Thứ hai, 13 Tháng 1 2020 17:29

Way Back To The Buddha's Place - Volume 03

Được viết bởi

The publication of “Way Back to the Buddha’s Place” volume 3 will straightforwardly show you the truth about the metaphysical world, human beings from the past to present, from the East to the West, from the South to the North and all religions on this planet except Buddhism have accepted the existence of metaphysical world. Is the metaphysical world real? Please read “Way Back to the Buddha’s Place” volume 3 and you will know.

See the whole book - (xem toàn bộ cuốn sách): (In pdf and web html format - bilingual)

- Open in brower (Mở bằng trình duyệt)

- View directly (Xem trực tiếp như sau):

1. pdf format

English version

Refer to Vietnamese version: Đường Về Xứ Phật - Tập 3

Đường về xứ Phật (tập 3)

Đường Về Xứ Phật tập 3 ra đời sẽ chỉ thẳng cho quý vị biết rất rõ về thế giới siêu hình mà từ xưa cho đến ngày nay, con người trên hành tinh này từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc và tất cả các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này, ngoại trừ Phật giáo ra, đều chấp nhận có thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình có thật hay không? Xin thưa quý bạn hãy đọc Đường Về Xứ Phật tập ba thì sẽ rõ.

Book cover:

 

Thông tin bổ sung

 • Paper size (khổ giấy): 13 x 20.5 cm
 • Language: English
 • Document type: Published book (sách xuất bản)
 • Document source

 • Author

 • Name: The Venerable Elder Thich Thong Lac
 • Introduction: The Venerable Elder Thich Thong Lac, having attained full enlightenment to master life - aging - sickness - death, has re-established the right method of the Sakyamuni Buddha, turning on the light of the moral foundation which is based on the causality law, having mankind as its core for development, helping people to live without creating sufferings for themselves, for other people and for all living beings.
 • Translator

 • Name: Tam Nhu
 • Others information

 • Storage information

 • Code: ENV-01300202
 • File name: (ENV-01300202)-WayBackToTheBuddha'sPlace-V03.pdf
Sửa đổi lần cuối Thứ năm, 20 Tháng 8 2020 20:13
BBT

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
 • Không có ý kiến nào