, rượu chè hút xách, buôn thần bán thánh tạo dựng cảnh mê tín cướp giật tiền giữa ban ngày ban mặt mà không ai bắt bớ họ được.

Từ bỏ lấy của không cho là đức hạnh ly tham rất tuyệt vời. Ta nên suy nghĩ: Ta mất của ta cũng khổ đau và người mất của người cũng khổ đau, cớ sao ta lại nỡ nhẫn tâm lấy của người khác. Cho nên nhất định ta sẽ không lấy của không cho, dù cây kim sợi chỉ chẳng đáng là bao nhiêu nhưng ta cũng không lấy khi người ta không cho.

Khi lấy của người không cho là mang tiếng suốt đời “ăn cắp, ăn trộm”, còn nếu không lén lấy mà xông vào cướp giật tiền bạc của cải của người khác thì mang tiếng là “bọn ăn cướp”.

Ăn không ngồi rồi mà đi ăn trộm, ăn cướp của cải tài sản của người khác là những người vô đạo đức, những người xấu xa, hèn hạ, v.v..

Làm con người cần phải tránh xa những hành động lấy của không cho, vì những hành động trộm cắp, cướp giật của cải tài sản là làm cho mọi người đều chán ghét, đều ghê tởm, đều sợ hãi, v.v..

Nhất định làm người chúng ta phải sống với đức ly tham, vì đức ly tham làm cho chúng ta trở thành con người cao thượng. Trong đức ly tham nó mang đầy đủ lòng yêu thương đa hướng đối với mọi người và mọi loài, nó đem lại cho chúng ta một lòng yêu thương nhau chan hòa. Cho nên người ly tham là người sống hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy?

Tại vì đức ly tham giúp chúng ta không còn dính mắc các pháp trên thế gian này. Khi đức ly tham ngự trị trong tâm chúng ta thì các pháp trên thế gian này không còn pháp nào đủ sức cám dỗ lôi cuốn chúng ta được. Cho nên khi chúng ta nhận xét tâm mình còn ham thích điều gì thì chúng ta biết ngay đức ly tham sẽ không còn trong tâm nữa. Vì vậy chúng phải tác ý ngay: “Tâm không được ham thích, phải chấm dứt ngay liền”. Nhờ có tác ý như vậy thì đức ly tham mới trở lại trong tâm ta. Cho nên người tu tập phải siêng năng, khi thấy một niệm mống khởi ưa thích thì chúng ta phải mau mau tác ý dừng lại. Có siêng năng tu tập như vậy thì chúng ta mới sống trọn vẹn với đức ly tham.

Một người tu theo Phật giáo mà lười biếng thì không thể nào thành tựu sự giải thoát. Thành tựu giải thoát của Phật giáo là phải siêng năng hằng ngày diệt trừ lòng tham, sống với đức ly tham và đức hiếu sinh.

BÀI HỌC THỨ HAI:

Description: megianuoicon-f4e46

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

CON TRAI ĐUỔI MẸ ĐỂ GIÀNH NHÀ

Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi (75 tuổi) không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu, tin tưởng đã nhẫn tâm với bà: “Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà”. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào!

Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau bảy người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597 H, lô T, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời, ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, Quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà... Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả, cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới.

Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gởi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28/6/2006, tòa phúc thẩm TANDTC TPHCM đã tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm thị Thanh Vân - vợ ông Hà phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùm. Nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi.

Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung: “Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hoà, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé”. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gởi đơn lên tòa án nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó: “Đến tòa chắc tôi chết mất”. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng tám tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã hai lần gởi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp.

Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà “không chịu thi hành án... Chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi...”. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi?

Mỹ Thanh - Hoàng Tuyết

(Báo Công An số 1522, Thứ năm 01/3/2007)

--o0o--

NHỮNG CÂU HỎI

1-       Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi (75 tuổi) không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu, tin tưởng đã nhẫn tâm với bà: “Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà”. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào!”. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức gì?

2-       “Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau bảy người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597 H, lô T, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời, ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

3-       “Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà...”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

4-       “Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả, cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

5-       Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gởi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28/6/2006, tòa phúc thẩm TANDTC TPHCM đã tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm thị Thanh Vân - vợ ông Hà phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùm. Nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

6-       “Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung: “Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hoà, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

7-       “Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gởi đơn lên tòa án nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

8-       “Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó: “Đến tòa chắc tôi chết mất”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

9-       “Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng tám tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã hai lần gởi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

10-  “Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà “không chịu thi hành án... Chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi...”. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi?”. Đoạn này nói lên đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-       Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi (75 tuổi) không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu, tin tưởng đã nhẫn tâm với bà: “Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà”. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào!”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐỨC LY THAM HIẾU THẢO THÂN HÀNH.

Câu chuyện trên đây là một sự thật mà báo chí đã đăng tin tức này. Trong xã hội hiện nay những chuyện bất hiếu này thường xảy ra như ăn cơm bữa.

Đúng vậy, lòng tham của con người không đáy. Nó biến con người trở thành vô đạo đức, quên cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.

Vì lòng tham nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản, mà đành lòng đuổi mẹ ra khỏi nhà thật là bất hiếu.

Nỗi đau của người mẹ bị con trai mình trục xuất ra khỏi nhà thì không có nỗi đau nào hơn. Phải không quý vị?

Đây, các tu sinh đọc qua câu chuyện này mới thấy rõ lòng tham của con người thật là ghê gớm, khi lòng tham ngự trị trong tâm hồn của họ thì họ quên hết ơn nghĩa. Dù là công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con lớn khôn như trời như biển. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, thế mà họ đâu còn nhớ gì, khi lòng tham ngự trị trong lòng thì họ đều quên hết. Câu chuyện trên đây là một bằng chứng cụ thể để thấy lòng tham của con người ghê gớm thật và xã hội chúng ta đạo đức đang xuống cấp trầm trọng.

Nhìn thấy cảnh này chúng ta là những người con của Phật thì phải theo lời dạy của Người: Lúc nào, hay giờ nào chúng ta đều sống với đức ly tham. Đức ly tham sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn biết buông xả, không đắm mê vật chất của cải tài sản, vì càng lắm nhiều của cải tài sản thì càng lắm nhiều gian nan và nhiều tai họa khổ đau sẽ đến với chúng ta.

Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng ta nên xem xét lại đời sống của đức Phật ngày xưa. Ai cũng biết đức Phật là con trai độc nhất của vua Tịnh Phạn và sắp sửa thay vua cha lên ngôi báu. Trong khi vua cha tìm mọi cách để giữ Ngài, nhưng Ngài không màng danh lợi, buông bỏ như buông bỏ một chiếc giày rách. Khi đi tu, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con xinh Ngài đều buông xuống cả. Cuộc sống của Ngài lúc bấy giờ chỉ còn ba y một bát, chân trần, hằng ngày đi xin cơm của mọi người, mọi nhà, nhưng tâm hồn Ngài phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, sống không nhà cửa, không gia đình, lấy trời làm màn, lấy gốc cây làm gối, lấy trăng sao làm đèn, lấy gió làm quạt, v.v.. Cuộc đời của Ngài đâu còn gì nữa, đói thì đi xin ăn, đi xin không có thì ngồi thiền, bệnh đau thì dùng pháp mà đối trị. Cuộc đời Ngài sống thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời danh lợi, tiền bạc, ngôi báu, vợ đẹp con xinh không còn trói buộc Ngài được nữa.

Còn người đời tâm tham lam ngút ngàn, muốn ngồi không mà có tiền của, vì thế làm mọi cách gian tham xảo quyệt để thu góp cho nhiều tiền tài vật chất, có người lại trực tiếp đi ăn trộm, ăn cắp hoặc cướp giật của người khác để thọ hưởng; bệnh đau thì rên la, kêu khóc, đi bác sĩ, nằm nhà thương, đi bệnh viện Đông, Tây y, thuốc thang uống, chích, châm cứu, v.v..

Còn đức Phật thì tự tại thung dung, đói no chẳng sợ, bệnh tật không làm dao động được tâm Ngài.

Một hôm Ngài đi khất thực, có một bác nông dân đang cày dưới ruộng chạy đến bên Ngài và nhìn vào trong bát rồi bảo rằng: “Ngài đi xin không có ai cho Ngài đâu! Ngài hãy trở về cày ruộng như chúng tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ”.

Đức Phật im lặng không nói một lời nào và tiếp tục ôm bát đi xin. Đến khi trở về, người nông lúc nãy cũng chạy đến bên Phật, lật nắp bát ra xem chỉ là một chiếc bát không, người nông dân nói: “Ngài thấy chưa? Tôi đã bảo cày ruộng như tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải yên tâm sao? Còn bây giờ Ngài đi xin không ai cho phải chịu đói khát khổ sở vô cùng”.

Đức Phật từ tốn trả lời: “Ngươi tưởng Ta cần những thức ăn này lắm sao? Nếu đói Ta chỉ ngồi thiền thì làm sao còn đói được nữa. Thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn kia mà. Ta vì chúng sinh quá đau khổ mà đi khất thực để gieo duyên hoá độ, chứ không vì chúng sinh thì Ta đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi. Cuộc đời này có còn những gì cám dỗ được ta đâu?”.

Nghe xong, người nông dân quỳ xuống dưới chân đức Phật xin sám hối những tội lỗi của mình đã vô minh nói ra những lời khinh mạn và cũng xin đức Phật cho làm đệ tử cư sĩ tại gia, quyết tâm giữ gìn năm giới.

Còn bệnh đau thì sao? Chúng ta hãy nghe đức Phật dùng pháp trị bệnh. Một hôm trên đường đến nơi để nhập Niết bàn, đức Phật nay đã già yếu, 80 tuổi rồi, nên một cơn bạo bệnh ập đến, đức Phật phải trụ lại giữa đường để đối trị cơn bệnh ngặt nghèo đau buốt cả cơ thể. Ngài ngồi kiết già lưng thẳng, nhiếp tâm an trú tỉnh thức trong hơi thở ra vô và tác ý đẩy lui bệnh, nhờ đó cơn đau không còn tấn công Ngài được nữa, Ngài bình phục và tiếp tục đi đến nơi nhập Niết bàn. Xin quý vị vui lòng hãy đọc lại kinh Niết Bàn trong kinh Trường Bộ tập I thì rõ.

Đấy, quý vị có thấy cuộc đời tu hành của đức Phật đã thoát ra bốn cái khổ mà người thế gian không thể làm được không?

1-       Làm chủ được đời sống ăn uống.

2-       Làm chủ được bệnh đau.

3-       Già yếu nhưng còn mạnh khỏe, đi bộ vững vàng.

4-       Làm chủ sự sống chết.

Đó chính là nhờ Ngài sống với đức ly tham. Do đức ly tham nên Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh như bỏ những đồ phế thải.

--o0o--

2-       Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau bảy người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597 H, lô T, Đoàn Văn Bơ, Quận 4, sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời, ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa”. Đoạn này nói lên ĐỨC TINH TẤN NHÂN QUẢ.

Trong cuộc đời này, sống lương thiện không gian tham, không xảo quyệt lừa đảo người, lấy mồ hôi nước mắt và công sức của mình siêng năng làm ra của cải tài sản, đó là ĐỨC LY THAM. Làm ra của cải tài sản, dù cho giàu có đến đâu cũng không tham đắm và dính mắc những vật chất đó cũng là ĐỨC LY THAM.

Cả gia đình con cái của ông bà Thành đều lo tích lũy làm ăn chân chất, cơ sở vật chất càng đi lên, của cải tài sản đất đai càng nhiều, thì tâm tham cũng càng lớn theo, do đó mới có những sự tranh chấp xảy ra, mới có sự kiện tụng. Nếu trong giai đoạn này cả gia đình ông bà Thành đều được học ĐẠO ĐỨC LY THAM thì tài sản gia đình này càng đi lên với sự siêng năng cần mẫn làm ăn lương thiện thì đâu có việc gì xảy ra. Phải không quý vị?

Đồng tiền và của cải tài sản làm mờ mắt, khơi dậy lòng tham chiếm hữu làm của riêng mình, cho nên nó đã giết chết đạo đức hiếu thảo làm người. Ông Hà cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, biết chí thú làm ăn để làm giàu. Nhưng chính vì tham nhà cửa, đất đai, vật chất, nên công ơn sinh thành của cha mẹ đã quên mất, tình nghĩa anh em ruột thịt như nước lã người dưng, chỉ muốn làm sao bứng những người này ra khỏi nhà là thượng sách, chỉ để mình nắm trọn quyền sở hữu của riêng mình. Do lòng tham lam, ông Hà đã lén làm giấy tờ cho riêng vợ chồng ông đứng tên, đến khi giấy tờ nắm chắc trong tay, ông khởi sự trục xuất mẹ và em ra khỏi nhà.

Đó, quý vị thấy chưa? Tiền bạc, của cải, tài sản, đất đai sẽ làm mất đạo đức con người, mất tình mất nghĩa, mất lòng hiếu thảo của con người.

Tóm lại, có khả năng làm ra của cải, tài sản bằng công sức lương thiện của mình để nuôi gia đình vợ con êm ấm; để nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu đầy lòng hiếu thảo; để giúp cho anh em, chị em có vốn làm ăn không thua kém người khác thì tình nghĩa máu thịt càng sâu đậm; để giúp cho mọi người có công ăn việc làm không còn sống trong cảnh thất nghiệp bữa đói, bữa no và cuối cùng là làm những việc từ thiện bố thí cho những người bất hạnh trong xã hội; cho trẻ em mồ côi; cho những người già neo đơn không người thân nuôi dưỡng và giúp cho trẻ em khuyết tật, thì đó là đạo đức LY THAM HIẾU SINH trong tình thương yêu rộng lớn và cao thượng.

Cho nên làm giàu có của cải, tài sản bằng mồ hôi công sức của mình thì không phải là có tội, mà có tội là do lòng tham lam cướp công, cướp tiền của của người khác và ích kỷ, bỏn xẻn, keo kiệt không dám bỏ ra bố thí cho những người nghèo khổ; không dám bỏ ra giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội.

Làm ra của cải, tài sản bất lương bằng sự gian xảo lừa đảo người khác, bằng sự cướp của, cướp công người khác, bằng sự ăn lo hối lộ rồi chỉ bo bo để phục vụ cá nhân cho bản thân mình, cho vợ con mình thì đó là người tích lũy tâm tham đắm của cải tài sản, đánh mất đời sống ĐỨC LY THAM HIẾU SINH. Người đã đánh mất đức ly tham là đánh mất tính người, chỉ còn là bản chất tham ăn của loài động vật.

--o0o--

3-       Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà...”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐỨC LY THAM HIẾU SINH Ý HÀNH.

Hành động ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà cửa rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà, đó là một hành động tham lam vô bờ bến, xấu xa đáng lên án, đáng trách. Mẹ là người sinh thành dưỡng dục nuôi mình lớn khôn mà lại già yếu rồi, sống còn bao lâu nữa, thế mà lòng tham ghê gớm thật! Xem cha mẹ chẳng ra gì. Anh em dù cùng một cha mẹ, cùng một dòng máu, dù một nơi sinh ra thì còn có nghĩa lý gì đối với những người lòng tham che khuất như ông Hà, ông chỉ còn biết tiền! tiền!.. mà thôi.

Người tham lam là người đánh mất nhân tính, đánh mất đạo đức hiếu sinh, đánh mất đạo đức ly tham. Họ là những người đang ở trong các ác pháp, đang làm những điều ác và chịu nhiều quả đau khổ, chứ không phải những người tham lam là những người sống đầy đủ an vui và hạnh phúc.

Không! Họ rất khổ đau, mệt nhọc, là vì những người này đầu óc toan tính bằng cách này, bằng cách khác để chiếm đoạt tài sản, của cải, tiền bạc cho nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng tiền bạc của cải biết bao nhiêu cho đầy túi tham không đáy của họ?

Lặng lẽ âm thầm đứng tên những giấy tờ các lô đất và những giấy tờ quyền sở hữu nhà cửa. Đó là những hành động tham lam mà người con trai của bà Hợi đã có tính toán trước. Khi có giấy tờ chứng cớ đất đai nhà cửa của riêng mình thì tạo cảnh gây gổ bất hòa xảy ra trong nhà, cuối cùng mới có cách thức trục xuất người mẹ và người em của mình ra khỏi nhà mới được. Và như vậy tài sản nắm trọn trong tay không còn ai dám đòi chia chác với nhau nữa. Đấy, quý vị thấy lòng tham ghê gớm thật, có mưu mô, có tính toán kỹ lưỡng.

Nhưng lòng tham lam có phải chính là mình không? Của cải tài sản, tất cả vật chất có cái gì của mình đâu? Càng có nhiều của cải, tài sản, càng nhiều khổ đau. Đến khi chết có người nào mang theo được những vật gì không? Hay chỉ còn là một nắm xương vùi sâu trong lòng đất lạnh. Trên nấm mộ chỉ còn một nắm cỏ khâu xanh rì nơi nghĩa địa hoang lạnh. Dù cho giàu sang như vua chúa, nhưng khi chết rồi cũng chỉ còn có nhân quả thiện ác theo nghiệp mà đi tái sinh, chứ còn có linh hồn đâu.

Như ông Hà tích lũy của cải tài sản cho thật nhiều, rồi đây con cái sẽ phá sạch, nếu không thì thiên tai hỏa hoạn, bão tố cũng không chừa. Đến khi chết rồi ông chỉ còn một nắm tro tàn khi mọi người đem thiêu xác, nhưng đời ông sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không thể xóa được: “Cướp giật nhà cửa đất đai, đuổi mẹ và em ra khỏi nhà”. Báo chí đăng tin tức như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ; thì còn mặt mũi nào nhìn lại bản thân mình là một con người, chứ đâu phải là con thú vật, vì của cải nhà cửa đất đai mà đuổi mẹ, xua em. Thật đáng thương!

Chúng ta là những người theo Phật giáo tu học đạo đức làm người, vì thế chúng ta không thể nào bỏ qua đạo đức ly tham TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG CHO. Đạo đức ly tham là một đức hạnh cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng làm người. Chúng ta cần phải trui luyện để trở thành con người không còn gian tham, trộm cắp lấy của không cho.

Trên đời này chỉ có những người theo Phật giáo mới có tu học và sống với ĐỨC LY THAM. Lòng tham của con người có rất nhiều loại, mà loại nào cũng rất độc đáo, thường đem lại cho con người nhiều điều khổ đau.

Ở đây chúng ta chỉ nói đến đức ly tham để xả bỏ lòng tham của cải, tài sản vật chất, đất đai nhà cửa, chứ chúng ta chưa nói đến những lòng tham khác nhau như: tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham nói chuyện, tham mắng chửi người, tham nói xấu người, tham tranh luận hơn thua, tham sắc dục, tham đua đòi, tham làm dáng làm đẹp, tham nói những lời hung dữ, tham cái gì của mình cũng có cũng hơn cả mọi người, tham đi chơi du hí, tham cờ bạc, rượu chè, tham hút chích, tham cá cược đua ngựa, đua xe, tham ăn ngon mặc đẹp, tham chỗ ở cho tiện nghi, tham nhà cửa cao sang hơn của mọi người, v.v.. Ở đây lòng tham nhiều lắm kể sao cho hết. Phải không quý vị?

Tóm lại, người đời vì vô minh không thấy tất cả các pháp vô thường, nên lầm chấp của cải tài sản tiền bạc nhiều là hạnh phúc, sự thật nó là tai họa, nó là rắn độc thường mang mọi sự khổ đau, phiền não cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Cho nên đức Phật dạy: “Chúng ta cần phải sống xa lìa lòng tham lam, từ bỏ lòng tham lam, từ bỏ lấy của không cho”. Đó là đạo đức ly tham thứ hai trong Ngũ Giới của Phật giáo. Xin quý phật tử hãy lưu ý để tránh xa những loài rắn độc này. Một khi chúng ta đã thấm nọc độc của loại rắn này thì con người chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bỏn xẻn, v.v.. mất hết nhân tính.

--o0o--

4-       Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới”. Đoạn này dạy THIẾU ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH.

Đoạn này nói lên lòng tham lam không đáy của đứa con trai, nó đã giết người mẹ sinh ra nó bằng cách đuổi ra khỏi nhà để bà chết dần, chết mòn trong đau khổ, trong tức giận.

Do lòng tham lam con người tự làm khổ mình, khổ người khác; do lòng tham lam mà cuộc sống con người bất an, xã hội mất trật tự, thế giới luôn luôn có chiến tranh.

Bởi vậy, đạo Phật ra đời quyết tâm giúp con người quét sạch lòng tham lam bằng cách dạy con người đức ly tham, từ bỏ lòng tham, từ bỏ lấy của không cho.

Muốn sống có đức hạnh ly tham từ bỏ lấy của không cho thì hằng ngày thường xuyên tác ý nhắc tâm: “Tâm tham lam là một pháp cực ác làm đau khổ cho mình, cho người. Vậy chúng ta phải từ bỏ tâm tham, từ bỏ lấy của không cho”.

Của cải tài sản càng nhiều càng khổ đau, chỉ có đức ly tham mới đem lại hạnh phúc cho mình, cho người.

Hằng ngày ở trong thất một mình, chúng ta từng giữ sự yên lặng rồi lắng nghe tâm mình khởi lên từng niệm tham, hết tham cái này đến tham cái kia. Hiện giờ tâm phàm phu của chúng ta chưa ly dục ly ác pháp, nên nó luôn luôn còn đủ tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu tâm chúng ta sống với đức hiếu sinh thì lòng yêu thương rộng lớn của chúng ta sẽ dẹp trừ sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nhưng vì lòng yêu thương của chúng ta chưa trọn vẹn, vì thế chúng ta mới còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi.

Tuy nhiên chúng ta rất cố gắng sống với đức hiếu sinh, nhưng nó chưa trở thành chúng ta và chúng ta chưa trở thành ĐỨC HIẾU SINH, vì thế tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn xen vào được.

Nếu chúng ta đã thành tựu được đức hiếu sinh thì chúng ta đã chứng quả A La Hán xong rồi. Vì khi đức hiếu sinh ngự trị trong tâm thì không có một ác pháp nào tác động tâm chúng ta được nữa. Còn hiện giờ đức hiếu sinh có lúc hiện, có lúc ẩn, cho nên chúng ta sống với đức hiếu sinh chưa trọn vẹn, vì thế chúng ta lại tu học bồi dưỡng thêm một đức hạnh nữa. Đó là ĐỨC LY THAM.

Nếu hằng ngày, hằng giờ chúng ta luôn luôn áp dụng đức ly tham vào cuộc sống của chúng ta thì các ác pháp không làm động tâm chúng ta được nữa.

Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức hạnh nữa, đó là ĐỨC LY THAM. Trước kia chúng ta chỉ có một ĐỨC HIẾU SINH, vậy mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn không đất ở. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức ly tham nữa thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi sẽ bị triệt tiêu một cách dễ dàng. Vì tâm tham, sân, si, mạn, nghi đụng bất cứ chỗ nào trong chúng ta thì chúng đều gặp hai đức hạnh này sẽ bủa vây đánh rốt ráo. Do đó tâm tham không dám ló đầu ra chỗ nào nữa cả.

Ví dụ: Khi thân tâm lừ đừ muốn đi ngủ thì tâm ly tham biết ngay: “Mày còn tham ngủ à? Phải đi ngay! Cút đi!”. Chỉ cần tác ý như vậy là tâm tham ngủ đi ngay. Nếu nó không đi, lúc bấy giờ chúng ta muốn cho tâm tham ngủ không còn nữa thì ngay đó chúng ta đi tới đi lui với câu tác ý: “Tôi đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành”. Vừa đi, vừa thỉnh thoảng tác ý như vậy rồi cứ bước đi cho đến khi gần mỏi chân mới ngồi xuống nghỉ. Khi ngồi lại là phải ngồi kiết già, lưng thẳng. Sau khi ngồi chờ thân tâm được yên lặng mới tác ý: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”. Cứ tập luyện như vậy cho đến khi nào tâm hết buồn ngủ mới thôi.

Nếu khi tỉnh táo, tâm tĩnh giác rất sáng suốt, thân tâm không còn lơ tơ mơ nữa, lúc bấy giờ chúng ta mới ngồi lại bình thường, quán xét tâm tham, tâm sân, si, mạn, nghi xem nó xuất hiện ngõ nào, thì ngay đó chúng ta dùng đức ly tham diệt trừ.

