Đánh dấu

Sơ lược

Bài pháp Đạo đức làm người đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng cho quý Phật tử ngày 13/5/2008 tại Tu viện Chơn Như.

Thầy dạy dạy rằng, vào đạo Phật chỉ có học đạo đức thôi, đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người là mục đích của đao Phật.

Muốn không làm khổ mình, khổ người thì người cư sĩ cần phải có Chánh Kiến, hằng ngày phải ngăn ác, diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp tức là tu tập Tứ Chánh Cần.

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (0)

0 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.
  • Không có ý kiến nào
Hits 3185
Đạo Đức Làm Người Pháp âm 011- Đạo đức làm người (13.05.2008)-A »

Danh mục Pháp âm