Lớp Chánh Kiến


Đánh dấu

Sơ lược

 

Trong cuộc đời tu theo đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất, và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát.

Giới thiệu về Lớp Chánh Kiến:

1. Dạng bản in chuẩn pdf

2. Dạng web html (Unicode)

Ý kiến

Đánh giá tổng thể (1)

5 trên 5 stars

Để lại ý kiến của bạn

Góp ý kiến như là khách

0
Ý kiến của bạn phải chịu kiểm duyệt của quản trị viên.
terms and condition.

Mọi người trong hội thoại này

 • Khách - Diệu Ngọc

  5 trên 5 stars được bầu

  Kính gởi BBT,
  Trên con đường tìm về Chánh Pháp của Phật, tôi đã vất vả tìm hiểu, suy tư, gạn lọc các kinh điển, các bài pháp trên tinh thần Phật dạy: đừng tin, hãy suy nghĩ rồi mới tin. Tôi cuối cùng cũng hiểu được Tứ đế và 37 phẩm trợ đạo là con đường duy nhất có thể đưa con người đến giải thoát. Nhưng than ôi, 37 phẩm trợ đạo và tứ đế là để thực hành, chứ không phải đọc để hiểu. Tôi loay hoay không biết thực hành thế nào thì tìm được Trưởng Lão TTL nhờ internet. Tuy phúc mỏng, chỉ biết tới thầy khi thầy đã nhập diệt, nhưng các sách của thầy cũng soi sáng tôi trên con đường thực hành mà tôi đã mò mẫm. Nay lại có thêm những lời hướng dẫn này, tuy tôi chưa nghe trọn, nhưng tôi tin là tôi sẽ học hỏi được rất nhiều. Xin tán thán công đức của quý thiện hữu BBT đã tận tâm tận lực upload các bài giảng này. Nếu có bài nào mới, xin quý thiện hữu thông báo giúp. Chân thành cảm ơn và cầu chúc quý thiện hữu thân tâm an lạc để tiếp tục hoằng pháp. Diệu Ngọc.

  0 Like Short URL:
 • Khách - Diệu Ngọc

  5 trên 5 stars được bầu

  Kính gởi BBT,
  Trên con đường tìm về Chánh Pháp của Phật, tôi đã vất vả tìm hiểu, suy tư, gạn lọc các kinh điển, các bài pháp trên tinh thần Phật dạy: đừng tin, hãy suy nghĩ rồi mới tin. Tôi cuối cùng cũng hiểu được Tứ đế và 37 phẩm trợ đạo là con đường duy nhất có thể đưa con người đến giải thoát. Nhưng than ôi, 37 phẩm trợ đạo và tứ đế là để thực hành, chứ không phải đọc để hiểu. Tôi loay hoay không biết thực hành thế nào thì tìm được Trưởng Lão TTL nhờ internet. Tuy phúc mỏng, chỉ biết tới thầy khi thầy đã nhập diệt, nhưng các sách của thầy cũng soi sáng tôi trên con đường thực hành mà tôi đã mò mẫm. Nay lại có thêm những lời hướng dẫn này, tuy tôi chưa nghe trọn, nhưng tôi tin là tôi sẽ học hỏi được rất nhiều. Xin tán thán công đức của quý thiện hữu BBT đã tận tâm tận lực upload các bài giảng này. Nếu có bài nào mới, xin quý thiện hữu thông báo giúp. Chân thành cảm ơn và cầu chúc quý thiện hữu thân tâm an lạc để tiếp tục hoằng pháp. Diệu Ngọc.

  0 Like Short URL:

Các album con thuộc album này

Nhân quả thảo mộc
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 23 Ý kiến 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào 08 Tháng 7 2014
Phát hành 2005
Định dạng MP3
Dạng Bài giảng
Độ dài 0:00
Pháp loại Lớp Chánh Kiến
Thể loại Bát chánh đạo
Sự hiểu biết không khổ đau (Pt Hà nội)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 1 Ý kiến 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào 17 Tháng 3 2017
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Vấn đạo
Độ dài 14:30
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Phật tử vấn đạo
Khai thị chánh kiến (9/2/2006)
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
Pháp âm 3 Ý kiến 0
0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 Được thêm vào 07 Tháng 5 2017
Phát hành 2006
Định dạng MP3
Dạng Tự thuyết
Độ dài 0:00
Pháp loại Chánh Pháp
Thể loại Pháp âm chung

Hits 31784
Mùa an cư 2005 « Mùa an cư 2005 TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC MP3 Chronology Lớp Chánh Kiến 1/2 » Lớp Chánh Kiến 1/2