Ví dụ: Bấy giờ tâm chúng ta muốn đi ra ngoài cho thoải mái dễ chịu hơn thì chúng ta biết ngay đó là tâm tham của mình (tham cho cơ thể thoải mái). Biết như vậy chúng ta liền bảo: “Đức ly tham ở đâu sao không quét tâm tham đó đi!”. Khi suy tư và nói như vậy, đó là chúng ta đang áp dụng đức ly tham trong cuộc sống hiện tại.

Tóm lại, lúc nào có đức ly tham thì không bao giờ có tâm tham, cho nên đức ly tham sẽ đem đến sự bình an cho mọi người, trong đó có chúng ta. Vì vậy đức ly tham buông xả rất tuyệt vời.

--o0o--

5-       Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gởi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28/6/2006, tòa phúc thẩm TANDTC TPHCM đã tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi. Buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân - vợ ông Hà phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùm. Nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Khi mọi người không sống với đức ly tham thì cuộc sống của họ dính mắc vật chất thế gian, nên sẽ đi đến cảnh tranh tụng thưa kiện, gia đình tan nát, anh em chia lìa. Thật là đau lòng!

Trên đời này không có cái gì xấu xa và tệ hại cho bằng khi con đi kiện tụng cha mẹ và cha mẹ đi kiện tụng con cái, hay anh đi kiện tụng em, em đi kiện tụng anh. Thật là tệ hại và xấu hổ vô cùng, họ không còn nhìn mặt ai hết. Đó là do lòng tham của con người.

Lòng tham của con người đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu sự khổ đau. Điều này chắc ai cũng biết. Phải không quý vị? Thật đau lòng!

Vật chất tiền bạc, của cải tài sản, nhà cao cửa rộng, vàng bạc của báu có càng nhiều thì tai họa càng to, muôn sự khổ đau đều nằm trên đó. Thật là ghê gớm! Chỉ cần quý vị thông suốt nó là những pháp cực ác, nó sẽ giết hại và mang lại sự sống dẫy đầy đau khổ nên quý vị phải tránh xa thì mới yên thân.

Ngày xưa đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một bờ ruộng, ông A Nan nhìn thấy dưới chân bờ ruộng nước chảy khuyết đất, để lộ ra một hũ vàng, ông A Nan mới chỉ cho đức Phật thấy. Khi nhìn thấy, đức Phật bảo với ông A Nan rằng:

- Đấy là rắn độc con ạ! Nó sẽ cắn chết. Chúng ta hãy đi tránh xa, đừng nên ở gần đó.

Một bác nông dân đang cày ruộng gần đó, nghe vậy bác chạy đến xem và la to:

- Ôi! Vàng! Là vàng mà hai ông đi xin ăn cho là rắn độc. Vậy ta mang nó về nhà để cho nó cắn cả gia đình ta xem có được không?

Nói xong, người nông dân dùng cuốc đào lấy trọn hũ vàng đem về nhà mình. Từ chỗ nghèo đi đến chỗ giàu không có khó khăn. Nhờ vàng, ông xây cất nhà cửa, mua nhiều ruộng đất khiến cho mọi người ngạc nhiên, nghi ngờ. Điều này đến tai nhà vua. Vì trước đó nhà vua bị trộm lấy vàng, nên nay điều tra thì ra ông đã lấy vàng của nhà vua. Nhà vua kết án tử hình cả nhà ông.

Trước khi chết, nhà vua hỏi ông có muốn nói những lời gì không?

Người nông dân than:

- Đúng vậy, đức Phật và ông A Nan đã nói: “Vàng là rắn độc. Nó sẽ giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt, nếu ai rờ tới nó”. Chính con không nghe lời dạy ấy, nên hôm nay con và cả dòng họ con đều bị nhà vua đem giết. Thật là đúng như lời đức Phật và ông A Nan đã nói không sai.

Đúng vậy, của cải tài sản, đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Nó sẽ giết chết mọi người. Chỉ có những người ngu si mê muội vô minh thấy tiền bạc, của cải tài sản, đất đai nhiều là tham đắm, là mừng vui. Chứ người có trí là họ rất sợ. Càng lắm nhiều của cải tài sản, đất đai ruộng vườn là càng lắm tai họa. Và tai họa sẽ mang đến những sự khổ đau mà không sao tránh khỏi.

Tóm lại đoạn này, vì của cải, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, đất đai có nhiều, nên người con trai sợ các anh em khác chia chác, nên trục xuất mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này khỏi ai ăn lọt. Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này ông Hà cũng ghê lắm! Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đức ly tham, nên tâm tham nổi dậy, ông tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về riêng mình.

Cả gia đình này chưa bao giờ biết đến đức ly tham nên rất đáng thương hại. Từ ông Hà đến bà mẹ cùng các em cũng không ly tham, nên những người này thấy của cải để một người ăn thì tức, nên làm đơn thưa kiện nhau. Từ đây gia đình tan nát cha mẹ, anh em chia lìa. Tình nghĩa mẹ con và anh em không còn nữa, cũng giống như người dưng nước lã. Đúng là tâm tham mang đến muôn sự khổ đau. Có tâm tham lam ngự trị trong lòng của mọi người làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa, tan nát hết rồi. Phải không quý vị?

Nhưng những người này họ làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia lìa phân tán, vì tâm tham đã che khuất rồi. Họ đâu còn sáng suốt, chỉ còn biết của cải tài sản, đất đai ruộng vườn.

Người học Phật với đức hạnh ly tham thì không bao giờ có những điều đau lòng này xảy ra. Họ xem của cải tài sản, đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Vì thế họ không bị đồng tiền sai bảo. Họ làm ra của cải tài sản, chứ không phải của cải tài sản làm ra họ. Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả. Ai nghèo khổ, ai bất hạnh, ai neo đơn khốn khổ là họ sẵn sàng đến giúp đỡ liền, không hề tiếc rẻ một thứ gì trên đời này.

Vì thế đức ly tham sẽ mang lại hạnh phúc và sự bình an cho mình, cho người rất là cụ thể, biến cuộc sống của chúng ta thành cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc mà con người thường mơ ước.

--o0o--

6-        Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung: “Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hoà, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé”. Đoạn này nói lên ĐỨC LY THAM ĐOÀN KẾT KHẨU HÀNH.

Đúng vậy, có lìa được tâm tham mới có sự đoàn kết. Lời di chúc của người cha trước khi chết đã nhắc nhở các con: “Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hoà, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn, xẻ nghé”. Nhưng làm sao được, khi của cải tài sản đã nắm gọn trong tay, lòng tham không dừng nghỉ tại đó thì làm sao buông bỏ được. Buông bỏ không được, cho nên con kiện tụng cha mẹ, cha mẹ kiện tụng lại con cái, thật là một cảnh tan nát đau lòng. Trên đời này không có cái sống nào đau khổ bằng cái sống chia rẽ, cái sống thiếu đoàn kết.

Ở đời người ta thích chia rẽ, nên hay nói xấu nhau, nói lời li gián, nói lời thêu dệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhất là nói xấu, mạt sát người để chứng tỏ mình là người thanh cao, nhưng khi nói xấu người khác thì mình còn có thanh cao, tốt đẹp nữa không?

Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé, bố chúng tôi có thuật lại một câu chuyện rất xúc động nói về một người anh cả sống với các em bằng đức hy sinh ly tham, nhờ đó cả gia đình đoàn tụ thương yêu và đoàn kết nhau như nước với sữa. Cho nên đức ly tham rất tuyệt vời.

Có một gia đình kia cha mẹ mất sớm, để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ chết, ba anh em đều chung sống trong một gia đình thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi người em thứ ba lấy vợ thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau. Trong gia tài của người cha để lại cho các con, có một cây danh mộc cổ thụ hơn mấy trăm năm rất quý.

Ba anh em đồng hẹn ngày để chặt cây ấy, rồi chia làm ba phần bằng nhau. Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều có mặt dưới cội cây. Lúc bấy giờ, người anh cả ôm cây mà khóc và nói các em:

- Nếu ba anh em chúng ta chặt cây này xuống chia ra làm ba phần thì cây ấy chết mất, những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa. Phải không các em? Anh thà chịu nghèo đói, các em hãy chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em, còn anh sống sao cũng được, nhưng xin các em đừng chặt cây này. Vì chặt cây này cũng giống như ba anh em chúng ta vậy. Cho nên anh nghĩ đến đây anh thương các em lắm! Khi cha mẹ chết, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống. Đến bây giờ chúng ta chặt cây này chia ra thì còn gì nữa các em: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, các em có hiểu điều này không?”.

Khi người anh cả nói đến đây, hai người em chạy đến bên người anh cả ôm nhau mà khóc. Đấy là hành động đạo đức ly tham đoàn kết của ba anh em nhà này, quý vị có biết không?

Còn gia đình bà Hợi thì hết cứu chữa rồi quý vị ạ! Tan nát hết rồi! Kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen, đuổi mẹ ra ở chỗ khác thì còn gì hàn gắn được nữa. Nhưng nếu người mẹ và những anh em trong nhà này, chỉ cần mọi người biết sống với đức ly tham thì sự kiện tụng sẽ chấm dứt và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa. Sống an lạc, thanh thản và vô sự, không phải sung sướng lắm sao?

Bởi người đời vô minh cứ tưởng tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, v.v.. là thường hằng, bất di bất dịch, là của mình nên thường cố chấp không chịu buông xả, không chịu ly tham. Do đó mới tạo ra biết bao nhiêu là sự khổ đau cho mình, cho những người thân của mình và cho những người khác nữa. Phải không quý vị?

Tóm lại, muốn sống có đoàn kết thì phải biết dùng đức ly tham, chỉ có đức ly tham thì mới có sự đoàn kết thật sự. Còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết. Chính lòng tham của con người mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau; chính lòng tham của con người mà sự sống không đoàn kết, thiếu lòng chân thật.

Học đức ly tham là học đoàn kết, muốn có đoàn kết thì phải có đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất cần thiết cho sự đoàn kết. Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết, có đoàn kết mới có sức mạnh vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết, quý vị có biết không?

Trong lớp học giới đức ly tham, chúng ta là những tu sinh và giảng viên phải cố gắng xả ngã của mình, còn chấp ngã nên thường xảy ra có những ý kiến này ý kiến khác. Những ý kiến ấy trái ngược nhau khiến cho lớp học thiếu đoàn kết, thiếu đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh không có thì đức ly tham cũng không có. Đức ly tham không có thì đức đoàn kết không có. Và như vậy lớp học đạo đức càng trở nên thiếu đạo đức, và như vậy người ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê. Cho nên, học đạo đức mà không sống đạo đức thì rất xấu hổ.

--o0o--

7-       Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên tòa án nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức, là một điều làm mang tai tiếng gia đình. Mẹ đi kiện thưa con, thật là đau lòng! Nếu con mình nó tham tiền của vật chất, nhà cửa ruộng vườn đất đai thì cứ để cho nó hưởng đi, có gì mà phải thưa kiện? Con nó ăn chứ đâu phải ai vào đó ăn sao? Còn mình hãy ôm giữ trọn đức ly tham thì có sung sướng hơn không? Có đâu phải khổ đau, phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thưa kiện, người ta còn chê cười. Phải không quý vị? Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia. Anh mình, hay em mình chứ có ai xa lạ đâu? Cùng anh em trong một nhà, nó không nuôi mẹ thì các anh em khác nuôi mẹ. Bà đã 75 tuổi rồi sống còn bao lâu nữa, không phải vì của cải tài sản mà để mẹ khổ đau như vậy sao? Thật là điên khùng! Thật là ngu si! Bà đã già rồi, còn lại những ngày quá ít, phải sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, chứ ôm chi của cải tài sản làm cho thêm đau khổ, cho thêm phiền lụy. Chết rồi cũng không mang theo đồng lớn đồng nhỏ nào được cả.

Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh Châu nói: “Người đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn, v.v.. sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn, không hiểu của cải tài sản đất đai ruộng vườn ấy rất mỏng manh, tan biến vô thường, nhiều khi trở lại làm hại người chủ. Cũng vì vậy mà ngài A Nan đã so sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người. Đức Phật dạy chúng ta rằng của cải tài sản, đất đai ruộng vườn là các pháp vô thường, nếu ai bám theo nó sẽ phải chịu nhiều khổ đau. Chỉ có của cải tài sản, đất đai ruộng vườn đem bố thí, làm điều thiện, giúp người bất hạnh, đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại, và đưa đến chứng quả Niết Bàn an lạc”. Đúng vậy, tiền bạc, tài sản của cải, nhà cửa đất đai, vật chất nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an, mà còn tạo biết bao nhiêu sự phiền phức đau khổ.

Cho nên trên đời này chỉ có sống làm những điều thiện, tích lũy những điều thiện, tức là sống có đạo đức biết thương mình, thương người và thương tất cả các loài chúng sinh. Nhất là luôn luôn phải sống với đức ly tham, vì có đức ly tham thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi không tấn công chúng ta được. Người tu hành phải ghi khắc nhớ những điều này.

Ở đâu có đức ly tham là ở đó có an vui, hạnh phúc và giải thoát. Người mẹ và các người con không biết ly tham nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia, phải chịu vất vả khổ sở vô cùng. Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sao? Người xưa nói: “Thất kiện như nắm xương khô, được kiện như mồ ma chết”. Cả hai bên thưa kiện nhau đều không có lợi ích, chỉ đem đến sự hao tốn và mọi khổ đau cho cả hai mà thôi, còn cái lợi là ở người khác.

Biết rõ lợi hại của sự kiện tụng nhau như vậy, nên chúng ta càng tránh xa càng tốt, vì kiện tụng không đem lại lợi ích cho chúng ta, mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng, chỉ có buông xả vật chất, tài sản, của cải, vàng bạc, nhà cửa, v.v.. thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc, nhờ vậy trong cuộc sống lúc nào cũng an vui chân thật.

Buông xả được tâm tham là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng đức ly tham, nhờ đức ly tham chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho, mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất và danh lợi trên đời nữa.

Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người đó có trí tuệ. Người có trí tuệ là người khôn ngoan, là người có hạnh phúc nhất trần gian. Còn ngược lại, sống không có đức ly tham thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc chân thật.

Người sống không có đức ly tham thì làm sao tránh khỏi lòng tham đắm vật chất, lòng tham đắm danh lợi hơn thua. Và vì vậy sự đi thưa, kiện tụng là điều xảy ra chắc chắn. Đó là những điều không thể nào tránh khỏi. Những người đi thưa, kiện tụng là phải đem tiền bạc mướn luật sư, hoặc hối lộ cho những người có quyền thế. Những người đi thưa kiện thì tâm không bao giờ khỏi lo lắng buồn phiền, không biết mình được kiện hay thất kiện, sống trong lo âu phập phồng lúc nào cũng không yên, sợ tiền mất mà thất kiện. Do tâm tham mà đời sống không thanh thản, an lạc và hạnh phúc.

Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người có trí tuệ, có tâm hồn cao thượng, biết buông xả vật chất, biết bố thí cho người nghèo, người bất hạnh, biết thương mình, thương người và thương tất cả. Đó là người sống với đức ly tham.

--o0o--

8-       Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó: “Đến tòa chắc tôi chết mất”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH.

Do thiếu đạo đức ly tham mà bà Hợi nhiều năm nay sống dở, chết dở vì nỗi đau do ông Hà đứa con trai của bà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó: “Đến tòa chắc tôi chết mất”. Nếu người biết giữ gìn đức ly tham thì đâu phải khổ như bà Hợi. Thật là tội nghiệp cho bà! Cuộc đời không biết Phật pháp là một thiệt thòi rất lớn, biết Phật pháp mà không được học đạo đức ly tham thì cũng vô ích, như trường hợp bà Hợi và các con của bà.

Cuộc đời không gặp chánh pháp của Phật nên tâm tham không diệt trừ thì phải chia rẽ và chịu khổ đau như gia đình bà Hợi. Gia đình bà Hợi chỉ là một gia đình và chắc chắn còn biết bao gia đình khác nữa trên thế gian này chưa biết đức ly tham, chưa học đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo. Không được học chánh pháp của Phật, không được rèn luyện nhân cách đức hạnh ly tham thì không sao tránh khỏi những điều tranh chấp hơn thua từ lời ăn, tiếng nói, từ của cải tài sản, v.v.. Vì thế cuộc đời phải chịu nhiều đau khổ. Chịu nhiều đau khổ chỉ vì mọi người không thấy, không biết các pháp thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã, trên đời này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nên thường chấp các pháp có như thật, từ đó tâm tham đắm dính mắc phát sinh ra mạnh mẽ.

Con người hiện nay sống không có đức ly tham, vì họ không biết, không hiểu đức ly tham. Do không biết, không hiểu nên lòng tham đắm, cố chấp, dính mắc vật chất quá nặng nề, chính vì vậy họ phải chịu nhiều đau khổ.

Chúng ta là những người may mắn gặp được chánh pháp của Phật và được học đức hạnh ly tham, vì thế không một ác pháp nào dám bén mảng đến chúng ta được. Nhờ sống với đức ly tham, tâm chúng ta được bảo vệ bình an, yên ổn, luôn luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

Người sống có đức ly tham là người sống toàn thiện, bởi vì tâm tham không có thì tâm sân không có; tâm sân không có thì tâm si không có; tâm si không có thì tâm mạn không có; tâm mạn không có thì tâm nghi không có. Bởi vậy, điều quan trọng là làm sao lúc nào chúng ta cũng sống có tâm ly tham. Muốn được vậy thì phải tác ý mỗi khi có niệm tham, có các ác pháp tấn công từ mọi phía. Nhờ đó chúng ta đem lại sự bình an cho mình, cho người.

Con người chỉ vì vô minh, ngu si và mê muội lầm chấp của cải, tiền bạc, kho tàng châu báu là đem lại sự an vui hạnh phúc, nhưng điều ấy không bao giờ có. Trên đời này muốn có sự an vui, hạnh phúc thì chỉ có đức hiếu sinh, đức ly tham, đức bố thí ly tham, v.v.. Với những đức hạnh này thì của cải, tài sản, kho báu sẽ mang đến cho con người bằng những sự bình an và hạnh phúc chân thật. Của cải, tài sản, kho báu đó do người có đức ly tham biết làm việc từ thiện thì không thể chuyển giao cho người bất thiện, không thể bị giặc cướp, bị trộm cắp đoạt, bị vua chúa tước đoạt sung công, v.v.. và không thể có một người nào lấy được.

Hỡi những người tu học theo Phật giáo! Hỡi những tu sinh trong các lớp học đạo đức Ngũ Giới! Hãy sống với những đạo đức đó. Đó chính là của cải, tài sản, kho báu luôn luôn đem theo bên mình mà không sợ mất mát.

Với của cải, tài sản, kho báu ấy, nó đem lại mọi sự an lạc cho loài người, đem lại sự bình an cho trái đất này; với của cải, tài sản, kho báu ấy, mọi người có ước nguyện điều gì thì đều được thành tựu viên mãn; với của cải, tài sản, kho báu ấy, mọi người ước nguyện có gương mặt đẹp, có giọng nói êm dịu, có sắc đẹp duyên dáng, tráng lệ và hoa mỹ, có những hành động nhẹ nhàng êm dịu đều thành tựu thực hiện một cách dễ dàng.

Những uy quyền và thế lực, sự sung sướng được ngự trị trên hành tinh này, một địa vị cao sang mà ai cũng mong muốn, ao ước, cho đến những thầm mong muốn, ước ao mình trở thành những người hiền đức, những bậc Thánh, Tiên, Phật, những bậc A La Hán tâm vô lậu hoàn toàn đều nhờ kho báu ấy giúp đỡ cho thành tựu. Sự giàu sang ở trên đời và mọi hạnh phúc trong cuộc đời này và sự chứng quả Niết Bàn đều nhờ vào kho báu toàn thiện này giúp cho thành tựu.

Những ai có được thiện hữu tri thức và nhờ sống với những đức hạnh này thì có được trí tuệ giải thoát và tự tại. Mọi kết quả trên đời đều do nhờ kho báu đạo đức ấy giúp cho thành tựu.

--o0o--

9-       Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng tám tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã hai lần gởi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Người ở thế gian lòng tham không đáy, mẹ cũng tham, con cũng tham, cả mẹ lẫn con đều tham, nên trong bài này đã xác định rất rõ ràng. Người mẹ chết lên, chết xuống cũng vì tiền bạc, của cải, v.v.. người con không trả cho mẹ cũng vì tiền bạc. Thật là tình nghĩa mẹ con đâu còn nữa! Đã hết rồi!

Trên thế gian này anh em, chị em cùng sống chung trong một nhà, cùng một cha một mẹ sinh ra lại vì miếng ăn, tiền bạc, của cải, tài sản đi thưa kiện nhau thật là xấu hổ vô cùng, lại còn chém giết nhau không một chút lòng yêu thương. Cái tệ hại và xấu xa nhất là cha mẹ đi kiện con cái, con cái đi kiện cha mẹ thật là đau xót vô cùng.

Trong cuộc đời này người ta chỉ biết có của cải tài sản, đất đai ruộng vườn, chứ người ta đâu biết rằng có một thứ quí giá hơn gấp trăm ngàn lần, đó là đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham. Ở đâu có đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham là ở đó có sự an vui hạnh phúc, có sự bình an yên ổn, có tình yêu thương thấm đượm tình người.

Của cải tài sản, nhà cửa, tiền bạc châu báu, v.v.. đều vô thường. Nay nó đến với người này, mai nó đến với người khác, thường di dịch thay đổi. Còn đạo đức thì thường hằng luôn mãi bất di bất dịch. Nếu đạo đức sống với con người như hình với bóng thì thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc.

Đạo đức LY THAM đi đến đâu thì lòng thương yêu của mọi người đến đó. Người có đức ly tham là người có ĐỨC HIẾU SINH; đức ly tham đến đâu thì đức hiếu sinh đi đến đấy. Đức ly tham làm thanh tịnh đức hiếu sinh, đức hiếu sinh làm thanh tịnh đức ly tham; đức ly tham ở đâu thì đức hiếu sinh ở đó, đức hiếu sinh ở đâu thì đức ly tham ở đó. Đức hiếu sinh như thân, còn đức ly tham như tâm, vì thế thân tâm không thể lìa nhau một phút giây nào cả.

Hôm nay chúng ta học thêm đức ly tham để hiểu biết thêm sự gắn bó từ đức hạnh này sẽ gắn liền với đức hạnh khác, có đức hạnh này thì sẽ có đức hạnh khác. Cho nên người tu tập rèn luyện nhân cách đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sinh thì chỉ cần sống đúng với một đức hạnh thì sẽ sống với tất cả đức hạnh khác. Để mở rộng tầm hiểu biết của con người, vì thế chúng ta cần phải học tu tập nhiều đức hạnh, nhưng kỳ thực chúng ta chỉ cố gắng sống cho trọn vẹn một đức hạnh nào đó trong năm đức hạnh cho thật lòng thì chúng ta đã sống với tất cả đức hạnh khác.

Tóm lại, đức LY THAM sẽ giúp chúng ta thoát khổ hoàn toàn. Đức ly tham tức là đức LY DỤC LY ÁC PHÁP. Đức ly dục ly ác pháp tức là đức CHÁNH ĐỊNH; đức Chánh định gồm có đầy đủ TỨ THẦN TÚC, TAM MINH và LỤC THÔNG.

Cho nên, khởi đầu bằng đức ly tham nhưng cuối cùng chứng quả A La Hán có đầy đủ Tam Minh, Lục Thông. Như vậy con đường tu theo Phật giáo đến đây đã hoàn tất.

--o0o--

10-  Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà “không chịu thi hành án... Chỉ vì nó đợi tôi chết, để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi...” Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi?”. Đoạn này nói lên THIẾU ĐỨC LY THAM Ý HÀNH.

Thật là tội nghiệp cho bà Hợi, chỉ có một số tiền bạc nhỏ mọn như vậy mà bà thẫn thờ... Nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can bà lại khóc, lại nhập viện. Thật là vô minh và còn ngu si không chỗ nói. Một phút giây sống thanh thản, an lạc và vô sự là một phút giây giá trị tuyệt vời, dù ai đem cả vàng bạc, của cải, châu báu, ngọc ngà chất như núi chúng ta cũng chẳng thèm đổi, huống là một số tiền cỏn con như vậy mà lại để cho thân tâm mình khổ đau sao?

Đọc đến đoạn này ai cũng biết bà Hợi 75 tuổi, bà còn sống được bao lâu nữa mà còn chấp vào tiền bạc để làm gì? Để khiến cho mình mau chết, mà còn chết trong đau khổ, thật là điên dại. Nếu số tiền đó Hà không ăn thì đứa con khác cũng ăn, chứ bà còn ăn được những gì nữa đâu mà phải sầu khổ đến như vậy.

