Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 07:00

Chung

Tập hợp các album pháp âm đức Trưởng lão đã giảng dạy cho quý tu sinh, phật tử về các vấn đề chung trong đạo Phật.

 

Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 06:53

Cư sĩ

Tập hợp các album pháp âm đức Trưởng lão Thích Thông Lạc đã giảng dạy cho phật tử tu tập trong chiếc áo của người cư sĩ tại gia.

 

Trang4 của4