Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Sống thiện là chứng đạo

Sống thiện là chứng đạo - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 12 Th8, 2005
Quay lại trang trước
TITLE

Sống thiện là chứng đạo

Sống thiện là chứng đạo

Sống thiện là chứng đạo

00:05:35

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x