Cho nên, làm người ở đời không học đạo đức ly tham nên không hiểu biết, cứ ôm chặt lòng tham, khư khư không chịu rời bỏ nó, vì thế phải chịu nhiều sự khổ đau vô cùng, vô tận từ ngày này sang ngày khác, từ kiếp này sang kiếp khác.

Hỡi các tu sinh! Chúng ta hôm nay có đủ duyên theo tu học lớp đạo đức ly tham của Ngũ Giới. Vậy chúng ta hãy đem hết sức ra tu học và áp dụng vào đời sống hằng ngày để tâm chúng ta không còn một chút nào tham, sân, si, mạn, nghi thì chúng ta mới bình an.

Thấy gương hạnh xấu không ly tham của bà Hợi khổ đau mà suy nghĩ lại tâm mình. Chúng ta có buông xả của cải, tài sản, tiền bạc, vật chất hết chưa?

Ở đây, quý vị đừng hiểu một cách đơn giản mà phải hiểu cho kỹ. Có người hiện nay đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa sống không nhà cửa, không gia đình mà của cải tài sản còn chưa bỏ. Của cải, tài sản, tiền bạc, vật chất còn chưa bỏ thì quý vị đi tu để làm gì?

Có người bảo buông bỏ dễ lắm có gì khó đâu, nhưng không phải vậy quý vị ạ!? Nói buông bỏ mà không có phương pháp thì làm sao buông bỏ được. Lòng tham lam nó đã thấm vào xương vào tủy của quý vị, cho nên muốn buông bỏ thì phải học ĐỨC LY THAM. Có học đức ly tham thì chúng ta mới biết cách buông bỏ từng tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi của mình. Đức ly tham và tri kiến hiểu biết các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, và cùng với pháp như lý tác ý hợp lại thì mới có phương pháp xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Chừng đó mới thấy xả tâm dễ dàng.

Có khi nào quý vị ngồi lắng nghe từng tâm niệm của mình hay không? Có lắng nghe thì quý vị mới thấy từng tâm niệm của quý vị luôn luôn chứa đầy lòng tham lam đang triền miên tận tâm can quý vị. Khi tĩnh giác từng niệm tham thì lần lượt chúng ta sẽ loại trừ từ bỏ, nhờ đó mới hoàn toàn xa lìa tâm tham, sân, si v.v..

Tóm lại, đức ly tham có thì lòng tham không có, còn lòng tham có là đức ly tham không có. Hai trạng thái này như mặt trời và mặt trăng, như ngày và đêm, hễ cái này có thì cái kia không, cái kia không thì cái này có.

Hễ có đức ly tham thì có tâm thanh thản, an lạc và vô sự, còn đức ly tham không có thì tâm đau khổ phiền não đến quấy rầy.

Cho nên sống với đức ly tham thì cuộc đời mới tràn đầy sự an vui hạnh phúc, sống với đức ly tham thì mới mang lại sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài chúng sinh.

BÀI HỌC THỨ BA:

Description: thien-than

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

THIÊN THẦN CỦA TÔI

Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu xủng xoẻng sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn và không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ xọc xanh trắng rộng thùng thình đang đi trên đường, gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay.

Tôi chỉ biết đứng ngây người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà.

Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ vòi nước. Trong cái nắng như thiêu, như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ vòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường.

Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi - cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào chiếc khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa.

Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói:

- Nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa, anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé!

Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh mì đến tận tay của mỗi người.

Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng “cám ơn” rất khẽ khàng và tiếng xích va vào nhau kêu lẻng xẻng. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi, cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói:

- Thưa bà! Trong cuộc đời của tôi, tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới được gặp thiên thần?

Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà!

Một lần nữa, mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp:

- Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi. Cầu mong mọi người luôn được bình an!

Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng.

Sau đó những người tù lại lên đường, từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: “Trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình”.

Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi.

(Hạt giống tâm hồn

Mãi mãi là yêu thương, trang 83

Bích Thủy, Theo Entertaining Angels)

--o0o--

NHỮNG CÂU HỎI

1-        Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu xủng xoẻng sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn và không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ xọc xanh trắng rộng thùng thình đang đi trên đường, gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

2-        “Tôi chỉ biết đứng ngây người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà”. Câu này dạy đạo đức gì?

3-        “Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ vòi nước. Trong cái nắng như thiêu, như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ vòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường”. Câu này dạy đạo đức gì?

4-        “Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi - cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào chiếc khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa”. Câu này dạy đạo đức gì?

5-        “Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói:

- Nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa, anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé!”. Câu này dạy đạo đức gì?

6-        “Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thứa ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh mì đến tận tay của mỗi người”. Câu này dạy đạo đức gì?

7-        “Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng “cám ơn” rất khẽ khàng và tiếng xích va vào nhau kêu lẻng xẻng. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi, cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói:

- Thưa bà! Trong cuộc đời của tôi, tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới được gặp thiên thần? Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà!”. Câu này dạy đạo đức gì?

8-        “Một lần nữa, mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp:

- Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi. Cầu mong mọi người luôn được bình an!

Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng”. Câu này dạy đạo đức gì?

9-        “Sau đó những người tù lại lên đường, từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: “Trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình”. Câu này dạy đạo đức gì?

10-    “Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi”. Câu này dạy đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-        Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu xủng xoẻng sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn và không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ xọc xanh trắng rộng thùng thình đang đi trên đường, gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

Trước khi trả lời câu hỏi này, học viên phải đọc cho kỹ và lưu ý những từ: “xích sắt kêu xủng xoẻng, gương mặt của họ đầy bụi bậm lẫn mồ hôi. Mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề”. Khi đọc những từ này, chúng ta biết đây là những người thọ quả khổ, quả khổ của tù tội. Quả khổ tù tội là do những hành động cướp giật, trộm cắp của người khác hoặc giết người được cảnh sát, công an bắt giam giữ. Như vậy chúng ta biết đây là NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THÂN HÀNH của những người tù này đã tạo ra. Do đó câu này phải trả lời: Đoạn này dạy THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Những người tham lam trộm cắp, cướp giật của cải tiền bạc của người khác là những người xấu ác, là những con người mặt người mà lòng thú vật nên chỉ biết cướp giật của cải tài sản của người khác để ăn, để phục vụ vui chơi cá nhân của mình là những người không đáng sống trong xã hội loài người.

Khi xã hội loài người bất cứ một nước nào trên thế giới, nếu thấy có xuất hiện những hạng người tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi, tiêu cực, ăn lo hối lộ thì nên xem xét lại những sự kiện sau đây:

-       Thứ nhất là nên xem xét lại vua quan sống có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản - nhân quả hay không?

-       Thứ hai là xem xét về vấn đề giáo dục đào tạo có lấy môn học đạo đức nhân bản - nhân quả làm cơ sở xây dựng con người không?

-       Thứ ba là xem xét sự phát triển kinh tế khoa học, kỹ nghệ phục vụ đời sống con người có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản - nhân quả hay không?

-       Thứ tư là xem xét sự phát triển thương mại có đúng tiêu chuẩn đạo đức nhân bản - nhân quả hay không?

Nếu bốn điều xem xét trên đây mà được đem ra áp dụng giáo dục đào tạo đầy đủ cho nhân dân thì trong đất nước ấy sẽ không có người tham lam, trộm cắp, cướp giật, giết người nữa.

Một đất nước không có tù nhân là một đất nước không có người tham lam, trộm cắp, cướp giật, móc túi, giết người, v.v..

Một đất nước mà mọi người dân đều biết sống với đức ly tham thì đất nước ấy nhà ngủ không đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai lượm. Bởi vậy sự giáo dục đào tạo đức ly tham là điều cần thiết cho tất cả các nước trên hành tinh này. Mỗi con người sinh ra đều phải được giáo dục đức ly tham cho thấm nhuần, cho thuần thục thì thế giới không có chiến tranh, mỗi đất nước đều có trật tự, an ninh, phồn vinh, thịnh trị, mỗi gia đình người người đều chia sẻ ngọt bùi cay đắng, họ đều ban tình thương chan hòa cho nhau, mỗi cá nhân thì tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, sống với một niềm vui bất tận.

--o0o--

2-        Tôi chỉ biết đứng ngây người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà”. Câu này dạy ĐỨC HIẾU SINH BỐ THÍ THÂN HÀNH.

Hai người lính này làm nhiệm vụ đưa tù về trại, nhưng họ đều là những người sống có tình thương yêu, vì thấy những người tù khát nước, nên họ đi xin nước cho những người tù tội này đỡ khát. Một hành động hiếu sinh thật đáng khen. Tuy những người này có tội, nhưng họ vẫn là con người thì chúng ta phải đối xử với họ như những người khác. Vì thế đối với họ phải có một tình thương yêu rộng lớn vô bờ bến để khiến cho họ biết được là không ai ghét bỏ họ, đang đối xử với họ một tình thương yêu chân thật từ trong trái tim.

--o0o--

3-        Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ vòi nước. Trong cái nắng như thiêu, như đốt, họ xếp thành một hàng dài, chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ vòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ, rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

Do lòng tham lam trộm cắp, cướp của, giết người nên mới bị tù tội như thế này. Chân bị xiềng xích đi phải kéo lê hòn bi sắt nặng, uống nước phải xếp hàng, chứ không được tự do chạy nhảy như những người vô tội. Trông thật là tội nghiệp, nhưng biết làm sao hơn, vì chính họ là những người tạo ra những nhân quả ác thì phải gặt lấy những quả tù tội khổ sở như thế này.

Không ai làm khổ cho ai bằng chính mình đã tự làm khổ mình. Nếu không do lòng tham lam trộm cắp, cướp của, giết người thì làm gì họ phải chịu tù tội và khổ sở như thế này.

Cho nên nhân nào quả nấy, không ai có thể tránh khỏi qui luật nhân quả, vì thế chúng tôi có lời khuyên quý vị đừng xem thường luật nhân quả mà phải gánh hậu quả khó lường.

Luật nhân quả tuy không có tòa án, không có người thi hành luật, nhưng bản án nó không hề sai sót, không hề xử oan ức cho một người nào cả. Lưới trời lồng lộng nhưng không ai trốn thoát khỏi luật này.

Trong cuộc đời này mọi chuyện xảy ra không có sự ngẫu nhiên, mà mọi việc xảy ra đều do qui luật nhân quả điều khiển và sắp xếp hẳn hoi. Nó là tòa án lương tâm của quý vị. Cho nên quý vị làm một điều ác gì thì cũng không che dấu nó được, dù chuyện đó chỉ có một mình quý vị biết mà thôi. Nó chẳng bao giờ điều tra quý vị, nhưng khi thi hành bản án của quý vị thì nó thi hành chẳng bao giờ sai, thi hành án đúng người, đúng tội không bao giờ sai một li hào nào cả. Luật nhân quả rất công bằng và công minh mà mọi người trên hành tinh thường gọi là luật trời.

Cho nên quý vị coi chừng không qua mặt luật nhân quả được đâu, không tránh né nó được đâu, nó luôn ở trong tâm quý vị. Buồn, vui, sầu khổ, phiền não, tức giận, v.v.. đó là trạng thái của nhân quả. Chửi mắng, đánh đập, tham lam, uống rượu, bài bạc, nói dối, giết hại chúng sinh, v.v.. đều là nhân quả cả. Bởi vậy nhân quả luôn có mặt ở mọi nơi, mọi hướng, mọi thời gian, mọi hành động. Một hành động ác coi chừng nó sẽ mang đến hậu quả khổ đau, còn một hành động thiện nó sẽ mang đến an vui cho mình, cho người.

Những người tù đang thọ quả khổ là làm thân tù tội bị buộc dây xích, đi, đứng khó khăn hiện giờ, nhưng chính trước kia đã làm những hành động nhân quả ác, gây tai họa cho người, nên nay mới thành những người tù tội, đi đứng không còn tự do, muốn theo ý mình không thể được nữa. Cho nên thấy ai thọ khổ hay hưởng phước báu an vui đều biết ngay là nhân quả nghiệp báo. Một con người đang sống là còn đang trong vòng tay của nhân quả. Thân tâm khổ hay vui cũng đều trong vòng của nhân quả. Người không có trí thì không thấy được điều này. Không thấy được điều này nên họ sống rất bình thường, họ sống tới đâu hay đến đó, khổ thì rên la kêu khóc, than thở, trách móc; còn vui thì cười nói hân hoan. Còn nếu ai thấy biết rõ điều này thì rất sợ hãi, vì chính mình cũng đang ở trong lưới rập của nhân quả, ở trong vòng vây hay lọt ổ phục kích của nhân quả, nếu không mau chân thì chắc chắn phải chết trong đau khổ, mà không những một kiếp mà nhiều kiếp khác nữa.

--o0o--

4-        Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trong bếp. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi - cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào chiếc khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa”. Câu này dạy ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Đây là một hành động đạo đức bố thí hiếu sinh thân hành tuyệt vời. Mặc dù bà biết rất rõ những người tù tội là những người làm ác, tham lam, trộm cắp, cướp giật, giết người, v.v.. nhưng trước cảnh đói khát mệt nhọc khổ sở của họ, bà không thể làm ngơ, vì họ cũng chỉ là những con người như mọi người khác. Cho nên chúng ta không có quyền làm ngơ bỏ mặc họ, mà phải làm những gì an ủi họ, giúp họ trở về nhân tính con người. Dù họ có làm tội ác, nhưng họ vẫn là những con người đáng được yêu thương như bao nhiêu người khác.

Hành động mang thực phẩm và nước chanh cho những người tù đang cơn đói khát để họ lót dạ, đỡ lòng là một hành động đạo đức bố thí với lòng yêu thương chân thật, không phân biệt người có tội hay không có tội thật là tuyệt vời. Ở đây chúng ta chỉ thấy những người đang khổ là chúng ta giúp mà thôi. Còn tất cả những gì họ làm là họ phải trả vay theo luật định của nhân quả.

Những trận động đất, thủy tai, sóng thần, bão tố, lũ lụt, núi lửa hoặc là chiến tranh, v.v.. làm hư hại nhà cửa tan nát như đống gạch vụn, người chết nằm ngổn ngang đó là những hiện tượng nhân quả trả vay của những người làm ác, nếu không làm ác thì sao lại có những hiện tượng này xảy ra?

Một trận bão tố đi qua một vùng nào để lại một sự đổ nát, người vật chết ngổn ngang là do những người ở vùng ấy sống gian ác, hung dữ, thường săn bắn thú rừng, thường chài lưới câu tôm, bắt cá, giết hại và ăn thịt chúng sinh, vì thế biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh chết trong bàn tay của họ. Do sống ác như vậy nên người chết nằm ngổn ngang lớp lớp, của cải tài sản tan nát, còn người sống thì màn trời chiếu đất, sống nhờ tình thương của người khác. Đó là vay trả theo luật nhân quả, làm ác thì phải gặt lấy quả khổ, không thể ai tránh khỏi.

Trước cảnh đó chúng ta biết rất rõ, họ là những người làm ác, nên phải gặt lấy những quả khổ đau như vậy. Nhưng là con người, dù họ làm ác tạo bao cảnh khổ cho muôn loài vật, chúng ta cũng không thể làm ngơ trước cảnh khổ đau của họ. Cho nên khi gặp cảnh ngộ của kẻ khác chúng ta sẵn sàng giúp đỡ với một tình thương yêu chân thành từ trái tim, chứ không phải giúp đỡ họ để cầu danh, để dựa vào từ thiện đó, lợi dụng sự bố thí để làm nghề nghiệp bất chính.

Chúng tôi có nghe những đoàn đi làm từ thiện miền Trung do những trận bão vừa qua. Đoàn đi cứu trợ trước cảnh nhà tan cửa nát người chết, thế mà đoàn cứu trợ vui chơi ca hát trên xe được. Như vậy họ làm từ thiện có đúng nghĩa không? Vui chơi trên sự đau khổ của người khác. Đấy cũng là một hành động ác, quý vị ạ!

Vì làm từ thiện theo phong trào kêu gọi của Nhà nước, chứ không phải xuất phát do lòng yêu thương chân thật của mình từ trong trái tim biết thương người bất hạnh.

Cho nên làm từ thiện mà không gặp từ thiện, mà lại gặp toàn ác pháp, mà lại gặp tai nạn giao thông người chết, tay chân gẫy vụn như những thớt thịt bán ngoài chợ Bến Thành, thật là thảm thương. Đi cứu trợ mà xe bay xuống đèo chết một cách rất là khổ đau.

Ở đây chúng ta thấy người mẹ này với lòng thương yêu chân thật từ trong trái tim của người. Không ai kêu gọi người, tự người chứng kiến cảnh đói khát của những người tù, rồi tự người mang thức ăn và nước uống đến và tự trao tận tay cho mỗi người với cái nhìn và hành động nhẹ nhàng trân trọng đối với mọi người tràn đầy lòng yêu thương.

Đây mới thật sự là đức bố thí hiếu sinh thân hành, còn phần vật chất thực phẩm và nước uống chỉ là tượng trưng cho lòng yêu thương ấy. Người mẹ này tuyệt vời, thật đúng là một thiên thần.

Chúng ta hãy bố thí lòng yêu thương như bà mẹ này, bố thí như vậy mới thật sự là đức bố thí ly tham hiếu sinh thân hành. Hiện nay chúng ta đang theo học lớp rèn luyện nhân cách đạo đức ly tham hiếu sinh thân, khẩu, ý hành này. Nếu người nào học tập và hoàn thành được lớp học đạo đức này thì sẽ mang lại hạnh phúc và sự an vui cho mình, cho mọi người và cho tất cả những loài chúng sinh.

--o0o--

5-        Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói:

- Nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho bữa trưa, anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé!”. Câu này dạy ĐỨC LỄ ĐỘ BỐ THÍ HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

Đem bố thí cho người khác mà lời nói rất lễ độ, đầy vẻ cung kính và tôn trọng người khác. Thật là tuyệt vời! Chúng ta nên noi theo gương hạnh của người mẹ này khi muốn bố thí cho ai một món gì thì chúng ta nên nhớ: Phải cho bằng tình thương yêu chân thật từ trong trái tim của mình với những hành động nhẹ nhàng, ánh mắt, nụ cười thân thương.

Qua bài học này, chúng ta học được đức ly tham bằng những hành động bố thí, bằng đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý hành rất tuyệt vời của người mẹ. Một hành động bố thí mà mang đầy đủ ba đức rất cụ thể rõ ràng như:

1-   Đức ly tham.

2-   Đức bố thí.

3-   Đức hiếu sinh.

Do lòng yêu thương (đức hiếu sinh), nên bà đem thực phẩm và nước uống cho những tù nhân (đức bố thí), do lòng không bỏn xẻn ích kỷ, tiếc của nên bà đem cho (đức ly tham). Cho nên, học đạo đức chúng ta phải lưu ý và xem xét cho thật kỹ. Khi áp dụng một đức hạnh vào đời sống bằng một hành động đạo đức nào là chúng ta đã thực hiện nhiều đức hạnh khác.

Một hành động của bà mẹ đem thực phẩm và nước uống cho tù nhân đúng thời điểm, đúng đối tượng, nên nó mang đầy đủ ba đức trong người mẹ này như trên đã nói, quý vị có thấy không?

Hành động bố thí như bà mẹ này mà Thiên Chúa Giáo cho bà là thiên thần. Như vậy thiên thần trong Thiên Chúa Giáo đâu nghĩa là những vị thần thánh siêu hình có cánh bay như chim, mà thiên thần là những con người sống có đức hiếu sinh, có đức bố thí và có đức ly tham. Có đúng như vậy không thưa quý vị?

Tóm lại, con người rất cần rèn luyện cho mình những đức hạnh cao thượng như trên: đức hiếu sinh, đức hạnh ly tham và đức bố thí để cuộc sống hằng ngày không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh; để cuộc sống hằng ngày với tâm bất động và thanh thản, an lạc và vô sự tuyệt vời, tràn đầy hạnh phúc.

--o0o--

6-        Hai người lính nhìn sững mẹ con tôi trong giây lát rồi gật đầu cám ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng miếng bánh mì đến tận tay của mỗi người”. Câu này dạy ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH, LY THAM BỐ THÍ tuyệt vời.

Một hành động trao bánh và rót từng cốc nước chanh giống như người mẹ chăm sóc những đứa con thơ dại, một hành động yêu thương tuyệt vời, một hành động ban tình thương đến mọi người; một hành động gồm ba đức như trên đã nói: hiếu sinh, bố thí, ly tham nên mới làm được như vậy.

Chúng ta là những người tu theo Phật giáo phải cố gắng sống với đức ly tham, vì trong đức ly tham sẽ có đầy đủ các đức khác như đức hiếu sinh, đức bố thí, v.v.. Đức ly tham làm gốc, có đức ly tham thì mới có lòng yêu thương chân thật; có lòng yêu thương chân thật thì mới có lòng bố thí. Nhưng muốn thực hiện được đời sống đức ly tham thì phải sử dụng đức hiếu sinh và đức bố thí. Đức hiếu sinh và đức bố thí là những pháp môn tu tập và rèn luyện đức ly tham.

Cho nên đức ly tham rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Vì vậy trước mắt chúng ta đều thấy các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Có như vậy chúng mới buông xả sạch, tâm mới bất động hoàn toàn trước các ác pháp.

Tóm lại, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải luôn sống với lòng yêu thương đối với mọi người, mọi loài bằng những hành động ban cho, từ sự tư duy tốt đẹp ở người khác. Không nên nghĩ xấu người khác, mà hãy nghĩ người khác tốt, hiền, Thánh thiện như ông Phú Lâu Na đã nghĩ: “Người ta còn thương con”. Về lời nói luôn phải dùng lời ái ngữ, nói lời êm dịu, nhẹ nhàng, nói tốt cho người, chứ không nói xấu người. Về hành động thì nên bố thí san sẻ với những người bất hạnh, với những người già yếu neo đơn tật nguyền, với những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta hãy hỗ trợ khi gặp người nghèo khó. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”“Thương người như thể thương thân”. Đó là những lời khuyên dạy của người xưa, chúng ta hãy nhớ, đừng quên.

--o0o--

7-        Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng “cám ơn” rất khẽ khàng và tiếng xích va vào nhau kêu lẻng xẻng. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười.

Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi, cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói:

- Thưa bà! Trong cuộc đời của tôi, tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới được gặp thiên thần? Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà!”. Câu này dạy ĐỨC HOAN HỶ HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Trong cảnh tù tội, tưởng chừng như mọi người ai cũng xa lánh và chán ghét, vì những người này có hành động trộm cắp, cướp của, giết người hoặc hiếp dâm làm ô nhục phụ nữ, làm tan nát nhà cửa, gia đình mình, gia đình người khác, v.v.. Nhưng cuộc đời không phải vậy, có những người rất tốt, họ luôn nghĩ đến mọi người đều là những người tốt. Họ không bao giờ dám nghĩ những người khác xấu ác.

-       Thứ nhất: Những người xấu ác là những người bị rơi vào hoàn cảnh xấu ác, chỉ vì họ gặp những hoàn cảnh quá khắc nghiệt, quá phũ phàng, khiến họ không lối thoát, buộc họ phải làm những hành động ác đó để vươn lên cuộc sống của chính mình. Những người này chúng ta hãy thương yêu và tha thứ, họ là những người rất tội nghiệp. Vì hoàn cảnh buộc họ phải trở thành người xấu ác, hoặc vì những âm mưu của kẻ khác hãm hại mà họ phải chịu thân tù tội. Cho nên những người tù đâu phải là những người xấu hết sao?

-       Thứ hai: Vì nền giáo dục của Đất nước đó không quan tâm đến môn học đạo đức, nên mọi người dân xứ đó không hiểu biết đạo đức mới có những hành động vô đạo đức tham lam, trộm cắp, cướp của giết người, hiếp dâm... Đó là lỗi của gia đình và xã hội, chứ mọi người đều đáng thương.

-       Thứ ba: Vì gia đình không lưu ý dạy đạo đức cho con cái, cứ giao phó cho nhà trường, bỏ mặc con cái sống chạy theo dục lạc đồi trụy như thế nào cũng được. Trong khi đạo đức xã hội trên đà xuống cấp trầm trọng, lôi theo những thanh thiếu niên nam nữ vào con đường tội ác. Đó là lỗi của gia đình và xã hội, chứ các em thanh thiếu niên nam nữ rất đáng thương, đáng giúp đỡ và dạy bảo.

Hôm nay ngày càng có nhiều người trộm cắp, cướp của, giết người, càng có nhiều người hiếp dâm làm ô nhục phụ nữ, càng có nhiều người rượu chè say xỉn, vũ phu đánh chửi vợ con thì chúng ta nên xét lại nền giáo dục đạo đức các trường học của quê hương, xứ sở và nền giáo dục đạo đức của gia đình.

Đạo đức đem lại sự sống bình an của mỗi cá nhân con người; đạo đức đem lại mỗi gia đình hòa thuận, an vui và hạnh phúc; đạo đức đem lại cho đất nước trật tự, an ninh phồn vinh và thịnh trị. Vì vậy đạo đức rất cần thiết cho đời sống cá nhân, đời sống tập thể gia đình và đời sống tập thể cộng đồng xã hội.

--o0o--

8-        Một lần nữa, mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp:

- Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi. Cầu mong mọi người luôn được bình an!

Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng”. Câu này dạy ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH.

Một nụ cười mỉm mến thương và một lời nói thân ái thể hiện đức hiếu sinh với những người đang đau khổ của người mẹ đúng lúc, đúng đối tượng thật là tuyệt vời. Nếu trên cuộc đời này ai ai cũng biết thể hiện lòng yêu thương như vậy thì làm gì có những sự trái ý nghịch lòng; thì làm gì có những chướng ngại trong tâm của mình và của mọi người.

Bố thí lòng yêu thương nào cũng không bằng bố thí lời nói ái ngữ, hành động êm dịu nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hòa, nụ cười thân thương. Muốn được vậy điều cần thiết là chúng ta phải tu tập đức bình tĩnh. Có bình tĩnh trước các ác pháp thì chúng ta mới sáng suốt, có sáng suốt chúng ta mới có lòng tha thứ mỗi lỗi lầm của kẻ khác, mới thật lòng yêu thương họ, có lòng yêu thương họ thì mới có lòng bố thí lời nói ngọt ngào êm dịu, hành động nhẹ nhàng âu yếm, thì mới có ánh mắt nụ cười thân thương.

Toàn bộ những hành động trên đây là những pháp hành để tu tập tâm ly tham trọn vẹn. Bởi vậy con người lìa được tâm tham là lìa cả năm ngũ triền cái, tức là lìa THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI. Một khi đã lìa được tâm tham, sân, si, mạn, nghi, là chúng ta làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi.

Chúng ta tu học giới luật đức hạnh cho nghiêm túc sẽ có nhiều lợi ích:

-       Lợi ích thứ nhất của giới luật đức hạnh là giúp cho chúng ta trở thành con người có một tâm hồn cao thượng, luôn lúc nào cũng biết thương người, chứ không bao giờ biết ghét ai cả, biết ly tham, biết bố thí với mọi sự bố thí đúng pháp.

-       Lợi ích thứ hai của giới luật là tâm không có tham lam, không có lấy của người khác, dù cây kim sợi chỉ hay bất cứ một vật gì của người khác. Cuộc đời tu hành theo Phật giáo chỉ biết lấy đức thiểu dục tri túc làm sự sống, vì thế tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Một trạng thái Niết Bàn vô lậu, khinh an hỷ lạc tuyệt vời.

-       Lợi ích thứ ba của giới luật là làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên tâm không còn sợ sệt trước các đối tượng ác; không còn sợ sệt tuổi già sức yếu; không còn sợ sệt bệnh tật; không còn sợ sệt trước cái chết. Khi tâm không còn sợ sệt thì tâm đã bất động. Tâm bất động đó là mục đích của Phật giáo đã đạt được.

Như vậy sự tu tập của chúng ta chỉ cần giữ gìn cho được đức ly tham. Nếu đức ly tham luôn ngự trị ở trong tâm ta thì trên đời này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa. Đó là chúng ta đã diệt ngã, xả tâm, ly dục ly ác pháp hoàn toàn.

Thành tựu viên mãn con đường tu tập đến nơi đến chốn Niết Bàn vĩnh cửu. Phật pháp tu tập đến đây là xong việc, từ đây về sau chỉ ngồi chơi, còn duyên độ chúng sinh, hết duyên thì nhập Niết Bàn. Cuộc đời này có gì mà phải tiếc, phải dính mắc, phải tham đắm; cuộc đời này có gì mà cám dỗ được tâm chúng ta nữa đâu. Phải không các tu sinh?

--o0o--

9-        Sau đó những người tù lại lên đường, từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: “Trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình”. Câu này dạy ĐỨC BỐ THÍ HIẾU SINH Ý HÀNH.

Bố thí trong lòng yêu thương chân thật (đức hiếu sinh) như người mẹ đã nói: “Trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình”. Chính vì lòng yêu thương những người bất hạnh mà chúng ta đến giúp đỡ và an ủi họ bằng những vật chất, quà bánh biếu tặng hoặc bằng lời nói âu yếm, nụ cười thân thương hoặc bằng những hành động nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau tinh thần cũng như vật chất cơ thể.

Một người đang sân giận, dữ tợn chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu ta, nhưng ta không tức giận, không chửi mắng, nói xấu lại họ. Ngược lại, ta mở rộng lòng thương yêu và tha thứ cho họ, đó là ta đã biết bố thí đức hiếu sinh cho kẻ bất hạnh.

Cho nên đứng trước các ác pháp mà biết bố thí đức hiếu sinh thì đó là chúng ta đã ly tham bản ngã, ly tham bản ngã tức là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, quý vị có biết không?

Đức ly tham rất cần thiết cho sự tu tập thiền định của Phật giáo, vì mục đích của nó là ly dục ly ác để nhập Sơ Thiền, nên những người tu tập theo thiền của Phật giáo mà giới đức ly tham không có thì không bao giờ tu tập đúng thiền của Phật giáo. Cho nên người tu thiền thời nay cần nên cảnh giác tà thiền ngoại đạo đang lẫn lộn trong kinh sách Phật giáo.

Thiền mà không giới luật làm gốc thì đó là thiền ngoại đạo. Thiền định đó tu hành chẳng có lợi ích gì, chỉ phí công sức và nhiều khi còn tai hại làm rối loạn thần kinh, sinh ra bệnh tật điên khùng loạn trí rất nguy hiểm. Một loại thiền tưởng mà các sư, các thầy tu tập hiện giờ thường dẫn đến bệnh tật tưởng là mình đắc thiền, đắc định, rồi thấy Phật, thấy Tổ, thấy ánh sáng hào quang, nghe chư thiên nói chuyện, thấy biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng lại không làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Thật là khổ đau vô cùng vô tận!

--o0o--

10-    Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi”. Câu này dạy ĐỨC HOAN HỶ HIẾU SINH Ý HÀNH.

Khi sống với đức bố thí hiếu sinh thì lòng chúng ta vui sướng biết bao! Sự sung sướng ấy đó chính là thiên thần trong ta.

Một người sống đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh, đức hạnh bố thí và đức hạnh ly tham thì tâm người đó đã được giải thoát hoàn toàn, thật là hạnh phúc vô biên!

Người mẹ tốt bụng đem những thực phẩm ăn chiều của gia đình mình cho những người khác đang đói khổ hơn mình. Một hành động tuy nhỏ như vậy nhưng cũng nói lên đức hy sinh tuyệt vời. Người mẹ và các con của bà đều vui mừng. Vui mừng vì cái vui của người khác.

Trên đời này, cái vui cho mình chưa bao giờ là cái vui trọn vẹn, còn cái vui của mình, của người và của tất cả chúng sinh là cái vui vĩnh viễn. Cái vui vĩnh viễn là cái vui trong đạo đức ly tham, đạo đức hiếu sinh và đạo đức bố thí. Trong ba đạo đức này, chúng ta chỉ cần sống trong một đạo đức cũng đủ đem lại niềm vui cho mình, cho người và cho tất cả các loài chúng sinh.

Đạo đức lợi ích như vậy, cho nên chúng ta hãy cố gắng tu tập để đem lại cho thế gian một sự bình an như cõi Cực Lạc Thiên Đàng. Chỉ có con người mới tô đắp nền đạo đức này trên hành tinh, mới làm cho hành tinh sống của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn.

Nền đạo đức của Phật giáo rất tuyệt vời, bình đẳng, gần gũi với đời sống con người, rất thực tế và cụ thể chứ không mơ hồ trừu tượng, không giáo điều khắt khe, không cám dỗ lôi cuốn ai cả. Chỉ có người nào thấy đúng là lợi ích cho mình, cho người thì tự giác tự nguyện sống với những đức hạnh này. Cho nên nền đạo đức của Phật giáo là nền đạo đức tự nguyện. Tự nguyện sống đời đức hạnh để đem mình thoát ra bao thứ đau khổ: sinh, già, bệnh, chết mà đời người không ai tránh khỏi.

BÀI HỌC THỨ TƯ:

Description: ong-chau-2

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

HAI ANH EM

Ngày xưa, ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch. Và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng - một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ “ST” (tên trộm cừu), như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời.

Một trong hai anh em vì quá xấu hổ, nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta.

Còn người thứ hai, vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải.

Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công.

Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ; đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão.

Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán:

-   Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế?

-   Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi - người chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói - nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là “Thánh nhân”.

(ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: “Sheep Thief” là tên trộm cừu và “Saint” là Thánh nhân)

(Trích trong Hạt Giống Tâm Hồn,

tập 2, trang 63)

--o0o--


NHỮNG CÂU HỎI

1-       Ngày xưa, ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch. Và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng - một hành vi bị coi là trọng tội”. Câu này dạy đạo đức gì?

2-       “Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ “ST” (tên trộm cừu), như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời”. Câu này dạy đạo đức gì?

3-       “Một trong hai anh em vì quá xấu hổ, nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta”. Câu này dạy đạo đức gì?

4-       “Còn người thứ hai, vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải”. Câu này dạy đạo đức gì?

5-       “Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công”. Câu này dạy đạo đức gì?

6-       “Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ; đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão”. Câu này dạy đạo đức gì?

7-       “Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán:

-       Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế?

-       Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi - người chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói - nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là “Thánh nhân”.

(ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: “Sheep Thief” là tên trộm cừu và “Saint” là Thánh nhân)”. Câu này dạy đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-       Ngày xưa, ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch. Và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng một hành vi bị coi là trọng tội”. Câu này dạy THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Con người sinh ra vốn có bản chất tham. Tại sao bản chất tham lại có sẵn trong mỗi người như vậy?

Bản chất tham có sẵn trong mỗi con người là do duyên sắc dục làm chất xúc tác cho năm duyên: sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại, cho nên con người sinh ra đều do gốc sắc dục, mà sắc dục là lòng tham muốn trong thân ngũ uẩn tạo tác thành qui luật nhân quả. Qui luật nhân quả tạo tác thành nghiệp báo. Khi nói đến qui luật nhân quả là nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo. Nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo là biết ngay do lòng tham muốn của mỗi người làm gốc thúc đẩy. Từ lòng tham muốn của con người mà sinh ra vô vàn sự đau khổ, vì thế hôm nay chúng ta tu học và rèn luyện nhân cách đức ly tham để chấm dứt tham dục. Chấm dứt tham dục thì mọi sự khổ đau và tái sinh luân hồi chấm dứt.

Muốn biết tâm có tham hay không có tham là chúng ta phải có thời gian sống một mình, có sống một mình mới thấy được tâm mình. Nhờ có sống độc cư trầm lặng một mình, khi mỗi niệm khởi lên là không qua khỏi mắt ý thức quan sát của chúng ta. Khi có niệm khởi lên là chúng ta thấy biết niệm có tham hay không tham, niệm có tham là ác pháp nên chúng ta liền tác ý ly tham: “Đây là niệm tham. Mày hãy đi đi! Ở đây không có chỗ cho mày ở. Hãy đi khỏi nơi này!”. Cứ mỗi niệm tham khởi lên là bị đuổi đi liền, đó là phương pháp tu tập để tạo thành đức ly tham. Tu tập như vậy cho đến khi đức ly tham hiện tiền, luôn luôn có mặt trong chúng ta thì tâm tham đã bị diệt trừ. Tâm tham đã bị diệt trừ thì đức ly tham hiện tiền, và như vậy con đường giải thoát tu tập đến đây đã hoàn mãn.

--o0o--

2-       Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ “ST” (tên trộm cừu), như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời”. Câu này dạy BẢN ÁN THIẾU ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Khắc lên trán người lấy trộm hay người cướp giật hai chữ “Ăn trộm”, hay “Ăn cướp” là một hình phạt quá nặng. Theo chúng tôi thiển nghĩ: Không nên phạt như vậy, mà hãy thương yêu họ. Họ là những người đáng thương hại, vì không được học đạo đức ly tham, nên mới sinh ra những hành động lấy của không cho, trộm cắp, cướp giật, móc túi, v.v.. Nếu không họ đã biết đó là những hành động xấu xa, tệ hại, hèn hạ, đê tiện, mất nhân tính phẩm chất con người, đó là một hành động vô đạo đức làm khổ mình, khổ người và còn làm mất trật tự an ninh xã hội trong xóm, làng, thị trấn, thị xã, thành phố, thủ đô, v.v..

Nếu nhà nước bắt những người trộm, cướp, móc túi, hiếp dâm, mãi dâm thì nên đem cải tạo cho họ dự vào các lớp học đạo đức nhân bản nhân quả. Sau khi mãn những khóa học đạo đức này, người nào thi tốt nghiệp đậu sẽ cho về, còn người nào thi rớt cho ở lại học tiếp, chừng nào tốt nghiệp những lớp đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình, khổ người và không khổ tất cả chúng sinh này xong thì cho họ trở về hòa nhập vào cuộc sống với mọi người. Chứ đừng bắt họ kêu án tù tội một tháng, hai tháng, ba tháng đến một năm, hai năm, ba năm thì rất tội nghiệp cho họ, cho cha mẹ họ, cho gia đình họ. Và nhất là họ mang tiếng suốt đời là người trộm cắp, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm rất là tội nghiệp. Những hình phạt trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm kêu án tù tội một tháng, một năm hay nhiều hơn nữa, v.v.. thì không còn hợp với thời đại khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa tiến bộ của loài người. Những hình phạt này đến giờ chưa thay đổi e lỗi thời, không hợp với thời đại. Còn có nhiều nước bắt được trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm mà hình phạt khắc chữ vào trán như: Trộm thì khắc chữ “T”, còn cướp giật thì khắc chữ “C”, móc túi thì chặt ngón tay, hiếp dâm thì thiến, mãi dâm thì khắc chữ lên trán “MD”. Những hình phạt này rất tội nghiệp và rất thương tâm.

Đạo đức hiếu sinh không cho phép chúng ta xử phạt như vậy, xin tất cả những nhà lãnh đạo mỗi đất nước trên thế giới cần xét lại, nên lấy đạo đức hiếu sinh mà trị dân thì hay biết mấy. Pháp luật và hình phạt phải theo đạo đức mà lập luật, lập pháp thì nhân bản con người không bị chà đạp. Chính vì chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả chưa có, chưa được giáo dục đạo đức toàn dân nên họ không biết, vì thế họ mới làm nên tội lỗi. Xin những người lãnh đạo đất nước trên hành tinh này hãy suy xét lại.

--o0o--

3-       Một trong hai anh em vì quá xấu hổ, nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta”. Câu này dạy ĐỨC LY THAM TÀM QUÝ Ý HÀNH, THÂN HÀNH.

Trên đời này không ai mà không lầm lỗi, nhưng lầm lỗi mà biết xấu hổ, biết cố gắng khắc phục sửa sai, đừng làm lầm lỗi nữa. Xấu hổ là một đức ly tham tuyệt vời. Có xấu hổ người ta mới lìa được tâm tham của mình, có xấu hổ người ta mới trở thành con người tốt được.

Vì quá xấu hổ nên người anh mới bỏ làng ra đi, và đi không trở về, còn mặt mũi nào nữa mà trở về làng. Phải không quý vị?

Dù bất cứ ở đâu, người anh biết xấu hổ sẽ không bao giờ làm việc trộm cắp ấy nữa, người xấu hổ là người biết phục thiện. Chỉ có những người tham lam, trộm cắp, cướp giật của cải tài sản của người khác; những người móc túi, hiếp dâm, mãi dâm không biết xấu hổ thì những người đó là những người vô đạo đức, những người đáng chê trách, đáng để mọi người cần phải có những biện pháp cưỡng chế giúp đỡ cho học đạo đức, để trở thành người tốt.

Muốn được vậy, thứ nhất là để bảo vệ xã hội an ninh, trật tự; thứ hai là xây dựng con người tốt, làm việc tốt, thì những người đầu trộm đuôi cướp đều bị cưỡng chế bắt buộc phải đi học đạo đức nhân bản - nhân quả, do ngành Công An giữ gìn an ninh trật tự xã hội đảm trách giảng huấn.

--o0o--

4-       Còn người thứ hai, vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải”. Câu này dạy ĐỨC LY THAM HOÁN CẢI THÂN HÀNH.

Làm người ai cũng có những sự lầm lỗi, nhưng biết ăn năn hối cải chừa bỏ, biết sửa đổi là một điều tốt, là một điều đáng khen, như người em ở lại cố gắng khắc phục để trở thành người tốt. Muốn khắc phục tính tham lam trộm cắp, cướp giật thì chỉ có đức bố thí. Người có đức bố thí thì tính tham lam sẽ bị triệt tiêu. Đức bố thí có nhiều cách:

a-        Đức bố thí lời nói an ủi, khuyên lơn, khen tặng.

b-        Đức bố thí hành động, việc làm giúp đỡ.

c-       Đức bố thí của cải tiền tài vật chất, cơm ăn áo mặc.

Những đức bố thí này giúp cho con người ly tham, nhờ đó không còn tham lam trộm cắp, cướp giật tài sản của người khác.

Biết được nhân quả làm thay đổi con người, từ con người xấu ác thành con người lương thiện, nên đạo Phật ra đời. Ra đời xác định và chỉ rõ bốn chân lí của loài người. Đó là KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO. Làm con người không ai không ở trong bốn chân lí này. Khi đã hiểu rõ bốn chân lí, thì mỗi người phải tự xây dựng cho mình một cuộc sống đạo đức, một cuộc sống thiện, một cuộc sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là một sự làm thay đổi cả thế gian này, biến cuộc sống trên thế gian này thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

ĐẠO ĐẾ là một chân lí, nó không phải là một bài pháp BÁT CHÁNH ĐẠO dạy suông, lý luận thường như các bài kinh khác. Những giảng sư Đại thừa Bắc tông và những giảng sư Nguyên thủy Nam tông lấy TỨ DIỆU ĐẾ thuyết giảng như một bài pháp chung chung, như những bài kinh trong kinh sách Nguyên Thủy.

ĐẠO ĐẾ là một chương trình giáo dục đào tạo con người có GIỚI LUẬT (đạo đức) sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh trên hành tinh theo phương hướng GIỚI, ĐỊNH, TUỆ. Phương hướng Giới, Định, Tuệ gồm có: SƠ THIỆN, TRUNG THIỆN, HẬU THIỆN.

     GIỚI nói về đức hạnh của thân hành, ý hành và khẩu hành trong tám lớp học (Bát Chách Đạo) rèn nhân cách. Những giới luật đức hạnh này là ở giai đoạn SƠ THIỆN.

     ĐỊNH nói về sự bình tĩnh, tĩnh giác. Bình tĩnh, tĩnh giác có bốn giai đoạn:

1-       Tĩnh giác lúc còn sống.

2-       Tĩnh giác lúc sắp chết.

3-       Tĩnh giác lúc đã chết.

4-       Tĩnh giác lúc xuất thai.

Trên đây là bốn phương pháp thực hành TĨNH GIÁC trong tám lớp học (Bát Chánh Đạo) để đạt được định tĩnh trên Tứ Niệm Xứ, ở giai đoạn TRUNG THIỆN.

     TUỆ là trí tuệ Tam Minh. Trí tuệ Tam Minh là một trí tuệ siêu việt phi không gian và thời gian, một trí tuệ hiểu biết các pháp trong vũ trụ này, không một pháp nào che dấu trí tuệ ấy được. Một trí tuệ mà ngoại đạo gọi là thần thông. Còn riêng đạo Phật gọi nó là giới luật đức hạnh trong giai đoạn HẬU THIỆN.

Căn cứ vào qui luật nhân quả lấy thiện chuyển ác nên đạo Phật mới có chương trình giáo dục đào tạo như vậy. Nhờ có chương trình giáo dục đào tạo nên ĐẠO ĐẾ mới được gọi là chân lí. Do chỗ này chúng ta chịu khó suy luận thêm một chút là thấy ngay kinh sách của Đại thừa và kinh sách của các sư THERAVÃDA là kinh sách phát theo kiến tưởng giải mà kết tập và biên soạn ra bằng tiếng Pali, chứ không phải chính thức là lời Phật dạy.

Nhờ căn cứ vào BÁT CHÁNH ĐẠO, chúng ta mới biết toàn bộ những kinh sách này là những kinh sách phát triển của những người tu chưa chứng quả A La Hán kết tập. Họ chỉ dựa vào kiến thức học hiểu của nhiều kiến thức triết học và nhiều tư tưởng giáo điều của ngoại đạo rồi biên soạn thành kinh sách Phật giáo. Nhưng theo kinh sách này tu tập chẳng ai đạt được giải thoát, làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên nó chỉ còn có cái tên là PHẬT GIÁO, còn giáo lý và giới luật là của ngoại đạo. Kinh sách này nó đã làm mất chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh của Phật giáo.

Để chứng minh chúng tôi nói những điều này đúng hay sai thì quý vị cứ xem xét: Từ khi kinh sách phát triển Bắc tông và Nam tông ra đời cho đến nay, đã có người nào tu hành chứng quả A La Hán chưa? Có ai tu chứng đạt chân lí chưa? Có ai tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết chưa? Có ai tu tập chứng Tam Minh chưa? Và có ai triển khai BÁT CHÁNH ĐẠO lập thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc chứng quả A La Hán chưa?

Qua những câu hỏi trên đây sẽ khẳng định Phật giáo hiện tại dù là Nam tông hay Bắc tông đều là Phật giáo Bà La Môn (Phật giáo phát triển).

--o0o--

5-       Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công”. Câu này dạy ĐỨC HIẾU SINH THI ÂN BẤT CẦU BÁO THÂN HÀNH.

Sau khi gây ra tội lấy của không cho của người khác (trộm cừu), mọi người đều biết mặt, hai anh em quá xấu hổ và hối hận, nên người anh bỏ làng đi nơi khác, còn người em ở lại nhưng quyết tâm sửa đổi để trở thành người lương thiện, người tốt. Vì thế người em tìm mọi cách để thể hiện những đức hạnh bố thí. Đức hạnh bố thí là đức hạnh dùng để đối trị tâm tham lam trộm cắp, cướp giật. Đức hạnh này gồm có ba hành động bố thí:

1-       Bố thí của cải tài sản: như đem cho tiền bạc, cơm gạo, thực phẩm, bánh, trái cây, v.v.. giúp vốn làm ăn, cho ruộng đất cày cấy.

2-       Bố thí khẩu hành: là dùng lời nói khuyên lơn, an ủi, cản ngăn không cho tranh cãi, v.v.. khiến cho mọi người được an tâm không còn lo sợ, buồn phiền...

3-       Bố thí thân hành: là ra công làm cái này hoặc làm cái kia để giúp đỡ những sự nặng nhọc của người khác, như trên đã nói. Người thực hiện đức ly tham là phải biết làm từ thiện, tức là biết bố thí, nhưng bố thí phải đúng chánh pháp. Muốn bố thí đúng chánh pháp là chúng ta phải làm như thế nào? Phải hiểu ra sao để bố thí mà không bị lường gạt, để hạt giống bố thí đem lại lợi ích cho người, cho mình. Chứ không phải đem công sức của cải tiền bạc ném bỏ vào chỗ ác pháp, tức là chỗ cá nhân và tập thể bất thiện thì còn có nghĩa lý gì là bố thí. Bố thí như vậy cũng giống như đem hạt tốt gieo trên đất khô cằn. Muốn bố thí đúng nghĩa chánh pháp của Phật thì điều đó chúng ta cần phải học hiểu và nghe đức Phật dạy: “Muốn bố thí và cúng dường đúng chánh pháp thì phải chọn người có đức hạnh, người tu hành giới luật phải nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, còn ngoài ra thì không nên bố thí cúng dường, vì bố thí cúng dường giống như đem hạt giống gieo trồng trên đất khô cằn cỗi thì chẳng có ích lợi gì”.

Lời Phật dạy như vậy, nhưng chúng tôi có đọc kinh Đại thừa thấy dạy BỐ THÍ BA LA MẬT. Có một hoàng tử Tu Đại Noa nước Diệp Ba phát tâm bố thí Ba La Mật, có nghĩa là cho cả thân mạng, vợ lẫn con, trong khi vợ con than khóc cũng mặc kệ, chỉ biết có “KHÔNG”. Không của ba la mật là phi đạo đức nhân bản - nhân quả. Khi hoàng tử trói hai đứa con của mình giao cho người Bà La Môn và người Bà La Môn còn dùng roi đánh đập con mình nhừ tử mà hoàng tử vẫn trơ trơ như đá, mặc kệ hai con kêu trời than khóc:

“Thần linh ôi! Hỡi thần linh ôi!

Hoan hỷ mách giùm mẹ chúng tôi.

Xét dạ con đi sầu chất chứa.

Đau lòng mẹ ở lụy quên thôi.

Chạnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp.

Đoái nghĩa cưu mang chẳng đắp bồi.

Ở biết bao giờ cho rảnh nghiệp?

Cuộc đời thiết tưởng bạc hơn vôi”

Xin quý vị hãy đọc truyện cổ Phật giáo bài “BỐ THÍ BẤT NGHỊCH Ý”, trang 19, tập I, sẽ thấy kinh sách Đại thừa dạy phương pháp tu hành phi đạo đức mà các nhà Đại thừa gọi là pháp BỐ THÍ BA LA MẬT BẤT TƯ NGHÌ.

Khi chúng tôi đọc bài kệ của hai đứa bé, chúng không còn trông cậy vào sự che chở của cha và đang mong chờ bàn tay âu yếm của mẹ đã làm chúng ta xúc động, còn hoàng tử tu hành thành Chánh Giác nên trơ trơ như đá, như cây gỗ, không còn nhân tính con người.

Tu hành mà trở thành cây đá thì tu hành làm gì? Nếu đức Phật tu đã trở thành cây đá thì làm gì hôm nay chúng ta có Bốn Chân Lí, có Tứ Vô Lượng Tâm, có Tứ Chánh Cần, có pháp Như Lý Tác Ý, có đạo đức Nhân Bản - Nhân Quả. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại kinh sách Đại thừa và kinh sách Nam tông, tu hành chưa đến đâu mà viết kinh sách là giết người như trường hợp hoàng tử Tu Đại Noa.

--o0o--

6-       Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão, trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ; đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến sà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão”. Câu này dạy ĐỨC KÍNH TRỌNG HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Sau nhiều năm thực hiện đức bố thí, người em đã chiếm trọn lòng tin yêu của mọi người. Bấy giờ họ không còn xem ông là người ăn trộm cừu nữa, mà xem ông như một ông Thánh. Bố thí là một hành động của đức ly tham, nhưng bố thí cũng chính do từ đức hiếu sinh mới thật sự đức bố thí đúng chánh pháp. Bởi vậy có lòng thương yêu chân thật thì mới có sự bố thí chân chính, chứ không phải bố thí theo phong trào.

Từ một người ăn trộm trở thành một Thánh nhân chỉ có khác nhau ở hành động và tâm tính mà thôi, chứ Thánh nhân và con người chỉ là một người. Khi tham lam đi bắt trộm cừu là người ăn trộm, nhưng từ bỏ lòng tham lam và lìa xa những hành động đi ăn trộm, ăn cắp, đổi lại hành động bố thí thương yêu mọi người là Thánh nhân.

Theo Phật giáo, chúng ta không cần làm Thánh, làm thiên Thần, mà chỉ cần làm con người đúng nghĩa của con người, là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.

Bởi vậy một người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, ai muốn gọi họ Thánh hay phàm, hay gì gì cũng được, nhưng chính bản thân của họ, họ phải biết hơn ai hết. Họ biết họ bây giờ tâm tham, sân, si, mạn, nghi không còn, tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, tâm họ lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, ngồi đâu cũng tỉnh táo, không bao giờ bị hôn trầm, thùy miên, vô ký, tâm luôn luôn tĩnh giác quán sát trên Tứ Niệm Xứ, không bao giờ phóng dật.

Một người tu theo Phật giáo không thích những điều kỳ lạ, không đắm mê những thần thông phép thuật, không thích cõi này, cõi kia, nhưng cũng không mong cầu tu hành thành Thần, Thánh, Tiên, Phật, hoặc cầu những bậc này gia hộ cứu rỗi cho mình, mà chỉ chính mình biết vươn lên, biết khắc phục và chế ngự thân tâm mình không làm những điều xấu ác, và còn biết làm những điều lành để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Đó là ước nguyện của người tu theo Phật giáo, vì thế họ rất vui lòng sống với đức hiếu sinh, sống với đức ly tham. Họ rất sung sướng khi họ đã sống với những đức hạnh này để họ được giải thoát mà người khác cũng được an vui và hạnh phúc.

--o0o--

7-       Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán:

-       Hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế?

-       Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cáchđây đã lâu lắm rồi - người chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói - nhưng theo tôi, chắc nó có nghĩa là “Thánh nhân”.

(ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: “Sheep Thief” là tên trộm cừu và “Saint” là Thánh nhân)”. Câu này dạy ĐỨC CHUYỂN ĐỔI NHÂN QUẢ LY THAM.

Từ một người ăn trộm cừu để chuyển đổi thành một Thánh nhân đâu phải khó khăn. Phải không quý vị?

Muốn được vậy chỉ có sống trong giới luật đức hạnh của Phật. Người ăn trộm cừu chỉ biết ăn năn hối cải bằng cách sống với đức bố thí mà người ta còn gọi là Thánh nhân, huống là chúng ta sống đúng 5 giới luật đức hạnh của Phật trong NGŨ GIỚI thì họ sẽ xem chúng ta là những bậc vĩ đại như thế nào?

Giới luật đức hạnh của Phật giáo giúp cho con người sống không làm khổ cho nhau nữa; giúp cho con người sống làm chủ những sự khổ đau của chính thân tâm mình và chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Đạo Phật rất thực tế, rất đời thường, nhưng rất đạo đức cao thượng. Vì thế đạo Phật rất tuyệt vời, sống trong thế gian mà vượt ra ngoài thế gian, xứng đáng làm người là con người.

BÀI HỌC THỨ NĂM:

Description: cuop-giat-tai-san-muong-thanh

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

MỘT DƯỢC SĨ BỊ SÁT HẠI
BỞI HAI TÊN CƯỚP HUNG HÃN

Đặc san báo CATP số ra ngày 11/12/2004 có đưa tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Với hành vi tàn độc cùng sự chuẩn bị khá chu đáo của hung thủ đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Khoảng 22 giờ ngày 08/12/2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên vẫy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình, đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Được một đoạn khoảng chừng 500m, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Qui Đức, xã Quới Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80m (gần chân cầu Dương Văn Ngươn), lúc này cả hai kẻ quá giang xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động, cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa. Lục được trong túi quần, áo nạn nhân 103 ngàn đồng, chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông.

Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người (do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự), cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được... tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở 2 vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo Công An và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng Công An xã đã đợi chúng tự bao giờ.

Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, SN 1987 và Nguyễn Văn Hoà, SN 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện gây sự tò mò trong người dân. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, SN 1965 (nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc) ngụ ấp 7 thị trấn Thạnh Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hoá trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết.

Tại cơ quan Công An, Quy và Hoà khai nhận, để chuẩn bị cho phi vụ làm ăn này, trước đó cả hai đã lên chợ thị xã mua một biển số xe giả nhằm thay vào biển số thật. Nếu thành công, chúng cùng nhau lên thành phố bán xe lấy tiền tiêu xài thỏa thích. Đêm ấy, cùng với những vật dụng cần thiết như: dao, gậy, khẩu trang mang sẵn trong người, cả hai cùng ra đón xe khoảng chừng 30 phút thì ông Hoá chạy tới.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Hòa vừa nghỉ học được vài ngày, còn Quy đi làm thuê ở Đồng Tháp mới về. Mặc dù chưa có tiền án, tiền sự, nhưng theo cán bộ xã Quới Điền và Tân Phong thì gần đây hiện tượng thanh thiếu niên kết bè phái gây gổ đánh nhau đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Quy và Hòa tập tành bước vào thế giới phạm pháp ấy. Nhiều lần những đối tượng này đã ngang nhiên phá phách nhà người khác giữa ban ngày, nhưng vì sợ chúng trả thù nên ít ai dám tố cáo. Hiện vụ việc đang được Công An tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên cho dù vì lý do gì đi nữa, hành vi mất hết tính người của Quy và Hòa sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng.

(Nguyễn Minh - Phan Long

Báo Công An thứ năm ngày 01/3/2007)

--o0o--

NHỮNG CÂU HỎI

1-       Khoảng 22 giờ ngày 08/12/2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên vẫy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình, đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

2-       “Được một đoạn khoảng chừng 500m, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Qui Đức, xã Quới Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80m (gần chân cầu Dương Văn Ngươn), lúc này cả hai kẻ quá giang xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động, cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa. Lục được trong túi quần, áo nạn nhân 103 ngàn đồng, chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

3-       “Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người (do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự), cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được... tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở 2 vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo Công An và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng Công An xã đã đợi chúng tự bao giờ”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

4-       “Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, SN 1987 và Nguyễn Văn Hoà, SN 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện gây sự tò mò trong người dân”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

5-       “Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, SN 1965 (nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc) ngụ ấp 7 thị trấn Thạnh Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hoá trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết”. Đoạn này dạy đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-       Khoảng 22 giờ ngày 08/12/2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên vẫy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình, đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo”. Đoạn này dạy THIẾU ĐỨC CẢNH GIÁC HIẾU SINH Ý HÀNH.

Như chúng ta đều biết, từ khi đức Phật ra đời cho đến ngày nay đã hơn 2.500 năm, Ngài đã đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Thế mà một thời gian quá dài hơn 2.500 năm, nhưng con người từ Đông sang Tây chẳng có ai biết đến nền đạo đức này là gì nữa. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên, thì làm sao biết được những hành động đạo đức đó. Thậm chí ngay đến cả chương trình giáo dục đào tạo tám lớp học đạo đức nhân bản - nhân quả đó, con người cũng không biết. Do không biết đạo đức này nên con người chạy theo lòng dục vọng tham lam. Tất cả các nước trên hành tinh này không có nước nào không có trộm cắp, cướp giật của cải, giết người. Vì lòng tham lam cho nên thế giới lúc nào cũng có chiến tranh, không nước này thì nước khác. Ngày nào trên thế giới không nước này thì nước kia cũng xảy ra nạn gian tham trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá cược, hiếp dâm, mãi dâm, v.v.. Vì thế, ban đêm nhà nhà đều phải đóng cửa, luôn luôn lo sợ những kẻ gian tham lẻn vào trộm cắp. Còn ra đường thì lo sợ những kẻ móc túi, giựt túi xách. Cho nên ở trong nhà, cũng như khi ra đường ai cũng đều cảnh giác và nơm nớp lo sợ.

Bởi vậy con người không học đạo đức ly tham, cho nên tâm còn dẫy đầy tham, sân, si, mạn, nghi, nên thấy cái chi cũng tham muốn, thấy cái chi cũng muốn lấy. Từ lòng tham muốn sinh ra muôn ngàn mưu mô thủ đoạn để cướp đoạt công sức, tiền bạc, tài sản, ruộng đất, v.v.. của người khác.

Trong xã hội loài người, người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt bắt buộc toàn dân, từ già chí trẻ, người nào cũng phải đi học ĐỨC LY THAM, có học đức ly tham thì xã hội mới không có người gian tham trộm cắp, cướp giật, v.v..

ĐỨC LY THAM rất cần cho mọi công dân trong một nước. Muốn cho xã hội có trật tự an ninh thì mọi người phải học đức ly tham. Nguyên nhân mất trật tự an ninh trong thôn xóm, làng, thị xã, thị trấn, thành phố, thủ đô, chính do lòng tham muốn của con người. Lòng tham muốn mới sinh ra trộm cắp, cướp của giết người; chính lòng tham muốn của con người mà gia đình tan nát, con cái đi kiện thưa cha mẹ, anh em chia lìa, đâm chém giết nhau vì ruộng đất, của cải tài sản; chính lòng tham muốn của con người mà thế giới chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Vì thế, chúng ta cần mở một chiến dịch diệt trừ lòng tham muốn, có như vậy thì tệ nạn trộm cắp, cướp giật mới chấm dứt. Nhờ đó nhà nhà ngủ không đóng cửa, ngoài đường của rơi không ai lượm. Một đất nước muốn nhân dân được bình an, yên ổn, xã hội có trật tự an ninh thì nên tổ chức những lớp học đạo đức ly tham để xóa tệ nạn trộm cắp, cướp của giết người.

Trong một xã hội đạo đức đang xuống cấp thì mọi người cần phải cảnh giác. Cảnh giác là một đức hạnh, là một thiện pháp, nó sẽ chuyển được nghiệp báo nhân quả. Nếu bác Mai Văn Hóa đề cao cảnh giác, ban đêm thấy thanh niên nam nữ tuổi trẻ hay người lớn tuổi xin quá giang thì đừng cho.

-       Thứ nhất, chạy xe ban đêm thấy có người đón xe xin quá giang thì tống ga chạy nhanh để tránh tai họa. Đó là cách cứu mình duy nhất trên đường đi lúc ban đêm. Nhiều người thiếu cảnh giác mang lại cái chết đau lòng cho nhiều người, nhất là gia đình.

-       Thứ hai, nếu có cho quá giang thì chở thẳng vào trụ sở Công An nhờ họ giúp đỡ, còn mình thì trở về nhà.

Xưa có một Bà La Môn tốt bụng, ông đang cưỡi ngựa bỗng thấy có một người ôm chân rên la, kêu khóc không đi được. Ông Bà La Môn xuống ngựa và nhường cho người bị tai nạn, rồi ông dắt ngựa đi, nhưng người bị nạn kêu đau chân và xin: “Ông hãy đưa dây cương ngựa cho tôi thì ngựa đi mới êm được”. Nhưng khi nắm được dây cương thì người bị nạn kia ra roi ngựa chạy như bay.

Người Bà La Môn biết mình bị lừa liền gọi người kia dừng và nói đôi lời: “Này ông bạn! Hành động của ông bạn quý quá, nếu sau này có ai bị nạn chắc không còn ai dám giúp đỡ, vậy ông bạn cứ đi!”.

Xã hội đầy trộm cướp mà ban đêm cho quá giang là điều thiếu cảnh giác. Một anh xe ôm chở hai người khách nhờ cảnh giác, thấy khả nghi, nên khi chạy đến chỗ đông người liền dừng lại, chạy bỏ xe và tri hô, nhờ đó thoát nạn. Quần chúng bắt được hai tên cướp có súng.

Nếu bác Hóa biết cảnh giác thì đâu có xảy ra cái chết rất oan uổng như thế này. Bác Hóa là một người tốt, xem hai chú thanh niên kia như con cháu, nên sẵn sàng giúp đỡ, thế mà hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đức ly tham bao giờ đâu, nên lòng tham ngút ngàn chỉ còn biết có của cải, tài sản, nên nỡ nhẫn tâm giết chết bác Hóa. Vậy tội này về ai? Nếu hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham thì đâu có xảy ra một cảnh giết người đau lòng, nát dạ, trước cái chết thảm thương của bác Hóa như thế này. Phải không quý vị?

Tình trạng đất nước chúng ta thường xảy ra những tệ nạn xã hội dẫy đầy, ngày một tăng thêm làm cho những người lãnh đạo đất nước đau đầu và người dân sống trong lo âu và sợ hãi.

--o0o--

2-       Được một đoạn khoảng chừng 500m, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Qui Đức, xã Quới Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80m (gần chân cầu Dương Văn Ngươn), lúc này cả hai kẻ quá giang xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động, cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa. Lục được trong túi quần, áo nạn nhân 103 ngàn đồng, chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông”. Đoạn này nói hành động bất lương THIẾU ĐẠO ĐỨC LY THAM THÂN HÀNH.

Đọc đoạn này chúng ta mới thấy con người quá hung dữ, tàn ác, nỡ nhẫn tâm giết người một cách đau thương. Cho nên con người hiện giờ độc ác hơn loài thú hung dữ.

Nền đạo đức đang xuống cấp nên chúng ta hãy đề cao cảnh giác, không nên tin bất cứ một người nào khác. Đức đề cao cảnh giác giúp chúng ta vượt thoát mọi sự khổ đau, thoát ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo.

Hiện giờ người nào cũng đầy ắp những tâm tham, sân, si, mạn, nghi, vì thế đức cảnh giác rất cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Khi gây gổ với ai, họ có thể giết chúng ta dễ như chơi. Vậy khi thấy ai gây gổ thì nên nhẫn nhịn và tránh xa. Càng nhẫn nhịn tránh xa càng tốt. Phải tập im lặng như Thánh. Ngày xưa ngoại đạo chửi mắng Phật và chúng Thánh tăng thậm tệ trước mặt Phật, nhưng Ngài im lặng không hề có tiếng qua tiếng lại. Cho đến khi các đệ tử của Người hỏi lý do như thế nào mà nhẫn nhịn như vậy? Ngài trả lời:

Khen không đúng giới luật là khen sai, chê không đúng giới luật là chê sai. Khen chê không đúng có gì mà phải cãi qua cãi lại với những người hung ác, không biết giới luật, không biết đạo đức.

Cảnh giác để không làm khổ mình, khổ người; cảnh giác để chuyển nhân quả, làm cho những điều ác xa lìa, và làm cho những điều thiện được tăng trưởng.

Học Phật pháp chúng ta biết rất nhiều đức hạnh, vì mỗi hành động của chúng ta là đức hạnh hay không đức hạnh rất dễ nhận xét, khi một hành động mang đến sự khổ đau cho mình, cho người là hành động thiếu đức hạnh, còn ngược lại là hành động có đạo đức. Cho nên đạo đức tới đâu thì sự bình an yên vui đến đó.

Trong cuộc đời của chúng ta có ba nơi xuất phát hành động đạo đức hay không đạo đức chúng ta đều biết rất rõ, đó là thân, miệng, ý. Khi thân, miệng, ý nói, làm hay suy nghĩ một điều gì mà điều đó có sự đau khổ cho mình, cho người hay cho cả hai là chúng ta biết đó là hành động ác, là hành động thiếu đạo đức, còn ngược lại là chúng ta sống có đạo đức.

Khi xin quá giang, đó là khẩu hành lừa đảo gạt người, rồi đến chỗ vắng giết người để cướp của cải, xe cộ, thật là tàn ác. Những kẻ gian ác mất tính người thật đáng chê trách, họ chỉ còn là bản chất của loài thú dữ.

Con người mà dám giết con người thì phải có sự huân tập sát hại những loài động vật không biết bao nhiêu con mà kể. Đôi tay họ đã vấy máu ghê gớm và đã hóa thành quen. Một nghiệp lực giết hại. Cho nên khi giết người cướp của họ không còn là một con người; họ không còn có một tình người biết thương xót ai cả, họ chỉ còn biết sợ Công An, người thi hành pháp luật của Nhà nước mà thôi.

Giết một người như giết một con vật thì đạo đức hiếu sinh đối với những người này chẳng còn có một chút xíu nào cả. Chính họ còn không biết thương họ, họ đã làm khổ họ, họ đã giết chết nhân tính, lòng thương yêu của họ.

--o0o--

3-       Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người (do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự), cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được... tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở 2 vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo Công An và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng Công An xã đã đợi chúng tự bao giờ”. Đoạn này dạy ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

Nhân nào quả nấy, vừa tạo nhân giết người cướp của xong, thì ngay đó là quả Công An bao vây nhà còng tay đưa về trụ sở. Nhân quả hiện tiền không phải đợi nhiều kiếp, chỉ trong một kiếp này. Giết người thì pháp luật sẽ kêu án tù tội chung thân hoặc tử hình.

Hai cháu thanh niên này được xem như cuộc đời tới đây là hết. Nếu tuổi trẻ như hai cháu này sinh ra được gặp đạo đức nhân bản - nhân quả, được học lớp đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham thì hai cháu thanh niên này đâu có rơi vào những tội ác tày trời (giết người cướp của), tội lỗi quá lớn lao. Dù cho hiện giờ hai cháu có ăn năn sám hối thì không còn cách nào cứu chữa, chỉ còn chờ tòa án xét xử. Chắc chắn hai cháu phải có người tử hình và phải có người tù tội chung thân, nhưng như vậy chưa xong, luật nhân quả sẽ xử phạt cái chết rùng rợn thảm thương cũng như hiện giờ các cháu đã nỡ tâm ra tay giết hại bác Hóa vậy.

Trong xã hội chúng ta không chỉ có hai cháu này mà còn nhiều cháu nữa. Báo chí hằng ngày thường đăng tin tức xảy ra nhiều vụ án mạng do trộm cắp, cướp giật, giết người. Bước chân vào thăm những trại giam khắp nơi trong nước thì số tù nhân trộm cắp, cướp của, giết người, hút chích xì ke, ma túy, mãi dâm, hiếp dâm, cờ gian bạc lận đông vô số kể.

Phần đông nam nữ tội phạm đủ các loại tuổi tác, nhất là thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ tuổi còn học trò. Họ không được giáo dục đào tạo theo các lớp đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, đạo đức chung thủy, đạo đức thành thật và đạo đức minh mẫn, nên thường phạm vào những tội cướp trộm và kế đến là tội giết người. Đứng trước tình trạng thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phạm vào những tội trộm cắp, cướp của giết người thì thật là đáng thương, nhưng cũng đáng trách gia đình và xã hội chưa làm hết bổn phận trách nhiệm giáo dục con em của mình về đạo đức.

Ngay từ bây giờ chưa phải muộn, chúng ta là những bậc làm cha mẹ, là những bậc lãnh đạo đất nước thì phải xem xét lại vấn đề giáo dục đạo đức nhân bản - nhân quả, trong đó có nhiều đức hạnh như đã nói ở trên: đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn. Tất cả thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải được giáo dục học tập những đạo đức này. Nếu người nào chưa học, bắt buộc phải học. Nhờ có sự tổ chức và bắt buộc học tập đạo đức như vậy thì ngành Công An giữ gìn trật tự an ninh trong nước sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Hiện giờ các cháu thanh niên hay thanh thiếu niên nam nữ, hoặc bất cứ một người nào vi phạm tội trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, mãi dâm, xì ke, ma túy, hút xách, cờ bạc, v.v.. thì cưỡng bức cải tạo đi học các lớp đạo đức này. Nếu người nào học thi đậu được thả cho về, còn rớt thì ở lại học nữa, đến khi thi đậu mới trả tự do cho hòa nhập với cộng đồng. Có xây dựng và đào tạo đạo đức như vậy thì xã hội này mới bình an, mới không còn những tệ nạn xã hội, mới không còn cảnh giết người, những cái chết rất oan uổng.

--o0o--

4-       Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, SN 1987 và Nguyễn Văn Hoà, SN 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện gây sự tò mò trong người dân”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

Làm một điều ác có thể che dấu mọi người, nhưng không thể nào che dấu được luật nhân quả. Nếu người làm ác còn có một chút thiện lành trong lương tâm, còn có những hành động biết thương người, biết giúp đỡ người hoặc cứu giúp yêu thương các loài động vật khác, cho nên làm một điều ác mà còn lẩn tránh pháp luật được 5, 10 ngày hay 1, 2 tháng hoặc 5 năm, 10 năm, 20 năm đều do có làm những điều lành, vì thế mới tránh né pháp luật được, chờ khi hết phước thì nghiệp báo phải trả, không còn tránh né đâu khỏi. Làm ác cũng giống như một người sinh ra không thể nào tránh mưa nắng được.

Luật nhân quả rất công bằng và công lý, xử phạt rất nghiêm minh, dù một hành ác nhỏ, một lời nói có hàm ý ác thì vẫn phải trả quả, không trốn đâu khỏi, trả quả ngay liền trong hiện tại. Do không hiểu luật nhân quả nên người đời thường gọi nhân quả nghiệp báo là luật trời.

Luật pháp nhân quả như vậy, cho nên chúng ta làm hay nói phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm hoặc nói, chứ đừng muốn nói sao là nói, muốn làm sao là làm, là không được. Luật nhân quả không tha cho một ai cả.

Nhớ làm việc thiện, nói điều thiện chứ đừng nói và làm điều ác. Đó là lời dạy của đức Phật: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”.

--o0o--

5-       Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, SN 1965 (nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc) ngụ ấp 7 thị trấn Thạnh Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hoá trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết”. Đoạn này dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

Nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ, sắp xếp giờ khắc không sai một li hào nào. Vào giờ đó ông Hóa đi thăm người thân về, đúng lúc là Quy và Hòa ngồi chờ để cướp xe và giết người, nếu nhân quả ông Hóa không nợ cái chết như vậy thì ông sẽ về sớm hơn hoặc trễ hơn. Cho nên nhân quả cộng nghiệp ông Hóa không thể tránh khỏi.

Bởi vậy đức Phật dạy chúng ta: “Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp”, nhờ thế mà nhân quả nghiệp báo không có, nên cuộc sống của chúng ta đều gặp nhiều may mắn. Người sống thiện không bao giờ lo lắng, sợ hãi; người sống thiện tâm hồn luôn thanh thản, an lạc và vô sự.

Trong lớp học đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, sao các tu sinh lại còn tranh chấp hơn thua từng lời nói để làm gì? Để tự tạo cho mình khổ, người khác cùng khổ theo ư? Sao lại vô minh như vậy? Trên đời các pháp đều là vô thường, có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta đâu, thế sao tu sinh lại hơn thua nhau từng lời nói để rồi kẻ ở người đi. Thật là buồn phải không các tu sinh! Cuộc đời này còn có gì đâu, chỉ toàn là sự khổ đau. Sao chúng ta không biết thương nhau?

Học đạo đức hiếu sinh thì phải thương nhau, phải tha thứ cho nhau, cớ sao lại tranh chấp hơn thua từng lời nói rồi mạt sát lẫn nhau, nói xấu nhau như vậy có lợi ích gì? Hay làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ cả hai.

Các tu sinh học đạo đức ly tham sao lại không ly để rồi phải bỏ lớp học ra đi. Ra đi quý tu sinh sẽ còn biết tu tập cái gì đây? Quý tu sinh cứ nghĩ rằng còn có những pháp cao siêu hơn, tu để thành Phật, để thành Tiên, tu để có thần thông biến hóa tàng hình.

Đó là các tu sinh sống trong ảo tưởng, trong mơ. Thật sự không còn pháp nào hơn là giới luật đức hạnh để giúp cho loài người thoát khổ. Muốn thoát khổ đau chỉ có pháp duy nhất này mới chuyển đổi nhân quả thiện ác, mới đem lại sự sống bình an cho loài người mà thôi.

Nếu không có giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả, không có pháp như lý tác ý thì cuộc đời sẽ trôi lăn theo dòng nhân quả nghiệp báo thì biết chừng nào con người ra khỏi luân hồi sinh tử; thì biết chừng nào chấm dứt và làm chủ nhân quả sinh, già, bệnh, chết.

Các tu sinh bỏ Tu Viện ra đi là đi vào bước đường cùng của cuộc đời. Rồi đây sẽ trôi lăn trong lục đạo, khổ đau không cùng tận. Tu thì có biết bao nhiêu người tu, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, nhưng có ai chuyển được nhân quả, làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sinh luân hồi.

Tu theo Phật giáo là buông xả, buông xả tất cả phải trái, tốt xấu, trắng đen, danh lợi, vật chất, tiền của, ngay cả chính bản thân còn không giữ được huống lời qua tiếng lại mà không buông xả được hay sao? Sao không tập im lặng như Thánh?

Lớp học đạo đức này là lớp học gạn lọc những người có học đạo đức hay không học, những người có áp dụng đạo đức hay không áp dụng. Những người nào có đạo đức thì những người đó mới được lên lớp chuyên tu tập thiền định do trực tiếp Thầy hướng dẫn. Khi các tu sinh đến với Thầy chắc không còn bao nhiêu người. Vì các tu sinh phải trải qua những lớp rèn luyện nhân cách đạo đức Tam Quy, Ngũ Giới, Bát Giới và Thập Thiện. Những giới luật được huấn luyện dạy rất kỹ càng giúp cho tu sinh dùng đạo đức làm chủ thân tâm mình.

Nhân quả nghiệp báo thật là kinh khủng, nếu không huấn luyện đạo đức thì con người sẽ luôn luôn chạy theo nhân quả tạo biết bao nhiêu ác pháp, rồi cũng từ đó chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của nghiệp báo. Nếu cứ để mọi người chạy theo vòng tròn của nhân quả nghiệp báo thì biết chừng nào ra khỏi. Nhân quả nghiệp báo là mê hồn trận, nếu mọi người không theo con đường giới luật của Phật giáo thì không thể nào thoát ra khỏi mê hồn trận này.

Đoạn tin tức trên đây cho chúng ta biết nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công minh, kẻ làm ác trả quả liền như hai cháu thanh niên trên đây, còn bác Hóa thì trả nhân quả nghiệp báo kiếp trước, từ trong kiếp quá khứ có gieo nhân ác để tạo thành một nền tảng nghiệp báo của kiếp này mới gặp hai cháu thanh niên này. Ngay trong đời sống hiện tại bác Hóa, do không từ bỏ giết hại và ăn thịt chúng sinh, vì thế nhân quả không chuyển đổi được nên đến giờ trả quả thì bác Hóa phải chết trong cái chết đau thương, xác được ném xuống ruộng như cá tôm.

Chúng ta là những đệ tử của đức Phật, quyết tâm tu học theo những lời Phật dạy để chuyển đổi nhân quả, làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi, tức là làm chủ nhân quả nghiệp báo. Và nhất định chúng ta sẽ làm được; và làm được trong một đời này, không phải chờ đợi nhiều đời, nhiều kiếp sau nữa. Quyết một lòng giữ gìn đức hạnh và giới luật tu hành đến cùng, chẳng bỏ cuộc. Phải không các tu sinh?

Quý tu sinh hãy cố gắng bền chí tu học giới luật đức hạnh cho thông suốt, cho thấm nhuần, để biến giới luật đức hạnh là mình, mình là giới luật đức hạnh.

Học tập và rèn luyện nhân cách về giới luật đức hạnh không phải học để hiểu suông, mà học để sống. Học để sống là phải siêng năng bền chí, hằng ngày đều tác ý khi gặp phải những đối tác làm mất sự bình tĩnh. Khi tâm mất bình tĩnh thì tất cả ác pháp sẽ tấn công vào tâm và chừng đó đức hạnh không còn nữa, chỉ còn lại một bãi chiến trường đau khổ.

Cho nên, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta đều phải nhắc tâm: “Tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều là do nhân quả”. Mà nhân quả thì luôn luôn biến đổi, vì vậy mọi vật đều biến đổi thì có vật nào là của ta, thì có việc gì là phải là trái; thì có việc gì là đúng là sai, tất cả là trò diễn kịch của nhân quả theo nghiệp mà tác động, tạo ra biết bao nhiêu sự khổ đau cho mình, cho người. Vậy chúng ta chỉ còn biết thương yêu chứ không nên ghét ai cả. Vì thế đức Phật dạy: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”. Cho nên mỗi khi có điều gì xảy ra chúng ta nên thấy lỗi mình, đó là câu tác ý hay nhất.

BÀI HỌC THỨ SÁU:

Description: manh-dat-xe-nat-tinh-tham

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
VÌ MẢNH ĐẤT HƯƠNG HỎA

Đứng trước vành móng ngựa là người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, da đen, thân hình gầy gò với khuôn mặt khắc khổ. Bị cáo đưa mắt nhìn hai đứa cháu ruột như muốn van xin sự tha thứ về tội lỗi mình đã gây ra, khiến chúng vốn mồ côi mẹ nay lại mất cha trong nỗi đau đớn ê chề.

Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời (năm 1993), ông B dắt hai con về gởi bên ngoại để các dì nuôi dưỡng rồi bỏ đi biền biệt. Đầu tháng 8/2005, Ông B quay về quê và tạm trú tại nhà anh ruột duy nhất là Nguyễn Văn M. Nguyễn Văn M cũng có vợ và một con trai, nhưng với bản tính hung bạo, thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nên bà S (vợ ông M) cùng đứa con trai đã ra ở riêng, chỉ còn ông M sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để lại, hằng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông. Theo như lời khai nhận của Nguyễn Văn M trước cơ quan Công An, thì sau khi về quê, ông B đến ở chung với M và hai lần có đề cập đến chuyện dựng nhà trên mảnh đất hương hỏa, nhưng M không đồng ý. Chừng 7 giờ tối ngày 13/9/2005, hai anh em họ lại có cuộc tranh luận rồi dẫn đến cãi vã gay gắt cũng lại về chuyện đất đai. Không kiềm chế được bản thân, ông M chạy ra ngoài lấy chiếc rựa sắt, quay vào nhà chém ông B lúc đó đang ngồi quay lưng ra cửa cho đến chết.

Ngay đêm đó, Nguyễn Văn M dùng dây buộc nạn nhân kéo ra sông cách nhà 40m. Sau đó dùng ghe chở qua bên kia sông gò bồi để phi tang. Nguyễn Văn M nghĩ rằng thủy triều lên sẽ kéo xác nạn nhân ra biển. Sự mất tích của Nguyễn Văn B cũng chẳng có gì quan trọng, bởi trước đây 12 năm B cũng từng bỏ đi, chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc gì ... Khoảng 5 giờ chiều ngày 16/9/2005, một chiếc vỏ lãi chở đám cưới trên sông gò bồi thuộc địa phận huyện Tuy Phước đã phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên sông và trôi dạt vào bờ, nên nhờ dân địa phương báo tin cho Công An kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức vớt xác lên bờ. Tử thi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chết trước đó khoảng 3-4 ngày. Trên thi thể có 12 vết thương, trong đó vùng đầu có 5 nhát. Nhận định đây có khả năng là vụ giết người nhằm phi tang chứng, nên cơ quan điều tra đã kết hợp cùng các cơ quan có chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là vì mâu thuẫn cá nhân gay gắt, không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản, giữa nạn nhân và hung thủ có thể có mối quan hệ thân thiết. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật trên dòng sông gò bồi bàn tán xôn xao. Tin đồn thất thiệt cũng được lan ra khắp nơi. Nhưng tựu trung lại vẫn là nỗi xót xa cho người đàn ông đáng thương và sự căm phẫn về hành vi phi nhân tính của hung thủ.

Công An huyện Tuy Phước phối hợp cùng các địa bàn lân cận rà soát kỹ xem có trường hợp người nào bị mất tích không, đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, bởi đó là mấu chốt để tìm ra đầu mối vụ án. Do tử thi hoại tử và biến dạng nên việc nhận diện không thể tiến hành được, chỉ biết rằng trên xác chết có một số vết xăm rất lạ mắt. Tuy nhiên, đó lại chính là manh mối để tìm ra tung tích nạn nhân. Khi biết được tin này, ông Nguyễn Văn C (47 tuổi) ở Phước Hoà đã đến gặp trực tiếp trinh sát. Ông nói rằng: nếu nơi ngực nạn nhân có xăm hình 3 ngọn núi và đùi bên trái có xăm hình cỗ quan tài có 3 ngọn nến và hai câu thơ ... thì đó chính là Nguyễn Văn B, bạn ông. Trước kia, ông B có nhờ ông xăm những hình trên để làm kỷ niệm. Như vậy, xác chết trên được khẳng định là ông Nguyễn Văn B. Sau khi xác nhận được tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân và nhận định, có khả năng đây là vụ án có liên quan đến tình cảm gia đình. Và hung thủ sa lưới.

Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót, duy chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn M, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông M chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng, bàng quan như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn M đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế Nguyễn Văn M là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án dã man trên. Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định: Nguyễn Văn M chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn, bởi Nguyễn Văn M đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thuổng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn M. Khám xét nhà M, cơ quan Công An thu giữ được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn M đã khai nhận hành vi giết em ruột mình. Mặc dù đã che dấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác dã man cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của M đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây Nguyễn Văn M đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình.

(Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Trần Kim Anh)

--o0o--

NHỮNG CÂU HỎI

1-       Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời (năm 1993)”. Câu này dạy đạo đức gì?

2-       “Ông B dắt hai con về gởi bên ngoại để các dì nuôi dưỡng rồi bỏ đi biền biệt”. Câu này dạy đạo đức gì?

3-       “Đầu tháng 8/2005, Ông B quay về quê và tạm trú tại nhà anh ruột duy nhất là Nguyễn Văn M. Nguyễn văn M cũng có vợ và một con trai, nhưng với bản tính hung bạo, thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nên bà S (vợ ông M) cùng đứa con trai đã ra ở riêng”. Câu này dạy đạo đức gì?

4-       “Chỉ còn ông M sống một mình trong ngôinhà của cha mẹ để lại, hàng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông”. Câu này dạy đạo đức gì?

5-       “Theo như lời khai nhận của Nguyễn Văn M trước cơ quan Công An, thì sau khi về quê, ông B đến ở chung với M và hai lần có đề cập đến chuyện dựng nhà trên mảnh đất hương hỏa, nhưng M không đồng ý”. Câu này dạy đạo đức gì?

6-       “Chừng 7 giờ tối ngày 13/9/2005, hai anh em họ lại có cuộc tranh luận rồi dẫn đến cãi vã gay gắt cũng lại về chuyện đất đai. Không kiềm chế được bản thân, ông M chạy ra ngoài lấy chiếc rựa sắt, quay vào nhà chém ông B lúc đó đang ngồi quay lưng ra cửa cho đến chết”. Câu này dạy đạo đức gì?

7-       “Ngay đêm đó, Nguyễn Văn M dùng dây buộc nạn nhân kéo ra sông cách nhà 40m. Sau đó dùng ghe chở qua bên kia sông gò bồi để phi tang. Nguyễn Văn M nghĩ rằng thủy triều lên sẽ kéo xác nạn nhân ra biển. Sự mất tích của Nguyễn Văn B cũng chẳng có gì quan trọng, bởi trước đây 12 năm B cũng từng bỏ đi, chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc gì”. Câu này dạy đạo đức gì?

8-       “Khoảng 5 giờ chiều ngày 16/9/2005, một chiếc vỏ lãi chở đám cưới trên sông gò bồi thuộc địa phận huyện Tuy Phước đã phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên sông và trôi dạt vào bờ, nên nhờ dân địa phương báo tin cho Công An kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức vớt xác lên bờ. Tử thi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chết trước đó khoảng 3-4 ngày. Trên thi thể có 12 vết thương, trong đó vùng đầu có 5 nhát. Nhận định đây có khả năng là vụ giết người nhằm phi tang chứng, nên cơ quan điều tra đã kết hợp cùng các cơ quan có chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc”. Câu này dạy đạo đức gì?

9-       “Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là vì mâu thuẫn cá nhân gay gắt, không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản, giữa nạn nhân và hung thủ có thể có mối quan hệ thân thiết. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật trên dòng sông gò bồi bàn tán xôn xao. Tin đồn thất thiệt cũng được lan ra khắp nơi. Nhưng tựu trung lại vẫn là nỗi xót xa cho người đàn ông đáng thương và sự căm phẫn về hành vi phi nhân tính của hung thủ”. Câu này dạy đạo đức gì?

10-  “Công An huyện Tuy Phước phối hợp cùng các địa bàn lân cận rà soát kỹ xem có trường hợp người nào bị mất tích không, đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, bởi đó là mấu chốt để tìm ra đầu mối vụ án. Do tử thi hoại tử và biến dạng nên việc nhận diện không thể tiến hành được, chỉ biết rằng trên xác chết có một số vết xăm rất lạ mắt. Tuy nhiên, đó lại chính là manh mối để tìm ra tung tích nạn nhân”. Câu này dạy đạo đức gì?

11-  “Khi biết được tin này, ông Nguyễn Văn C (47 tuổi) ở Phước Hoà đã đến gặp trực tiếp trinh sát. Ông nói rằng: nếu nơi ngực nạn nhân có xăm hình 3 ngọn núi và đùi bên trái có xăm hình cỗ quan tài có 3 ngọn nến và hai câu thơ ... thì đó chính là Nguyễn Văn B, bạn ông. Trước kia, ông B có nhờ ông xăm những hình trên để làm kỷ niệm. Như vậy, xác chết trên được khẳng định là ông Nguyễn Văn B”. Câu này dạy đạo đức gì?

12-  “Sau khi xác nhận được tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân và nhận định, có khả năng đây là vụ án có liên quan đến tình cảm gia đình. Và hung thủ sa lưới”. Câu này dạy đạo đức gì?

13-  “Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót, duy chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn M, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông M chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng, bàng quan như không có chuyện gì xảy ra”. Câu này dạy đạo đức gì?

14-  “Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn M đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế Nguyễn Văn M là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án dã man trên”. Câu này dạy đạo đức gì?

15-  “Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định: Nguyễn Văn M chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn, bởi Nguyễn Văn M đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thuổng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn M. Khám xét nhà M, cơ quan Công An thu giữ được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn M đã khai nhận hành vi giết em ruột mình”. Câu này dạy đạo đức gì?

16-  “Mặc dù đã che dấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác dã man cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của M đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây Nguyễn Văn M đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình”. Câu này dạy đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-       Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời (năm 1993)”. Câu này dạy HẠNH VÔ THƯỜNG THEO QUI LUẬT NHÂN QUẢ.

Điều mà người ta gọi là hạnh phúc gia đình, thì ở đây chúng ta thấy vợ chồng anh B có hạnh phúc không? Lập gia đình suốt 25 năm, sinh ra hai đứa con: Một trai, một gái, nhưng rồi vợ chết, anh không nuôi con mà đem con gửi cho bên ngoại nuôi, rồi bỏ đi biền biệt 12 năm.

Hạnh phúc của thế gian thật là đau khổ, khi chồng hoặc vợ chết còn lại một mình với bao kỷ niệm vui buồn cay đắng và còn một gánh nặng trên vai là phải nuôi con đó là bổn phận, trọng trách gánh vác gia đình và như vậy là hạnh phúc sao?

Trong bài này chúng ta thấy anh B sống chỉ toàn là một cuộc sống đau khổ, vợ chết bỏ con cho người khác nuôi và như vậy là một người cha thiếu đạo đức, đành bỏ con mình giao cho người khác nuôi, trong khi chúng nó được sinh ra bằng máu thịt của mình, bằng tình yêu thương của mình, thế mà anh B nỡ tâm bỏ chúng cho người khác nuôi thật là đáng trách.

Thật đáng thương cho hai trẻ mất mẹ lại mất cha, cuộc đời của chúng làm sao biết được tình yêu thương âu yếm của mẹ lẫn cha như thế nào? Riêng chúng ta đến tuổi này (50, 60 tuổi) mà có người cha mẹ vẫn còn sống. Cha mẹ còn sống tại tiền là một điều phước báu vô cùng, chúng ta là những đứa con có hạnh phúc rất lớn, sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy chúng ta hãy làm sao cho cha mẹ được vui lòng. Muốn cha mẹ được vui lòng chúng ta hãy tu hành sống đúng đức hạnh và giới luật của Phật giáo để ước nguyện và dạy lại cho cha mẹ những điều mình đã học và tu tập, nhờ đó mới đem lại cho cha mẹ một hướng đi đúng đắn, để cha mẹ tự làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Ấy là làm vui lòng cha mẹ.

Cho nên cuộc đời sinh ra là một chuỗi thời gian đau khổ, người ta lầm tưởng có vợ có con, có gia đình là hạnh phúc. Sự thật không có gia đình nào có hạnh phúc chân thật. Họ chỉ nương tựa vào nhau để mà sống, chịu đựng vì con cái, vì danh dự, sợ người ta cười chê, v.v..

Tóm lại, những điều người ta cho là hạnh phúc, đó là những điều mà người ta đang chạy theo dục, tìm cầu dục. Dục ví như cục xương, bỏ thì tiếc nhưng ôm nhai hoài chẳng có lợi ích gì. Càng nhai, càng lúc lại càng khổ đau hơn.

--o0o--

2-       Ông B dắt hai con về gởi bên ngoại để các dì nuôi dưỡng rồi bỏ đi biền biệt. Câu này dạy THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN.

Trong xã hội loài người có biết bao trẻ mồ côi, khi cha mẹ sinh ra sợ tai tiếng xấu xa, trong khi mình đã làm những điều xấu xa mà còn tránh xấu xa là tránh cái gì? Nỡ lòng nào đem ném bỏ con mình như ném bỏ một món đồ phế thải trong thùng rác. Có một em bé cũng bị mẹ ném bỏ trong thùng rác, đàn chó đã gặm nát đôi chân của em, may nhờ có người phát giác kịp thời đem em bé vào bệnh viện cứu chữa, thật là đáng thương!

Làm cha mẹ sống không thương con cái của mình thì còn ai thương con cái của mình bằng cha mẹ. Thời đại của chúng ta là một thời đại đạo đức đang xuống cấp, tình thương yêu đã mất. Tình thương yêu đã mất thì con người còn thua xa loài thú vật. Có đúng như vậy không quý vị?

Ngay chính con họ sinh ra mà họ còn bỏ được huống là những người khác thì làm sao họ thương yêu ai. Họ thương chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi.

Những trẻ mồ côi sống bằng tình thương của những nhà từ thiện, của những người xa lạ. Có những nơi nuôi trẻ mồ côi người đứng ra tổ chức nuôi trẻ là những người cùng có những hoàn cảnh sống mồ côi, nhờ đó họ cảm thông nhau nên rất thương trẻ mồ côi như chính bản thân họ.

Hỡi các bậc làm cha mẹ! Phải lấy đạo đức hiếu sinh trách nhiệm bổn phận làm người, làm đầu cuộc sống. Làm cha mẹ không được quyền bỏ con cái của mình cho người khác nuôi. Trên cuộc đời này đau thương nhiều lắm, đừng gây thêm những đau thương nữa.

Hỡi các bà mẹ trẻ! Đừng nạo thai, móc bỏ thai nhi tội lắm! Các thai nhi có tội tình gì mà phải chịu chết một cách oan uổng từ trong trứng nước. Một em bé ra đời, nó có quyền sống như mọi người, không ai có quyền ném bỏ các em, hãy yêu thương che chở và đùm bọc các em, hãy nuôi dưỡng các em như chính nuôi dưỡng thân mình.

Ai gây ra tội lỗi, chứ các em có làm tội lỗi gì đâu? Mà xã hội xua đuổi các em? Các em có biết gì đâu? Có làm nên tội gì đâu trong hiện kiếp này? Hỡi các bà mẹ trẻ! Sao lại nỡ tâm đem ném bỏ các em bên bờ ao, bờ sông, dòng suối hoặc trong thùng rác, tiếng kêu khóc của các em thật là thảm thiết. Danh dự mà chi, quyền lợi để làm gì đây? Hỡi các bà mẹ trẻ! Khi sinh con ra không có danh dự nào bằng danh dự đạo đức hiếu sinh trách nhiệm và bổn phận làm mẹ là phải yêu thương nuôi dưỡng các em, không có ai có quyền ném bỏ các em. Phải không quý vị?

--o0o--

3-        Đầu tháng 8/2005, Ông B quay về quê và tạm trú tại nhà anh ruột duy nhất là Nguyễn Văn M. Nguyễn văn M cũng có vợ và một con trai, nhưng với bản tính hung bạo, thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, nên bà S (vợ ông M) cùng đứa con trai đã ra ở riêng”. Câu này dạy VÔ ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN, KHẨU, Ý HÀNH.

Người hung dữ là người sống vô đạo đức hiếu sinh, họ chẳng biết thương ai. Chính ngay bản thân của họ, họ còn không thương. Người hung dữ là người luôn làm khổ thân họ nhiều nhất, nhưng họ làm khổ họ là họ đã làm khổ mọi người. Họ là người vô minh, là người ngu si không trí tuệ chỉ biết hung dữ do lòng tham lam điều khiển, cho nên họ mất hết tính người, họ là một tên nô lệ luôn luôn làm theo nghiệp lực của nhân quả ác, nên tạo ra vô vàn sự đau khổ, cho mình, cho người.

Như ông M giết người em ruột thịt của mình để giành đất hương quả, khiến cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ, bây giờ lại mồ côi cha, thật là tội nghiệp vô cùng. Cha mẹ không còn nương tựa với dì biết có bằng tình thương yêu của mẹ không? Ai có mồ côi cha lẫn mẹ mới thấy sự đau khổ này; mới cảm thông với các em mồ côi cha lẫn mẹ; mới thấy tình yêu thương của cha mẹ là quan trọng nhất. Ông M hung dữ, ngay cả vợ con ông còn không ở với ông được thì còn ai sống với ông nổi. Cho nên ông B về ở chung với ông anh hung dữ mà không cảnh giác, cho nên ông B phải chịu chết một cách oan uổng và đau thương.

Trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta sống gần với những người hung dữ thì nay không có chuyện này thì mai sẽ xảy ra chuyện khác, mà có chuyện xảy ra là có sự đau khổ, vì vậy chúng ta nên tránh xa họ. Tránh xa họ là để họ không làm khổ chúng ta, nhờ đó chúng ta không trở thành đối tượng của họ, vì thế cuộc sống mới được an vui. Xưa bà Mạnh mẫu vì muốn giáo dục con mình để trở thành người lương thiện, người có đạo đức, nên nhiều lần bà thay đổi chỗ ở, nhờ đó đất nước Trung Hoa mới có ngài Mạnh Tử, một người Hiền mà đất nước này thường nhắc đến như một bậc Thánh.

Tránh xa người hung dữ là một điều phòng ngừa tốt cho cuộc sống được bình an; Tránh xa người hung dữ là để gạn lọc tâm tư của mình cho thật sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Người trí tuệ bao giờ cũng thấy điều này, vì thế, tránh xa người hung dữ là thượng sách.

--o0o--

4-       Chỉ còn ông M sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để lại, hàng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông”. Câu này dạy NGHỀ NGHIỆP THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Ông M tính tình đã hung dữ lại thêm làm nghề chài lưới cá tôm trên sông, đó là làm một nghề ác giết hại chúng sinh. Làm nghề như vậy làm sao không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế ông trở thành người hung ác bậc nhất là đúng. Khi cầm rựa chém người em ruột của mình cho đến chết mà không chút lòng thương xót thì thật là một con người mất nhân tính.

Đối với chúng ta là những người tu theo Phật giáo lấy đức hiếu sinh làm sự sống cho mình. Vì thế gặp ai hung dữ thì nên tránh xa. Tránh xa chính vì biết mình chưa đủ năng lực thiện pháp để chuyển hóa hay nhiếp phục ác pháp nơi những người đó; tránh xa không phải chúng ta hèn nhát sợ hãi không dám đương đầu với họ; tránh xa là điều cần thiết tốt nhất. Vì chúng ta là những người sống ngăn ác, diệt ác pháp trong tâm, chứ không phải ngăn ác diệt ác pháp bên ngoài, nên cần tránh xa là điều tốt nhất trên bước đường tu hành theo Phật giáo. Nhất là chúng ta đang thực hiện đức hiếu sinh. Chúng ta biết rằng: Chúng ta tránh xa họ là vì chúng ta không đủ sức cảm hóa được họ, nhưng lòng chúng ta luôn luôn thương yêu họ chứ không phải thấy họ hung dữ, ác hại; tránh xa họ không phải là vì ghét họ. Người đệ tử Phật chỉ biết có thương yêu, chớ không có quyền ghét ai hết. Người đệ tử Phật nói ghét người khác là không phải người đệ tử của Phật. Chúng ta tránh xa họ vì chúng ta không cảm hóa chuyển đổi họ thành người lương thiện. Không cảm hoá được họ thì nên tránh xa như đức Phật đã dạy: “Những gì cần phải tránh xa thì nên tránh xa”.

Tránh xa người hung dữ cũng là một pháp môn tu tập trong Phật giáo, chứ không phải tránh xa là trốn tránh như trốn tù tội, như hèn nhát sợ hãi.

Tránh xa là đối với những người này không nên qua lại giao tiếp, chơi thân với họ; khi giao tiếp thì phải luôn luôn dè dặt cẩn thận từng lời nói, từng hành động đừng để va chạm đến họ, đừng xem thường họ, đừng khinh chê họ, nhưng đừng thân thích với họ như trên đã nói.

--o0o--

5-       Theo như lời khai nhận của Nguyễn Văn M trước cơ quan Công An, thì sau khi về quê, ông B đến ở chung với M và hai lần có đề cập đến chuyện dựng nhà trên mảnh đất hương hỏa, nhưng M không đồng ý”. Câu này dạy THIẾU ĐỨC LY THAM HIẾU SINH KHẨU HÀNH, Ý HÀNH.

Ông M rất tham lam, đất hương hỏa là đất của cha mẹ, là đất của chung, thế mà ông muốn giành cho riêng mình. Cho nên khi người em, tức là ông B xin anh chia ra cho chút ít để cất nhà ở thì tai họa đến mà không lường trước được.

Lòng tham của con người không đáy, cho nên không biết bao nhiêu của cải tài sản tiền bạc lấp đầy được lòng tham? Chính trong xã hội loài người trộm cắp, cướp giật giết người đều do chính lòng tham mà ra. Ông M giết ông B cũng chính lòng tham quá lớn.

Lòng tham ghê gớm lắm! Vì thế, người tu hành lúc nào cũng cảnh giác thường quan sát tâm mình, khi thấy nó mống khởi lòng tham lam dù bất cứ nó tham lam một việc nhỏ nhặt nào chúng ta cũng đều phải phát hiện để ngăn chặn và nhất định phải diệt trừ lòng tham. Muốn diệt trừ lòng tham thì chỉ có đức ly tham, đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời, nó giúp chúng ta không còn tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham sắc v.v.. Nó giúp chúng ta không trở thành người hung ác.

Chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta phải làm sao để dứt trừ tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là những tâm ác độc khiến chúng ta trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, chịu biết bao nhiêu sự khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Vì thế, chúng ta phải sáng suốt đừng để tâm tham đắm mà giặc sinh tử luân hồi sẽ cướp mạng sống của chúng ta, mà chính tâm tham đắm biến chúng ta trở thành người hung ác. Những người nô lệ cho giặc nhân quả luân hồi.

--o0o--

6-       Chừng 7 giờ tối ngày 13/9/2005, hai anh em họ lại có cuộc tranh luận rồi dẫn đến cãi vã gay gắt cũng lại về chuyện đất đai. Không kiềm chế được bản thân, ông M chạy ra ngoài lấy chiếc rựa sắt, quay vào nhà chém ông B lúc đó đang ngồi quay lưng ra cửa cho đến chết”.

Câu này dạy THIẾU ĐỨC LY THAM KHÔNG KIỀM CHẾ HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Cho nên lòng tham không đáy làm cho ông M mờ mắt người, mờ lương tri, làm cho đức hiếu sinh biến mất và đức ly tham không còn, nên ông M mới nỡ nhẫn tâm chém người em cho đến chết.

Ghê gớm thật, cầm cái rựa mà chém đến chết người thì thật là hãi hùng, không biết làm sao mà họ làm được. Nhưng tại sao ông B không cảnh giác, khi thấy anh mình vác rựa thì chạy trước đi có phải hơn không?

Ngồi lại chống cự là một cách dại dột ngu si, con người làm ra của cải, chứ đâu phải của cải làm ra con người, thế mà người em ngồi lại đó chống cự để giành nhau chia miếng đất hương hỏa, cho nên tai họa mới xảy đến. Đó là ông B cũng vì lòng tham, chứ nếu không có lòng tham khi thấy ý người anh không bằng lòng chia đất hương quả liền bỏ đi nơi khác làm ăn thì có đâu cái chết oan uổng xảy ra như thế này.

Lòng tham của con người ghê thật biến con người trở thành những tên sát thủ hung ác. Bởi vậy con người cần phải học đạo đức, vì chính đạo đức mới đem lại cho loài người lòng thương yêu, lòng tha thứ; chính đạo đức mới đem lại đức ly tham khiến con người không còn tham đắm những vật chất thế gian, khiến con người mới trở thành thánh hiền, khiến con người mới đem lại sự bình an cho con người. Chính nhờ đạo đức mà con người mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

Đức kiềm chế hiếu sinh là một đức hạnh dùng để ngăn và diệt các ác pháp. Cho nên người nào kiềm chế được tâm hung ác của mình là tránh đi những việc làm khổ đau sẽ mang lại cho mình, cho người.

Tóm lại đức kiềm chế hiếu sinh thân hành là một đức hạnh rất cần thiết trong giai đoạn người mới học đạo đức hiếu sinh và đức ly tham trong NGŨ GIỚI.

--o0o--

7-       Ngay đêm đó, Nguyễn Văn M dùng dây buộc nạn nhân kéo ra sông cách nhà 40m. Sau đó dùng ghe chở qua bên kia sông gò bồi để phi tang. Nguyễn Văn M nghĩ rằng thủy triều lên sẽ kéo xác nạn nhân ra biển. Sự mất tích của Nguyễn Văn B cũng chẳng có gì quan trọng, bởi trước đây 12 năm B cũng từng bỏ đi, chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc gì”. Câu này dạy MẤT NHÂN TÍNH THIẾU ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Sau khi giết chết người em, người anh mất nhân tính lại nhẫn tâm thật đáng trách, đó là dùng dây cột xác người em lôi đi 40m như lôi một con chó. Người ta nuôi chó mèo khi chết người ta còn không lôi như vậy, mà còn khiêng đi chôn cất tử tế với lòng yêu thương trìu mến.

Hình ảnh cột xác người em lôi đi như lôi xác một con thú, thật là xót dạ vô cùng. Đức hiếu sinh của con người ở đâu, hỡi loài người? Ông B là người em ruột thịt của ông M, vậy mà khi ông giết chết lại không được ông cho người em một chiếc chiếu rách để gói xác thân cuối cùng hay sao? Ông M đã mất hết nhân tính.

Khi lòng tham ngự trị trong tâm thì tình nghĩa cha con, anh em ruột thịt như không còn nữa, chỉ còn có biết đất đai, ruộng vườn, tiền bạc, của cải là trên hết.

Nếu lòng tham ngự trị trong tâm, thì có ai xâm chiếm đến của cải, tài sản của mình thì lòng tham trỗi dậy ngay liền, biến ra ngôn ngữ cãi cọ, chửi mắng nhau kịch liệt; biến ra thành hành động đánh nhau và có thể giết nhau mà lúc bấy giờ không hề sợ pháp luật và tù tội. Lòng tham không đáy biến anh em chị em cha mẹ trở thành những người thù oán, vì thế có thể giết nhau mà không chút lòng thương xót.

Lòng tham lam ghê gớm thật nó thường mang đến tai họa cho mình, cho người. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở tâm mình, lúc nào cũng sống với đức ly tham, muốn sống với đức ly tham thì phải tận tâm tận lực dùng đức hiếu sinh để quét sạch lòng tham lam, ham muốn của mình.

Nếu mọi người đã học đức ly tham thì hằng ngày phải cố gắng sống với đức ly tham, đừng bao giờ xa lìa nó, vì xa lìa đức ly tham thì muôn ngàn sự đau khổ sẽ đến với chúng ta ngay liền.

Một hình ảnh người anh ruột thịt, vì tranh nhau miếng đất hương hỏa mà nỡ tâm giết chết người em, rồi lôi đi và ném bỏ ngoài sông Gò Bồi chẳng chút lòng yêu thương. Thật là ghê gớm, lòng tham lam hung dữ của con người thật là ác độc.

--o0o--

8-       Khoảng 5 giờ chiều ngày 16-9-2005, một chiếc vỏ lãi chở đám cưới trên sông Gò Bồi thuộc địa phận huyện Tuy Phước đã phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên sông và trôi dạt vào bờ, nên nhờ dân địa phương báo tin cho Công An kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức vớt xác lên bờ. Tử thi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chết trước đó khoảng 3-4 ngày. Trên thi thể có 12 vết thương, trong đó vùng đầu có 5 nhát. Nhận định đây có khả năng là vụ giết người nhằm phi tang chứng, nên cơ quan điều tra đã kết hợp cùng các cơ quan có chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc”. Câu này dạy NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO, NHÂN GIẾT NGƯỜI QUẢ TÙ TỘI TỬ HÌNH.

Ông M giết người không thể nào tránh khỏi nhân quả nghiệp báo, cho nên người ta phát hiện ra tử thi, thay vì thủy triều lên lôi xác ông B sẽ theo dòng nước cuốn ra biển như ông M dự định trong trí. Nhưng trái lại xác ông B không trôi ra biển mà lại trôi loanh quanh trong khúc sông Gò Bồi đó. Nhờ vậy nhân dân phát giác thi thể người chết, công an nhập cuộc truy quét những tội phạm.

Báo chí thường đăng tin tức những vụ giết người cướp của đôi khi phi tang còn chặt ra từng khúc đem bỏ chỗ này một khúc, chỗ kia một khúc để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan an ninh. Nhưng những hành động hung ác giết người không bao giờ trốn khỏi dù bỏ xứ đi nơi nầy nơi khác, nhưng cuối cùng công an vẫn tìm ra thủ phạm. Luật nhân quả không thể tránh khỏi, nhân giết người thì quả phải bị tù tội và án phải thọ tử hình.

Ông M tội giết người đã nặng mà tội giết em ruột của mình còn nặng hơn, cho nên đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham cần phải được giáo dục cho mọi người ngay trong lúc này, nhờ mọi người có hiểu biết đạo đức và pháp luật thì mới mong chặn đứng những bàn tay hung ác đẫm máu; để chặn đứng những con người hung dữ chỉ biết của cải tài sản, chẳng biết thương mình thương người.

Trước cảnh hằng ngày xảy ra biết bao nhiêu người bị trộm cắp cướp của giết người, chết một cách thật oan uổng, mà chúng ta không cách nào ngăn chặn được sao?

Dường như những người dân họ không sợ pháp luật, trước mắt họ đều nghe thấy biết có pháp luật, có trại giam, có tòa án, nhưng khi lòng tham lam trỗi dậy họ chẳng sợ gì cả. Những tội lỗi xảy ra như vậy, xét lại họ là những người đáng thương hơn là đáng ghét, vì họ không hiểu biết đạo đức nhân bản - nhân quả; họ đâu hiểu biết đức hiếu sinh và đức ly tham nên tình trạng cướp của giết người thường xảy ra, những vụ án mạng mang đến con người chết một cách xót xa và thương đau vô cùng. Mọi người ai cũng có ý thức, phải thấy trách nhiệm trước những cái chết bi thảm ấy. Những người có khả năng chúng ta phân công đồng tâm hợp lực để biên soạn sách đạo đức nhân bản nhân quả để giáo dục từng hành động, từng ngôn ngữ lời ăn tiếng nói, từng sự suy nghĩ như thế nào đúng và như thế nào sai để mọi người không còn vì của cải tài sản mà giết hại lẫn nhau chết một cách thảm thương.

--o0o--

9-       Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là vì mâu thuẫn cá nhân gay gắt, không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản, giữa nạn nhân và hung thủ có thể có mối quan hệ thân thiết. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật trên dòng sông Gò Bồi bàn tán xôn xao. Tin đồn thất thiệt cũng được lan ra khắp nơi. Nhưng tựu trung lại vẫn là nỗi xót xa cho người đàn ông đáng thương và sự căm phẫn về hành vi phi nhân tính của hung thủ”. Câu này dạy ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.

Đứng trước cái chết do trộm cắp cướp của giết người ai mà không căm phẫn trước những hành vi phi nhân tính của hung thủ. Nhờ đó người dân họ sẽ cung cấp những điều cần thiết cho cơ quan Công an để tiến hành vụ điều tra, làm sáng tỏ vụ án mạng lôi ra ánh sáng.

Ông M cũng không sao tránh khỏi, khi cơ quan an ninh bắt tay vào thì việc gì cũng làm sáng tỏ, nhưng dù sao muốn truy ra được một tội phạm cũng phải vất vả gian nan chứ không phải dễ dàng, nhiều khi các anh công an phải đương đầu với những hung thủ một mất một còn, cho nên có nhiều người công an phải hy sinh vì nhân dân, vì nước để giữ gìn trật tự an ninh, thật đáng ca ngợi đức hy sinh cao cả ấy của những người thi hành giữ gìn an ninh.

Một hình ảnh đau thương khi các anh công an hy sinh để lại một vợ hai con đứng trước áo quan của các anh, làm sao ai không xúc động đau thương. Đọc tin tức hy sinh của các anh công an và hình ảnh đăng trên báo chí khiến cho chúng tôi không cầm giữ được những giọt nước mắt thương đau. Do đâu mà ra những nỗi thương đau như thế này. Chính lòng tham lam là thủ phạm, vậy muốn triệt tiêu lòng tham lam thì chỉ có đức hiếu sinh và đức ly tham.

Chúng tôi ước mong sao Nhà nước sớm thực hiện chương trình giáo dục đào tạo nhân dân học đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người để sớm chấm dứt nạn cờ gian, bạc lận, cá cược, cướp giật, hiếp dâm, mãi dâm, rượu chè, xì ke, ma túy, v.v.. nói chung là tất cả tệ nạn xã hội. Nhưng hiện nay tin tức báo chí cho biết tệ nạn ngày không thấy giảm mà còn gia tăng nhiều hơn nữa.

--o0o--

10-  Công An huyện Tuy Phước phối hợp cùng các địa bàn lân cận rà soát kỹ xem có trường hợp người nào bị mất tích không, đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, bởi đó là mấu chốt để tìm ra đầu mối vụ án. Do tử thi hoại tử và biến dạng nên việc nhận diện không thể tiến hành được, chỉ biết rằng trên xác chết có một số vết xăm rất lạ mắt. Tuy nhiên, đó lại chính là manh mối để tìm ra tung tích nạn nhân”. Câu này dạy ĐỨC NGHIỆP VỤ HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Nghiệp vụ ngành Công an là phải truy quét những tội phạm, những tệ nạn xã hội, nó đã gây rối loạn, làm mất trật tự an ninh và thường xảy những án mạng.

Một án mạng xảy ra biết bao nhiêu công sức của ngành Công an mới lôi ra được ánh sáng. Như vậy chúng ta thấy các anh công an phải đem hết sức mình ra làm việc, theo dõi từng dấu vết nơi xảy ra án mạng, có nhiều án mạng tưởng chừng như không thể tìm ra manh mối. Như bài báo trên đây, nếu trên thân ông B không có những vết xăm thì làm sao biết được ông B, mà không biết được ông B thì không thể nào tìm ra hung thủ. Đó chúng ta thấy truy tìm thủ phạm không phải là một chuyện dễ, đòi hỏi trí óc làm việc của người công an rất nhiều.

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi mọi người hãy đi học đạo đức nhân bản - nhân quả và chính ngành Công an phải trực tiếp giúp đỡ cho những nhà giáo dục để đạo đức nhân bản - nhân quả này được triển khai và đi sâu rộng vào từng lớp nhân dân trong cả nước, thì chúng tôi tin rằng những tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt ngay liền, và ngành Công an các anh cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

--o0o--

11-  Khi biết được tin này, ông Nguyễn Văn C (47 tuổi) ở Phước Hoà đã đến gặp trực tiếp trinh sát. Ông nói rằng: nếu nơi ngực nạn nhân có xăm hình 3 ngọn núi và đùi bên trái có xăm hình cỗ quan tài có 3 ngọn nến và hai câu thơ ... thì đó chính là Nguyễn Văn B, bạn ông. Trước kia, ông B có nhờ ông xăm những hình trên để làm kỷ niệm. Như vậy, xác chết trên được khẳng định là ông Nguyễn Văn B”. Câu này dạy DẤU VẾT ĐI TÌM TỘI PHẠM THUỘC VỀ ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ.

Qui luật nhân quả rất tuyệt vời, trong mọi án mạng dù thủ phạm có khéo léo che đậy tội ác của mình đến đâu để tránh tội như thế nào, nhưng cũng không thể tránh khỏi những sơ sót bỏ lại những vết tích phạm pháp, tuy rất nhỏ như cọng rau muống đã ăn, như những sợi tóc, như những vết xăm mình, như mùi nước hoa, v.v..

Nhờ đó mà những kẻ hung ác giết người sẽ không thoát khỏi lưới pháp luật, và pháp luật sẽ dành riêng cho họ những bản án chung thân hay tử hình thật là đúng người đúng tội.

Bởi vậy, những người hung ác giết người đừng xem thường luật nhân quả; đừng cho rằng trên đời này mọi việc xảy ra đều do sự ngẫu nhiên, không có đâu quý vị ạ!

Một hành động ác, một lời nói ác quý vị đừng tưởng nó bay mất, nó không bay mất đâu quý vị ạ! Nó đang theo quý vị từng giây, từng phút như hình với bóng. Nó đang chờ quý vị khi duyên phước báu hết là nó xử phạt quý vị ngay liền. Một hành động ác mà quý vị đã làm cho người khác khổ đau thì quý vị phải trả gấp 10 lần. Quý vị có thấy một cây cam hay cây mít không? Có bao giờ chúng cho một trái hay cho nhiều trái? Quý vị cứ lấy đó mà suy ra thì sẽ biết? Một trái đu đủ hay một trái mít có bao giờ có một hạt không? Cho nên, luật nhân quả vay 1 trả 10, trả trăm lần quý vị có biết không?

--o0o--

12-  Sau khi xác nhận được tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân và nhận định, có khả năng đây là vụ án có liên quan đến tình cảm gia đình. Và hung thủ sa lưới”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

Công an đã rà soát biết ngay thủ phạm là ông M, người anh ruột của ông Nguyễn Văn B. Bây giờ ông M đi ở tù, vay một trả 10, chắc ông M bị tòa kêu nặng nhất về tội giết người, mà lại giết em ruột của mình. Ông M không thể nào thoát khỏi án tử hình.

Đây, quý vị xét thấy ông M giết em mình thì phải đền tội tử hình, và như vậy miếng đất hương hỏa ông có mang theo được đâu, thế mà tranh giành làm gì để đi đến một hậu quả vô cùng đau đớn:

1-       Tù tội.

2-       Tử hình.

3-       Vợ đau khổ vì mất chồng.

4-       Mang tiếng đời là người hung dữ.

5-       Con đau khổ vì mất cha.

6-       Hai đứa cháu đã mồ côi mẹ nay lại mồ côi cha có đau lòng không?

7-       Nỗi đau khổ của vợ con suốt đời có chồng, người cha giết người.

8-       Hai cháu khổ đau suốt đời không có tình thương cha lẫn mẹ.

9-       Gia đình vợ hay con cái đau ốm lấy ai chăm sóc dạy dỗ.

10-  Suốt đời ôm hận làm sao giải tỏa.

Hãy buông xả cơn sân xuống bằng con đường đạo đức ly tham thì mới mong có được sự bình an yên ổn và an vui, nếu không buông xả thì cuộc đời không bao giờ có được phút bình an.

Ông M sau khi giết người em xong hằng ngày đâu phải ông sống an ổn được sao? Lúc nào cũng lo sợ công an và mọi người phát giác ra mình thì liệu ăn nói ra làm sao với mọi người, rồi tù tội rồi án tử hình, rồi vợ con ra làm sao đây? Rồi của cải tài sản, rồi ngôi nhà và khu đất hương hỏa ai ăn? Bao nhiêu sự suy tư làm cho kẻ giết người sống bất an.

Quý vị có thấy khi giết người cướp của thì luôn luôn ở trong tâm sợ hãi, bất cứ thấy bóng dáng ai đều tưởng chừng như họ đã biết mình giết người. Ban đêm ngủ thường nằm mơ thấy người bị giết khóc than và dùng sức lực bóp cổ mình. Mộng mị như vậy khiến người giết người quá sợ hãi nên thức giấc không dám ngủ lại, đêm nào cũng nằm mơ toàn là những cơn ác mộng.

Khi giết người, hình ảnh kẻ bị giết dường như cứ theo sát một bên, nhìn đâu cũng thấy máu và những vết chém. Hình ảnh người chết luôn luôn ám ảnh họ như vậy. Cho nên người giết người đâu có hạnh phúc gì? Đâu có sự an vui gì? Đâu có sự sống an ổn được, phải không quý vị? Khi giết người lúc nào cũng sợ công an, hễ thấy chính quyền đi đâu hay đến nhà đều lo lắng và sợ hãi. Ban đêm nghe tiếng xột xoạt tưởng chừng như ai theo dõi mình, như đang thấy những hành động hung dữ, ác độc giết người của mình.

Khi giết người tâm hồn rất sợ mọi người, cho nên thường bộc lộ lối sống khác thường như: Không muốn tiếp ai, thường đóng cửa im lìm làm giống như đi đâu, v.v.. Cách thức sống có nhiều sự thay đổi như vậy đó cách thức sống trong đau khổ. Nhờ thay đổi sự sống như vậy khiến người chuyên nghiệp truy tìm thủ phạm dễ phát hiện. Vì thế tội giết người sớm muộn gì công an cũng truy tìm đưa tội phạm ra ánh sáng.

--o0o--

13-  Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót, duy chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn M, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông M chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng, bàng quan như không có chuyện gì xảy ra”. Câu này dạy THIẾU ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH.

Trong đám tang mọi người đi dự đám ai nấy cũng đều tỏ ra thương xót, chỉ có người anh ruột, ông M thì dửng dưng như người bàng quan không liên can gì cả.

Như vậy rõ ràng lòng tham đã đánh mất tình thương yêu của con người; lòng tham lam của con người đã biến ông M thành người thù hận đứa em của mình. Ôm hận trong  lòng giết chết đứa em ruột của mình mà lòng còn chưa nguôi cơn giận hờn. Ông B này có lẽ cũng không phải là con người hiền lương, dám bỏ con đi biền biệt như vậy cũng không phải là tay vừa. Cho nên mới trở về với mục đích đòi chia đất hương hỏa, khiến ông M căm tức. Vì bấy lâu nay ai chăm giữ mới còn được như vậy, bây giờ mới về mà đòi chia đất thật là thằng em tham lam chẳng ra gì.

Ông M không giả vờ để đánh lạc hướng điều tra của công an như những kẻ giết người khác.

Lòng căm tức của ông để lộ ra rất rõ ràng: “Dửng dưng, bàng quan”. Từ lòng tham chuyển thành lòng sân hận, biến ông M trở thành người hung dữ giết người. Thấy gương hung ác này chúng ta hãy soi lại mình để nỗ lực sống với đức ly tham thì cuộc đời mới thanh thản, an lạc và vô sự; thì cuộc đời mới có được sự bình an yên ổn.

Đúng vậy, của cải tài sản vàng bạc ruộng vườn là rắn độc nó sẽ giết chết mọi người và giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt nữa. Người có trí hiểu biết họ đều buông xuống sạch. Hình ảnh của đức Phật ngày xưa, Ngài buông bỏ ngai vàng của báu, vợ đẹp con xinh không hề tiếc rẻ một chút xíu nào cả, vì Ngài biết nó là rắn độc. Ngài buông xuống như ném bỏ đôi giày rách. Ngài đã hiểu cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh là rắn độc. Lịch sử đã chứng minh điều này: Biết bao nhiêu triều đại anh em tranh giành ngôi báu mà giết hại lẫn nhau không gớm tay...

Gương hạnh đức Phật buông xả rất tuyệt vời, thế gian này ít ai làm được. Từ một hoàng tử sắp lên làm vua mà Ngài từ bỏ hết để trở thành người ăn xin nuôi thân sống qua ngày. Bởi vậy từ kinh nghiệm bản thân nên Ngài dạy chúng ta đức ly tham. Ai sống với đức ly tham thì cuộc đời sẽ được bình an yên ổn.

--o0o--

14-  Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn M đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế Nguyễn Văn M là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án dã man trên”. Câu này dạy NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ THÂN HÀNH.

Luật nhân quả là một đạo luật rất công minh. Ai làm điều ác dù cố ý che dấu như thế nào thì cũng không sao che dấu được, càng che dấu lại càng có những hành động bộc lộ tội ác của mình, khiến cho mọi người nhìn vào là biết ngay kẻ gây ra án mạng.

Hành động của ông M án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn khóa chặt, đó là một hành động tố cáo ông M là thủ phạm, người gây ra án mạng.

Luật nhân quả là luật của tòa án lương tâm của mỗi người, cho nên tự nó làm ra những hành động để tố cáo tội ác, để mọi người phát giác ra kẻ giết người dễ dàng. Nhờ đó nhân nào phải trả quả nấy, sớm muộn gì kẻ làm ác cũng sa lưới pháp luật.

Đúng là đạo Phật ra đời đã vạch cho chúng ta thấy rất rõ qui luật của nhân quả, nó không hề bỏ sót một lỗi lầm nào, dù lỗi lầm đó rất nhỏ nhặt. Cho nên những kẻ làm ác luôn luôn thọ quả khổ đau, mặc dù luật pháp thế gian chưa bắt tội, nhưng không ai trốn thoát luật nhân quả này được, nó luôn luôn xử tội mọi người khi mọi người đang làm những điều ác. Mọi người đang bị luật nhân quả xử phạt những có mấy ai thấy biết được đâu.

Ví dụ: Kẻ giết người thì luật pháp thế gian sẽ kêu án tù chung thân hay tử hình, còn kẻ giết một con bò hay một con chó hoặc giết một con cá thì luật pháp thế gian không bắt tội lỗi gì cả, nhưng luật nhân quả không tha thứ cho một ai. Người giết một con cá tội cũng bằng giết một người đối với luật nhân quả là vậy. Giết một con cá thì nghiệp tái sinh sẽ là con cá. Con cá sẽ bị người khác giết lại như khi mình đã giết con cá vậy.

Cho nên luật nhân quả xử phạt công minh, hễ kẻ nào tham lam thì nghèo khó thiếu trước hụt sau, hoặc những tai họa khiến cho tiền bạc tham lam trộm cướp tiêu ra như mây khói. Còn kẻ nào giết loài vật ăn thịt thì cơ thể bệnh đau, nay bệnh này mai bệnh khác, còn giết người thì có pháp luật Nhà nước trừng trị tù tội hay tử hình. Cho nên những kẻ làm ác thì luôn luôn phải chịu quả khổ đau mà người đời không biết gọi là luật trời.

--o0o--

15-  Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định: Nguyễn Văn M chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn, bởi Nguyễn Văn M đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thuổng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn M. Khám xét nhà M, cơ quan Công An thu giữ được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn M đã khai nhận hành vi giết em ruột mình”. Câu này dạy THIẾU ĐỨC THÔNG MINH HIẾU SINH Ý HÀNH.

Đứng trước một lực lượng công an đã điều tra vụ án ra sự thật, mà ông M dám tử thủ, chống đối pháp luật thì thật là một người không trí tuệ, kém trí thông minh, lấy trứng chọi đá thì quá ngu si. Chúng ta đọc lại đoạn này: “Bởi Nguyễn Văn M đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thuổng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ”. Đó thật là người vô minh không chỗ nói. Người có tội biết ra đầu thú nói rõ tội mình thì tội còn nhẹ, còn được ân giảm.

Một người đã lỡ gây ra tội ác giết người thì nên ra đầu thú tại cơ quan an ninh để khai rõ những điều mình làm sai. Trong cuộc đời có lúc vì quá tức giận, không còn trí sáng suốt, gây ra tội ác thì nên đến cơ quan an ninh, khai báo rõ ràng, để cơ quan này khỏi phải cực nhọc vất vả điều tra. Hành động như vậy cũng là hành động đạo đức biết ăn năn hối cải. Ngược lại, tránh né trốn chạy và chống lại người thi hành pháp luật, đó là tạo thêm tội lỗi nữa.

Ông Nguyễn Văn M đã không ra đầu thú mà còn tử thủ chống lại người thi hành pháp luật. Tội giết người là tội rất nặng mà tội chống lại pháp luật còn nặng hơn. Tại sao vậy?

Pháp luật là khuôn phép giữ gìn cương thường đạo đức con người để xã hội có trật tự an ninh. Người chống lại pháp luật là người chống lại đạo đức.

Ví dụ: Người không chấp hành luật lệ giao thông là người chống lại đạo đức giao thông. Người có đạo đức giao thông là người chấp hành luật lệ giao thông nghiêm chỉnh.

Cá nhân ông M bé nhỏ như hạt bụi mà chống lại cơn bão tố thì chỉ là một người liều mạng, một người ngu si, không biết lượng sức mình, tạo thêm tội lỗi nữa. Khi tòa kêu án thì bản án của họ phải ghi rõ hai tội: Tội giết người và tội chống lại pháp luật Nhà nước.

Dù như thế nào, tội ông M rất nặng, đó là tội giết người, nhưng lại nặng hơn là tội giết em ruột của mình.

Những tội lỗi trên đây mà con người phạm phải đều do nguyên nhân là lòng tham lam của con người.

Nguyên nhân lòng tham lam này là gốc từ vô minh. Vô minh là không hiểu biết, thường lầm chấp cho rằng các pháp là thường hằng, bất biến, là của mình, là mình, là bản ngã của mình. Sự hiểu biết lầm chấp sai lệnh như vậy mới sinh ra bảo thủ trộm cắp cướp của giết người.

Sự hiểu biết sai lầm là các pháp có thật, nên từ đó lòng tham lam các pháp mới có. Họ đâu biết rằng: Các pháp đều do các duyên hợp tạo thành. Cho nên các pháp thường xảy ra bốn trạng thái liên tục, nếu chúng ta lưu ý thì thấy rất rõ: “thành, hoại, diệt, không”. Một người đã hiểu rõ các pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì buông xả rất dễ dàng và sống đời đạo đức không mấy khó khăn. Nếu ai cũng thấu hiểu được như vậy thì thế gian này đâu còn đau khổ nữa; đâu còn có những người tạo nên tội trộm cắp, cướp giật của cải, giết người nữa.

--o0o--

16-  Mặc dù đã che dấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác dã man cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của M đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây Nguyễn Văn M đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO.

“Ác lai ác báo”, làm ác phải đền tội ác, giết người phải lãnh án tử hình, đó là luật nhân quả: “Nhân nào quả nấy”.

Luật nhân quả rất công minh, một người làm tội ác không bao giờ tránh né và trốn đâu cho khỏi, dù bay lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi.

Ông M chết đi cũng như bao nhiêu người khác chết, nhưng những người khác chết không để tiếng xấu muôn đời, còn ông M chết đi để tiếng xấu muôn đời: “Tranh giành đất đai giết em mình chết”.

Ông M chết là đáng tội, nhưng những nỗi đau của những người thân trong gia đình, biết chừng nào những nỗi đau ấy xóa được. Làm sao xóa được. Phải không quý vị?

Đáng thương nhất cho các cháu khi tiếp xúc với mọi người, nếu bình thường không có việc gì xảy ra thì thôi, mà có việc gì chống đối xảy ra thì người ta sẽ dùng câu: “Cha mầy là đồ giết người”. Một hậu quả cay nghiệt cho đời này đến đời khác.

Chúng ta đã sinh ra làm người, cần phải lưu ý và cân nhắc cho kỹ, những hành động tham lam trộm cắp, cướp của giết người là những hành động hung ác, là những hành động xấu xa, đê tiện, hèn hạ, v.v.. Làm người chúng ta đừng để xảy ra những điều đáng tiếc như vậy.

Được sinh ra làm người, được giáo dục trong nền giáo dục đạo đức làm người, đạo đức nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì hạnh phúc biết bao.

Ước mong sao những nhà lãnh đạo đất nước: Vì lợi ích của nhân dân; vì trật tự an ninh của xã hội; vì sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước và vì sự hòa bình chung của cả thế giới mà những nhà lãnh đạo đất nước hãy sớm đưa nền đạo đức nhân bản - nhân quả vào chương trình giáo dục của Bộ giáo dục quốc gia và của Bộ văn hóa thông tin thì tệ nạn xã hội may ra sẽ chấm dứt.

BÀI HỌC THỨ BẢY:

Description: me-gia

RÈN NHÂN CÁCH

ĐẠO ĐỨC LY THAM Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH:

ĐỨA CON VÔ LƯƠNG TÂM

Khi tòa tuyên án, bà cụ già run rẩy, gắng gượng đứng lên, nhưng dường như không đủ sức chịu đựng nên đã ngồi phệt xuống nền gạch. Phiên tòa kết thúc với bản án tuyên hủy án sơ thẩm vì sai thủ tục tố tụng. Bà ngồi mếu máo, lập bập hỏi luật sư: “Ông tòa tuyên án như vậy là tôi thua hả luật sư ...?”. Gương mặt bà cụ nhăn nhúm, đau đớn hằn sâu thêm những vết chân chim ngang dọc của thời gian. Dù được luật sư giải thích cặn kẽ việc thua thắng chưa được tòa án quyết, nhưng do thủ tục sai nên phải hủy để xử lại từ đầu thì bà vẫn thẫn thờ không sao hiểu được.

Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bị tranh chấp là hai mẹ con. Năm 1985, bà Năm chia đất cho các con. Những miếng đất gò, đất rẫy khô cằn chỉ thích hợp trồng điều chẳng thể níu chân các con ở lại lập nghiệp. Chúng đã bán lại cho anh Thầy, người con trai cả của bà với giá 1,2 chỉ vàng. Phần đất vuông rất đẹp, khoảng một mẫu bà Năm còn giữ lại và kêu vợ chồng anh Thầy về xây nhà cùng sống chung. Vợ chồng Thầy tiếp tục khai hoang đất đai và mua thêm đất, đến lúc được khoảng vài mẫu thì đăng ký để cấp giấy tờ. Chính vì không có sự rạch ròi giữa phần đất nào được chia, phần đất nào mua thêm, vô tình anh Thầy này đã tạo nên những tranh chấp không đáng có về sau này.

Mở đường, khu đất trở nên có giá trị khi có mặt tiền rộng hơn trăm mét ngang. Khi người ta còn nghèo, còn lao động cật lực, khó khăn thì dường như ít tính toán hơn và bao dung hơn. Còn khi lợi ích vật chất buộc người ta tính toán thì sự ích kỷ, tham lam biến con người trở nên khác đi.

Đứng trước tòa, người con trai và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là bà cụ cho, họ đã chăm lo nuôi dưỡng Bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật, vậy bà còn đòi gì nữa? Bà cụ nấc nghẹn, đôi vai cứ rung bần bật. Vị chủ tọa cắt ngang lời vợ chồng Thầy bằng những lời khá gay gắt: “Ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày; làm mẹ của anh..?”. Và theo lẽ suy đoán của những người dự khán phiên tòa, người mẹ đòi được phần đất của mình vì điều đó hợp với chứng lý và cả tình người. Nhưng chỉ vì một sơ xuất trong thủ tục tố tụng, nên bản án phúc thẩm phải tuyên hủy để xử lại từ đầu.

Tòa tan, bà cụ ngồi thẩn thờ bên hành lang tòa án, đôi tay gầy guộc cong quắt như nhành cây lần mãi trong túi áo, giở mấy lớp ni-lon gói kỹ càng lấy ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ bên cạnh sáu đứa con quấn quít mẹ. Tấm ảnh của hơn 50 năm về trước đã ố vàng theo thời gian, hay vì sự thay đổi của lòng người?

Người con trai đi ngang qua tíu tít dẫn vợ về giả vờ như không thấy mẹ già đang ngồi thẫn thờ với nỗi đau. Dẫu biết những khúc mắc của cuộc sống không thể kể hết được, nhưng là mẹ con sao tuyệt tình đến vậy. Phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai về chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên, nhưng luật là luật, đâu thể hàn gắn tình cảm con người. Luật sư của anh con trai dường như bất nhẫn trước cảnh tình bà cụ. Anh dìu bà cụ đứng dậy ra về. Thân già sáu bảy đứa con, nhưng đến những năm cuối đời, thì hữu sự chẳng có đứa nào lo cho bà cụ vì ganh tỵ nhau, giành giật với nhau phần của cải hưởng nhiều, hưởng ít. Không biết họ có nghĩ tuổi già của họ có lúc sẽ nặng lòng hối tiếc về cách hành xử hôm nay.

Lòng trĩu nặng hình ảnh bà cụ già, tôi bần thần trước sân pháp đình, nơi chứng kiến biết bao buồn đau, thống khổ của những phận người. Cùng tâm trạng day dứt, người luật sư chia sẻ nỗi đồng cảm về tình cảnh bà cụ già. Anh hoàn thành trách nhiệm với thân chủ của mình, nhưng lương tâm của một con người khiến anh sẽ thuyết phục để hai mẹ con họ hòa giải với nhau. Miếng đất có thể nhỏ đi một chút, nhưng tình cảm sẽ vẹn toàn, sẽ nhân lên thì tốt đẹp biết bao. Và khi chúng tôi nhìn về ô cửa sổ phòng thẩm phán chủ toạ, cũng bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu đang dõi theo bóng bà cụ liêu xiêu trong nắng chiều. Lòng tôi vẫn mong mẹ con họ sẽ hoà giải, sẽ vui vẻ đoàn tụ bên nhau, để tháng ngày còn lại của bà cụ được sống thanh thản bên con cháu. Mong lắm thay!

(Anh Thư  

Báo Tuổi Trẻ)

--o0o--

NHỮNG CÂU HỎI

1-       Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bị tranh chấp là hai mẹ con”. Câu này dạy đạo đức gì?

2-       “Năm 1985, bà Năm chia đất cho các con. Những miếng đất gò, đất rẫy khô cằn chỉ thích hợp trồng điều chẳng thể níu chân các con ở lại lập nghiệp. Chúng đã bán lại cho anh Thầy, người con trai cả của bà với giá 1,2 chỉ vàng. Phần đất vuông rất đẹp, khoảng một mẫu bà Năm còn giữ lại và kêu vợ chồng anh Thầy về xây nhà cùng sống chung. Vợ chồng Thầy tiếp tục khai hoang đất đai và mua thêm đất, đến lúc được khoảng vài mẫu thì đăng ký để cấp giấy tờ. Chính vì không có sự rạch ròi giữa phần đất nào được chia, phần đất nào mua thêm, vô tình anh Thầy này đã tạo nên những tranh chấp không đáng có về sau này”. Câu này dạy đạo đức gì?

3-       “Mở đường, khu đất trở nên có giá trị khi có mặt tiền rộng hơn trăm mét ngang. Khi người ta còn nghèo, còn lao động cật lực, khó khăn thì dường như ít tính toán hơn và bao dung hơn. Còn khi lợi ích vật chất buộc người ta tính toán thì sự ích kỷ, tham lam biến con người trở nên khác đi”. Câu này dạy đạo đức gì?

4-       “Đứng trước tòa, người con trai và cô con dâu phủ nhận mảnh đất không phải là bà cụ cho, họ đã chăm lo nuôi dưỡng bà cụ, tiêu tốn và chạy chữa thuốc thang khi bà bệnh tật, vậy bà còn đòi gì nữa? Bà cụ nấc nghẹn, đôi vai cứ rung bần bật”. Câu này dạy đạo đức gì?

5-       “Vị chủ tọa cắt ngang lời vợ chồng Thầy bằng những lời khá gay gắt: “Ai đã nuôi anh khôn lớn để anh tính tháng kể ngày; làm mẹ của anh..?”. Và theo lẽ suy đoán của những người dự khán phiên tòa, người mẹ đòi được phần đất của mình vì điều đó hợp với chứng lý và cả tình người. Nhưng chỉ vì một sơ xuất trong thủ tục tố tụng, nên bản án phúc thẩm phải tuyên hủy để xử lại từ đầu”. Câu này dạy đạo đức gì?

6-       “Tòa tan, bà cụ ngồi thẩn thờ bên hành lang tòa án, đôi tay gầy guộc cong quắt như nhành cây lần mãi trong túi áo, giở mấy lớp ni-lon gói kỹ càng lấy ra một tấm ảnh ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ bên cạnh sáu đứa con quấn quít mẹ. Tấm ảnh của hơn 50 năm về trước đã ố vàng theo thời gian, hay vì sự thay đổi của lòng người?”. Câu này dạy đạo đức gì?

7-       “Người con trai đi ngang qua tíu tít dẫn vợ về giả vờ như không thấy mẹ già đang ngồi thẫn thờ với nỗi đau. Dẫu biết những khúc mắc của cuộc sống không thể kể hết được, nhưng là mẹ con sao tuyệt tình đến vậy”. Câu này dạy đạo đức gì?

8-       “Phán quyết của tòa án chỉ có thể phân định đúng sai về chứng lý, cân nhắc lợi ích của các bên, nhưng luật là luật, đâu thể hàn gắn tình cảm con người”. Câu này dạy đạo đức gì?

9-       “Luật sư của anh con trai dường như bất nhẫn trước cảnh tình bà cụ. Anh dìu bà cụ đứng dậy ra về. Thân già sáu bảy đứa con, nhưng đến những năm cuối đời, thì hữu sự chẳng có đứa nào lo cho bà cụ vì ganh tỵ nhau, giành giật với nhau phần của cải hưởng nhiều, hưởng ít”. Câu này dạy đạo đức gì?

10-  “Không biết họ có nghĩ tuổi già của họ có lúc sẽ nặng lòng hối tiếc về cách hành xử hôm nay”. Câu này dạy đạo đức gì?

11-  “Lòng trĩu nặng hình ảnh bà cụ già, tôi bần thần trước sân pháp đình, nơi chứng kiến biết bao buồn đau, thống khổ của những phận người. Cùng tâm trạng day dứt, người luật sư chia sẻ nỗi đồng cảm về tình cảnh bà cụ già. Anh hoàn thành trách nhiệm với thân chủ của mình, nhưng lương tâm của một con người khiến anh sẽ thuyết phục để hai mẹ con họ hòa giải với nhau. Miếng đất có thể nhỏ đi một chút, nhưng tình cảm sẽ vẹn toàn, sẽ nhân lên thì tốt đẹp biết bao”. Câu này dạy đạo đức gì?

12-  “Và khi chúng tôi nhìn về ô cửa sổ phòng thẩm phán chủ toạ, cũng bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu đang dõi theo bóng bà cụ liêu xiêu trong nắng chiều. Lòng tôi vẫn mong mẹ con họ sẽ hoà giải, sẽ vui vẻ đoàn tụ bên nhau, để tháng ngày còn lại của bà cụ được sống thanh thản bên con cháu. Mong lắm thay!”. Câu này dạy đạo đức gì?

--o0o--

TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

1-       Nội dung chính của vụ kiện xuất phát từ tranh chấp đất, mà bên tranh chấp và bị tranh chấp là hai mẹ con”. Câu này dạy THIẾU ĐỨC HIẾU THẢO HIẾU SINH THÂN HÀNH.

Tất cả mọi sự tranh chấp thưa kiện với nhau trong cuộc đời này đều xuất phát từ lòng tham lam. Muốn diệt trừ được lòng tham lam thì phải học đạo đức ly tham.

Lòng tham lam là một ác pháp ghê gớm, nó thường sai khiến mọi người làm những điều bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Câu chuyện trên đây do lòng tham lam mà mẹ con kiện tụng tranh giành đất đai với nhau thật là đau lòng. Lòng tham lam đã đánh mất đức hiếu thảo của con người.

Lòng tham lam nó còn sai khiến và biến con người trở thành những kẻ gian tham, trộm cắp, cướp giật của cải tài sản và giết người. Bởi vậy lòng tham ghê gớm thật, từ con người hiền lương, chân chất, thật thà không tham lam, nó biến dần con người trở thành những người gian ác, hung dữ, xấu xa, hẹp hòi, ti tiện, ích kỷ, nhỏ mọn, lừa đảo, lường gạt, gian xảo, móc túi, trộm cắp, cướp giật, ăn lo, hối lộ.

Lòng tham có nhiều hành động rất vi tế, nếu một người có quyết tâm muốn diệt trừ lòng tham lam mà không chịu khó tập luyện tĩnh giác từng hành động thân, miệng, ý của chính mình thì rất khó mà hàng phục và diệt trừ được nó.

-       Điều thứ nhất: Chúng ta nên lưu ý từng hành động ăn uống. Chính ăn uống là một đối tượng sinh ra lòng tham lam nhiều nhất, bởi chúng thể hiện lòng tham từ nơi đây rất rõ. Nếu nó còn thích ăn một món ăn ngon nào để thích khẩu, là nó đã có lòng tham ở nơi đó. Nếu nó còn thích ăn món này ngon, chê món kia ăn dở; ăn món này bổ, chê món kia không bổ, đó là chúng ta phải biết chính là lòng tham lam xuất hiện.

-       Điều thứ hai: Chúng ta nên lưu ý từng hành động thân tâm hằng ngày, nếu thấy thân tâm còn lười biếng thích ngủ, thích nằm dật dờ hay thường bị hôn trầm, thùy miên, là chúng ta biết ngay mình còn tâm tham lam chưa hết. Nói cho dễ hiểu và rõ ràng: Người nào còn thích ngủ là người đó tâm còn lòng tham lam.

-       Điều thứ ba: Nếu chúng ta còn thích vui chơi đi nói chuyện này, chuyện khác, thường tranh luận hơn thua với người này, người kia là chúng ta biết ngay mình còn lòng tham lam.